Δρ. Αγγελική Παπάνα

E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr, apapana@uom.edu.gr
Personal webpage: users.auth.gr/~agpapana

Μεταδιδακτορική Eρευνήτρια

Πολυτεχνική σχολή, Α.Π.Θ. & Οικονομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διδάσκουσα με σύμβαση

Μαθηματικό Τμήμα, ΑΠΘ

Διδακτορική διατριβή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήμα Στατιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων
Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Κουγιουμτζής
Θέμα: "Μη γραμμική στατιστική ανάλυση βιολογικών χρονοσειρών"

Πτυχίο Μαθηματικού

Σχολή Θετικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γραμμική και μη γραμμική ανάλυση χρονοσειρών, ανάλυση πολυμεταβλητών χρονοσειρών, μέθοδοι επιλογής μεταβλητών, μέθοδοι μείωσης διάστασης, συσχέτιση χρονοσειρών, αιτιότητα κατά Granger, μη παραμετρικές μέθοδοι, μη στασιμότητα, μη κανονικότητα, μέθοδοι αναδειγματολειψίας, Monte Carlo προσομοιώσεις, μέθοδοι υποκατάστατων δεδομένων, πολύπλοκα δίκτυα από μέτρα συνδεσιμότητας, δυναμικά συστήματα και χάος, έλεγχοι τυχαιοποίησης για ανεξαρτησία και μη-γραμμικότητα σε χρονοσειρές, περιγραφική και επαγωγική στατιστική, έλεγχοι υποθέσεων, μετα-ανάλυση.

Εφαρμογές: κατασκευή χαρτοφυλακίου, ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονοσειρών, ανάλυση σημάτων EEG για πρόβλεψη επιληπτικής κρίσης, τυποποίηση και διακίνηση προιόντων (logistics), παγκόσμια υγεία, πρόβλεψη επιχειρηματικής αποτυχίας / πτώσευσης επιχειρήσεων.

Guest Editor, Special Issue: "Granger Causality and Transfer Entropy for Financial Networks", Entropy journal (Impact Factor: 2.494)
https://www.mdpi.com/journal/entropy/special_issues/financial_networks

Guest Editor, Special Issue: "Information Theory and Economic Network", Entropy journal (Impact Factor: 2.494)
https://www.mdpi.com/journal/entropy/special_issues/economic_network

Review Editor, "Frontiers in Network Physiology" (Impact Factor: 3.367)
https://www.frontiersin.org/journals/physiology

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Ανάλυσης EEG, ΑΠΘ.

Μέλος του θεματικού δικτύου για την Στατιστική και Δυναμική Ανάλυση Κοινωνικό-Οικονομικών Συστημάτων, ΑΠΘ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • 2018 - 2021

  Διδασκαλία στο Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ των μαθημάτων:

   Στοχαστικές Στρατηγικές   Χρονικές σειρές


 • 2017 - 2018

  Διδασκαλία στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ (εαρινό εξάμηνο) του μαθήματος:

   Οικονομετρία


 • 2010 - 2012

  Διδασκαλία στο Παράρτημα του AΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Κατερίνη, στο Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) των μαθημάτων:

 • 2010 - 2011

  Διδασκαλία στο ΤΕΙ Σερρών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων των μαθημάτων:

  • Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Ταχύρρυθμα σεμινάρια στατιστικής και εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS σε ειδικευόμενους γιατρούς. Σύμβαση με το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και τα Προηγμένα Συστήματα Εκπαίδευσης Α.Ε.
  Διδασκαλία μαθήματος:

  • Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων (SPSS)
 • 2009 - 2010

  Διδασκαλία στο Παράρτημα του AΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην Κατερίνη, στο Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) του μαθήματος:

  • Μαθηματικά στην Οικονομική Επιστήμη


  Διδασκαλία στο ΤΕΙ Καβάλας στο Τμήμα Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών των μαθημάτων:

  • Μαθηματικά για Οικονομολόγους

  • Εισαγωγή στην Στατιστική των Επιχειρήσεων

  • Μαθηματικά Ι

  Άσκηση φοιτητών, διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων στο Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • 2018 – 2021

  Επιστημονικά υπεύθυνη στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων (ΕΛΙΔΕΚ) με τίτλο: "Merging complex financial interactions with portfolio construction techniques" (http://pocote.uom.gr).
  Φορέας υποδοχής: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
 • 2012 – 2015

  Ερευνητικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων με τίτλο: "Ανάπτυξη πολυμεταβλητών μέτρων αιτιότητας για την ανίχνευση άμεσων αιτιωδών συζεύξεων - εφαρμογές σε μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές χρονοσειρές".
  Επιστημονικοί Συνεργάτες: Κ. Κύρτσου (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), C. Diks (University of Amsterdam).
  Η πρόταση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του ΕΠΕΔΒΜ με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
 • 2005 – 2008

  Ερευνητικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικής Δραστηριότητας (ΠΕΝΕΔ).
  Επιβλέπων καθηγητής: Δ. Κουγιουμτζής.
  Συνεργασία με τον αρχίατρο Påal Larsson (Κρατικό Κέντρο Επιληψίας της Νορβηγίας) στην ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (EEG) από επιληπτικούς ασθενείς.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  2013 - 2015

 • Στατιστικός αναλυτής (μερική απασχόληση), ερευνητική συνεργασία με τον Καθηγητή Igor Rudan, Chair in International Health and Molecular Medicine, University of Edinburgh.

