Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας

Γεώργιος Μενεξές, Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Σπουδές:

(2007) Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. (1998) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Μαθηματική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο SURREY του Η. Βασιλείου. (1991) Πτυχίο του Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων από πειράματα του χώρου των Βιολογικών Επιστημών. Μέθοδοι Πολυδιάστατης Ανάλυσης Ποσοτικών και Κατηγορικών Δεδομένων. Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης. Λογισμικό για Στατιστικές Αναλύσεις. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Στατιστική και τα Μαθηματικά.

Διδασκαλία μαθημάτων:

Στατιστική (προπτυχιακό), Γεωργικός Πειραματισμός (προπτυχιακό), Μαθηματικά (προπτυχιακό), Βιομετρία (μεταπτυχιακό).

Curriculum Vitae

Μάθημα: Στατιστική (Προπτυχιακό)

Παρουσιάσεις

 • Εισαγωγή στη Στατιστική
 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες
 • Κατανομές
 • Εισαγωγή στην Εκτιμητική
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων
 • Μη παραμετρικοί έλεγχοι
 • Ο έλεγχος Χ2
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Παραλλακτικότητας
 • Συσχέτιση και Γραμμική Παλινδρόμηση
 • Χρήσιμα κείμενα

 • Σφάλματα στους Στατιστικούς Ελέγχους
 • Μεθοδολογία Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης
 • Στατιστική vs Ανάλυση Δεδομένων
 • Γιατί να μάθετε Στατιστική
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό

 • Φύλλα Εργασίας για Εκπαιδευτική Χρήση (GM-Statistics Tutorial)
 • JASP
 • Jamovi
 • PSPP
 • Ασκήσεις - Παραδείγματα

 • Άσκηση 1
 • Άσκηση 2
 • Άσκηση 3 (Λύση)
 • Άσκηση 4 (Λύση)
 • Εφαρμογές Στατιστικής 1
 • Εφαρμογές Στατιστικής 2
 • Εφαρμογές Στατιστικής 3
 • Προσομοίωση Εξέτασης
 • Παλαιότερα θέματα 1
 • Παλαιότερα θέματα 2
 • Παλαιότερα θέματα 3
 • Παλαιότερα θέματα 4
 • Παλαιότερα θέματα 5
 • Παλαιότερα θέματα 6
 • Παλαιότερα θέματα 7
 • Παλαιότερα θέματα 8 (με cartoons)
 • Εξετάσεις

  Ύλη εξετάσεων 2018 (Ιούνιος 2018)

  Τυπολόγιο Στατιστικής

  Μάθημα: Γεωργικός Πειραματισμός (Προπτυχιακό)

  Παρουσιάσεις

 • Εισαγωγή στο Γεωργικό Πειραματισμό
 • Πρακτικές συμβουλές
 • Εισαγωγή στην ANOVA
 • CRD
 • RCBD
 • Σχέδιο λατινικού τετραγώνου
 • Παραγοντικά πειράματα
 • Split-Plot Designs
 • Δεδομένα Excel (Split-plot Design)
 • Γραμμική Παλινδρόμηση
 • Correlation Graphs
 • Προσομοίωση εξέτασης
 • Δεδομένα για SPSS
 • Χρήσιμα κείμενα

 • Οδηγός Ανάλυσης Παραλλακτικότητας
 • Μεθοδολογία Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό

 • Φύλλα Εργασίας για Εκπαιδευτική Χρήση (GM-ANOVA LAB)
 • Φύλλα υπολογισμού

 • LSD Ranks.xls
 • Simple Contrasts.xls
 • LSD for Split-Plot Designs
 • LSD for Split Split-Plot Designs
 • Effect size in ANOVA
 • Bartlett's Test
 • LSD-Spilt block-Strip Plot
 • Minimum Significant Correlation
 • Polynomial Contrasts
 • Separation of means using letters
 • Ασκήσεις - Παραδείγματα

 • Θέματα εξετάσεων 1
 • Θέματα εξετάσεων 2
 • Θέματα εξετάσεων 3
 • Θέματα εξετάσεων 4
 • Θέματα εξετάσεων 5
 • Λυμένες ασκήσεις

 • Λυμένες ασκήσεις 1
 • Λυμένες ασκήσεις 2 (CRD)
 • Εξετάσεις

  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ (2010 - 2011)


  & nbsp;

  & nbsp;

  Μάθημα: Μαθηματικά

  Υλικό

 • Υλικό για τα Μαθηματικά (Ιστοσελίδα του Καθηγητή Χρόνη Μωϋσιάδη)
 • Γενικά Μαθηματικά - Σειρές (χωρίς λόγια)
 • Λυμένες Ασκήσεις στα Όρια Ακολουθιών
 • Λυμένες Ασκήσεις στα Όρια Συναρτήσεων
 • Λυμένες Ασκήσεις στις Συναρτήσεις
 • Τι θα πρέπει να προσέξετε κυρίως
 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 • Συναρτήσεις
 • Μονοτονία Συναρτήσεων
 • Όρια Συναρτήσεων
 • Συνέχεια Συναρτήσεων
 • Ακολουθίες
 • Σειρές
 • Αθροίσματα (Σ)
 • Γενικό Μαθηματικό Τυπολόγιο
 • Βιβλία

 • Μαθηματική ανάλυση
 • Μαθηματικά Ι
 • Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής
 • Μαθήματα Ανώτερων Μαθηματικών
 • Σειρές
 • On-line Maths

 • https://www.wolframalpha.com/
 • Graph Calculators (GC)

 • GC1
 • GC2
 • GC3
 • GC4
 • GC5

 • & nbsp;

  Παιδαγωγικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Έλεγχος και βελτίωση της αναγνωσιμότητας των κειμένων μέσω λογισμικών επεξεργασίας κειμένου
 • Οι υπολογιστές στην Εκπαίδευση
 • Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
 • Πρακτικά θέματα - Παιδαγωγικές Εφαρμογές
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Εκπαιδευτικών
 • Computers & Education Paper
 • Scientific American (August 2013 US)

 • & nbsp;

  Μεθοδολογία έρευνας

  Βιβλία

 • Βιβλίο: Δειγματοληψία και Εφαρμογές
 • Διαλέξεις

 • Η έρευνα με Ερωτηματολόγιο
 • Η συνέντευξη
 • Τι μπορεί να πάει στραβά
 • Κανόνες κατασκευής επιστημονικών παρουσιάσεων
 • Multivariate Analysis
 • Πιθανές ερωτήσεις κατά την υποστήριξη Διατριβής
 • Χρήσιμα άρθρα

 • Quidelines Qualitative Research
 • Τεχνικές εκθέσεις

 • Κατασκευή Ερωτηματολογίου
 • Κριτήρια Αξιολόγησης Άρθρου
 • Παραδείγματα ερευνών

 • Άρθρο 1
 • Άρθρο 2

 • & nbsp;