Ερευνητικό προφίλ

 

  • Διδακτική της ξένης γλώσσας

  • Ανάλυση και κριτική διδακτικών εγχειριδίων για την διδασκαλία της ξένης γλώσσας (γερμανική –νεοελληνική)

  • Γλωσσική πολιτική

  • Διαπολιτισμική προσέγγιση, διαπολιτισμική επικοινωνία, διαπολιτισμική εκπαίδευση

 

 

 

 

 

Ανδρομάχη Σαπιρίδου