 • 2020

 • Στατιστικός αναλυτής (μερική απασχόληση), ερευνητική συνεργασία με τον Καθηγητή Ανέστη Φωτιάδη, Zayed University.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κεφάλαια σε Βιβλία

Επιστημονικά Διεθνή Περιοδικά (με κριτές)

Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (με κριτές)

Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων (με κριτές)

Κείμενα εργασίας (Working Papers)

 • Cavicchioli M., Papana A., Papana Dagiasis A. and B. Pistoresi. Determinants of Central Bank Independence: Α Random Forest Approach. WP No. 122, Department of Economics ”Marco Biagi”, University of Modena and Reggio E., 2016.

 • Papana A., Kyrtsou C., Kugiumtzis D. and C. Diks. Identifying causal relationships in case of non-stationary time series. CeNDEF WP No. 14-09, University of Amsterdam, 2014.

 • Papana A., Kyrtsou C., Kugiumtzis, D. and C. Diks. Assessment of resampling methods for causality testing. CeNDEF WP No. 14-08, University of Amsterdam, (2014).

 • Papana A., Kyrtsou C., Kugiumtzis D. and C. Diks. Partial Symbolic Transfer Entropy.CeNDEF WP No. 13-16, University of Amsterdam, (2013).

Ανακοινώσεις σε συνέδρια (χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά)

 • Kugiumtzis D., Kyrtsou C. and Papana A.. Further insights on the asymmetric causality between the SP500 and VIX indexes. The 12th Biennial Athenian Policy Forum Conference, on Economic and Financial Asymmetries, National Debts and Government Policies, Toronto, Canada, June 13-14, 2014.

 • Papana A., Kyrtsou C., Kugiumtzis D. and C. Diks. Time Series Resampling for Causality Testing. 11th International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing (MCQMC2014), 6-11 April 2014, Leuven, Belgium.

 • Papana A., Kyrtsou C., Kugiumtzis D. and C. Diks. Identifying causal relationships in case of non-stationary time series. 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013), 14-16 December 2013, University of London, UK (ομιλία).

 • Kyrtsou C., Papana A., Vorlow C. Further insights on the connectivity between money supply and interest rates. 5th International Recurrence Plot symposium, 14-16 August 2013, Loyola University Chicago, USA.

 • Papana A., Kyrtsou C., Kugiumtzis D. and C. Diks. Investigating causal relationships – application to financial time series. 33th International Conference Dynamics Days Europe, 3-7 June 2013, Madrid, Spain (ομιλία).

 • Kyrtsou C., Mikropoulou C. and A. Papana. Does the SP500 index lead the crude oil dynamics? A complexity-based approach. 8th BMRC-QASS Conference on Macro and Financial Economics, 24 May 2013, London, UK.

 • Kyrtsou C., Mikropoulou C. and A. Papana . Does the S&P500 index mirror the crude oil dynamics? A complexity-based approach. International Symposium on ENERGY AND FINANCE ISSUES (ISEFI-2013), 1st March 2013, Paris, France.

 • Papana A., Kyrtsou C., Kugiumtzis D. and C. Diks. Partial Symbolic Transfer Entropy. 6th International Conference on Computational and Financial Econometrics, 1-3 December 2012, Oviedo, Spain (ομιλία).

 • Papana A., Papana A., Dagiasis M., Folinas D. and E. Diamantopoulos. Examination of the interrelation among the price of the fuel, the cost of transport freight and the profit margin. 1rst International Conference on Supply Chain, Katerini, Greece, 2010 (ομιλία).

 • Papana A., Kugiumtzis D. and P.G. Larsson. Detection of Direct Causal Effects among Parts of the Brain of Epileptic Patients. International Conference of Nonlinear Dynamics and Complexity: Theory, Methods and Applications in honour of Tassos Bountis on the occasion of his 60th birthday, 12-16 July, Thessaloniki, 2010 (poster).

 • Kugiumtzis D., Vlachos Ι., Papana A. and P.G. Larsson. Search for Optimal Time Series Measures to Discriminate Preictal States. 4th International Workshop on Seizure Prediction (ISPW4), 2009 (poster).

 • Papana A. and D. Kugiumtzis. Evaluation of mutual information estimators on nonlinear dynamic systems. 20th Conference and Summer School with the title "Non Linear Science and Complexity", 19-29 July, Patra, 2007 (poster).

 • Papana A. and D. Kugiumtzis. Discrimination of regimes of dynamical systems using measures of correlation. 19th Conference and Summer School with the title "Complexity and Non Linear Dynamics", 10-22 July, Thessaloniki, 2006 (poster).

 • Papana A. and D. Kugiumtzis. Statistical detection of changes in the underlying dynamics of observed time series. 17th Conference and Summer School with the title "Complexity in Science and Society", 14-26 July, Patra and Ancient Olympia, 2004 (poster).