Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά & Συνέδρια

1. Στάθης Δ., Στεφανίδης Π., 1998. Υπολογισμός των μεγίστων βροχοπτώσεων 6ωρης, 12ωρης και 24ωρης διάρκειας στο πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου με διάφορες περιόδους επανάληψης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομ. ΛΘ/2, σελ. 585-597.
2. Στεφανίδης Π., Στάθης Δ., 1998. Το χειμαρρικό περιβάλλον του Γαλλικού ποταμού. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομ. ΛΘ/2, σελ. 559-584.
3. Στάθης Ι. Δ. 1998. Το χιόνι στη Θεσσαλία. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Ν. Παπαμίχου. Τομ. ΛΘ/2, σελ. 777-796.
4. Στάθης Ι. Δ. 1998. Τα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της Πίνδου από υδρολογική άποψη. Διδακτορική διατριβή. Δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Παράρτημα αριθμ. 1 του ΛΗ Τόμου.
5. Stathis J. D. 1999. The topography role to the distribution of the precipitation over the mountainous Greece as revealed by the principal component analysis. Δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό ‘’ Journal of Meteorology», Volume 24, Number 236, pages 50 - 56, February 1999.
6. Stathis D., Bekiaroglou P. 1999. Der Wildbach "Zervi" (Nordgriechenland) Das Wildbachpotential und die Wirksamkeit der angewandten Wildbachverbauungssysteme. Δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό ‘’Wildbach und Lavinenverbau». Jahrgang 63, Helf 139, August 1999, Seite 123-131.
7. Σιούτας Μ., Τσαγκαλίδης Ε., Στάθης  Δ. 1999. Χωρική κατανομή της βροχόπτωσης των θερινών καταιγίδων στην Κεντρική Μακεδονία. Δημοσιεύτηκε στον Αναμνηστικό Τόμο, που εξέδωσε ο Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας του Α.Π.Θ. με την ευκαιρία του εορτασμού των 70 χρόνων από την ίδρυση του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, σελ. 111-118. 
8. Στεφανίδης Π., Στάθης Δ., Μήτογλου Α., 1999. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις καμένες περιοχές του περιαστικού δάσους θεσσαλονίκης. παρουσιάστηκε στο διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘’ Πυρκαγιές στα μεσογειακά δάση: πρόληψη - καταστολή - διάβρωση του εδάφους - αναδασώσεις’’, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO στην Αθήνα από 3-6 Φεβρουαρίου 1999. 
9. Στάθης Ι. Δ. 1999. Διαχείριση - Διευθέτηση - Αξιοποίηση Υδατικών  πόρων στους ορεινούς όγκους.  Πρακτικά ημερίδας με θέμα ‘’Διαχείριση - Αξιοποίηση Υδατικών  Πόρων Θεσσαλίας ‘’, που διοργανώθηκε από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στη Λάρισα την 23ην Μαρτίου 1999, σελ 1-20.
10. Στεφανίδης Π., Στάθης Δ., 1999. Η σημασία των ορεινών υδρονομικών έργων στην ορθολογική διαχείριση των λεκανών απορροής (Εφαρμογή στις λεκάνες απορροής περιοχής Δήμου Ρίου Αχαΐας). Ημερίδα που διοργανώθηκε από το Δήμο Ρίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών με τίτλο « Διαχείριση των υδατικών πόρων και προστασία των ποταμοχειμάρρων  του Δήμου Ρίου», Οκτώβριος 1999.
11. Στάθης Δ., Στεφανίδης Π., Βασιλείου Β., 2000. Σχέση κλίματος και ετησίων δακτυλίων της τραχείας πεύκης στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Θεσσαλονίκη από 28-30 Σεπτεμβρίου 2000,  σελ. 411-419.
12. Στάθης Ι. Δ. Στεφανίδης Σ. Π. Γούλας Α. Κ. 2000. Τα χαρακτηριστικά των κατακρημνισμάτων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Κοζάνη από 17-20 Οκτωβρίου 2000, σελ. 261-268.
13. Γούλας Α. Κ., Στάθης Ι. Δ., Στεφανίδης Σ. Π. 2000. Ενισχυμένα χορτοπαρασκευάσματα για τον άμεσο αναπρασινισμό και σταθεροποίηση εδαφών. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Κοζάνη από 17-20 Οκτωβρίου 2000, σελ. 413-422.
14. Γούλας Α. Κ., Στάθης Ι. Δ., Καραρίζος  Π. 2000. Φυτοτεχνικές ιδιότητες και χρήση των καλαμιών. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος Μ1/2003 σελ. 179-192. 
15. Στάθης Ι. Δ., 2000. Τα αίτια εκδήλωσης των πλημμυρών της ανατολικής Όσσας. Δημοσίευση Ελευθερία Λάρισας, Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2000.
16. StathisD., Stefanidis P., 2000. Analysisoftheconditionsofflood formation in torrents in the area of north Halkidiki (Greece) in October 2000". Πρακτικά 30υ Βαλκανικού Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα Μελέτη – Συντήρηση και Αξιοποίηση των Δασών, Τόμος ΙΙΙ, σελ. 213-222, Σόφια, Οκτώβριος 2001.
