ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΕΞΕΣ, Λεκτορας ΑΠΘ

3.  ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

4.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

1.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

2. ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

4. ΦΥΛΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