Βιογραφικό

1970 Πτυχίο Γερμανικής Φιλογίας (υπoτροφία του ΙΚΥ)

1973 Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας

1971-1975 και 1979-1989 Διδασκαλία της Γερμανικής στο Ινστιτούτο Γκαίτε

1975-1977 Πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe της Φρανκφούρτης (Υποτροφία της Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD)

1977 Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο του HANAU και στην ελληνική κοινότητα του DÖRNIGHEIM

1983-1984 Επιμορφώτρια στη Ν.Ε.Λ.Ε. Θεσσαλονίκης για τη Γερμανική ως ξένη γλώσσα

1986-1997 Θητεία στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σε μόνιμη θέση ΕΕΠ με κέντρο βάρους τη Διδακτική

1989-1992 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Βόννης. Λήψη του διδακτορικού διπλώματος

25.8.97 Διορισμός στη θέση του λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας με έμφαση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού»

11.9.2001 Διορισμός στη θέση του επίκουρου καθηγητή επι θητεία

16.9.2005 Μονιμοποίηση στη θέση του επίκουρου καθηγητή

24.7.2012 Διορισμός στη θέση του αναπληρωτή καθηγητή

 

 

Ανδρομάχη Σαπιρίδου