17. Στεφανίδης Π., Στάθης Δ., 2000.  Tα ρεύματα ως στοιχείο της λειτουργίας του αστικού ιστού του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Πρακτικά Διεθνούς Συμπόσιο, «Οικονομικός, κοινωνικός, περιβαλλοντικός και πολεοδομικός επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων ή κατεστραμμένων περιοχών της Ευρώπης» που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ, 3-5 Σεπτεμβρίου 2001, Θεσσαλονίκη. σελ. 146-155.
18. Στάθης Δ., Σαπουντζής Μ., Στεφανίδης Π., 2000. H πλημμυρογένεση και η στερεομεταφορά σε μικρές λεκάνες απορροής (εφαρμογή: Χείμαρροι περιοχής Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος Μ1/2003 σελ. 877-892.
19. Στεφανίδης Π., Σαπουντζής Μ.,  Στάθης Δ., 2001. Ο χείμαρρος “Σκλήθρου” Φλώρινας (χειμαρρικό περιβάλλον–αρχές και σύστημα διευθέτησης). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος ΜΑ/2, 41/2 σελ. 1275-1294.
20. Stefanidis P., Sapountzis M., StathisD., 2002. SheeterosionafterfireattheurbanforestofThessaloniki (NorthernGreece). Silva Balcanika 2, σελ. 65-77.
21. Στάθης Δ., Σαπουντζής Μ.,  2002. Eκτίμηση του στερεοφορτίου λεκάνης απορροής στη θέση κατασκευής φράγματος ταμίευσης νερού. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Τρίπολη 26-29 Μαΐου 2002, σελ. 389-395.
22. Σαπουντζής Μ., Στάθης Δ., Γούλας Κ. 2002. Δασοτεχνική διευθέτηση χειμαρρικών ρευμάτων με μικρές λεκάνες απορροής. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Τρίπολη 26-29 Μαΐου  2002, σελ. 406-413.
23. Γούλας Κ., Στάθης Δ., 2002. Σκοπιμότητα και δυνατότητες χρησιμοποίησης δασικών καρποφόρων θάμνων κατά την  εκτέλεση των φυτοτεχνικών έργων. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,  Τρίπολη 26-29 Μαΐου  2002, σελ. 570-582.
24. Σαπουντζής Μ., Στάθης Δ., 2003. Η Επίδραση του βαθμού δασοκάλυψης υδρολογικής λεκάνης στην πλημμυρική απορροή και στερεομεταφορά. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ),  Θεσσαλονίκη 2-5 Απριλίου 2003, σελ. 27-34.
25. Στάθης Δ., Σαπουντζής Μ. 2003. Διερεύνηση της σχέσης βροχής απορροής της λεκάνης απορροής του χειμαρρικού ρεύματος «Πετρένια» Γοματίου Χαλκιδικής στην καταιγίδα της 7-9 Οκτωβρίου 2000. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τομ.14, Σειρά ΙΙ, Τεύχος1/2003, σελ. 69-78.
26. Στάθης Δ., Οικονόμου Α., Ούτρας Σ., 2004. Το χειμαρρικό δυναμικό του ρεύματος «Χαβρίας» Χαλκιδικής. Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα. 42/1 σελ. 97-118.
27. Στάθης Δ., 2004. Η δίαιτα βροχής στο Πανεπιστημιακό Δάσος του Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα. 42/1 σελ. 85-96.
28. Γούλας K.,  Στάθης Δ., Σαπουντζής  Μ., 2004.  Τα φυτοτεχνικά έργα στη λεκάνη απορροής του χειμαρρικού ρεύματος "Μετσοβίτικος" Μετσόβου.  Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα. 42/1 σελ. 69-84.
29. Μυρωνίδης Δ., Στεφανίδης Π., Στάθης Δ., 2004. Αναγνώριση και περιγραφή των χειμαρρικών μικροπεριβαλλόντων με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Πορταϊκού. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Μουλαλή  43 σελ. 141-157.
30. Στάθης Δ., και Κ., Γούλας 2004. Έντονα πλημμυρικά γεγονότα στην Ελλάδα το 2002. 1ο  Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο με θέμα << Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα>>, Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004, 542-549.
31. Στάθης Δ., 2004. Το χειμαρρικό πρόβλημα του νομού Τρικάλων. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Δ. Μουλαλή  43 σελ. 481-496.
32. Στάθης Δ., 2004. Ακραία γεγονότα βροχής και πλημμυρογένεση στην Ελλάδα. 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Μυτιλήνη 14-17 Οκτωβρίου 2004. σελ 385-392.
33. Stathis D., D. Ivanova, Ch. Balafoutis  and T Makrogiannis 2005. Orographic effect on heavy rainfall in Chalkidiki peninsula (Greece) induced by a mediterranean cold front: a case study on 7 to 8 of October 2000. Croatian Meteorological Journal, Vol. 40, p 490-493.
34. ΣτάθηςΔ., 2005. Καιρός  ΚλίμακαιΝερόστον 21Οαιώνα, Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Δράμα από 2- 5 Οκτωβρίου 2005, σελ.101-111 .
35. Οικονόμου Α. και Δ. Στάθης, 2005. Φυσικό και Ανθρωπογενές Δυναμικό Πλημμυρογένεσης της Ορεινής Λεκάνης Απορροής του Χειμαρροπόταμου Ολύνθιου Ν. Χαλκιδικής. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Δράμα από 2- 5 Οκτωβρίου 2005, σελ. 91-101 .
36. Γούλας K.,  Στάθης Δ., 2006. Η επίδραση της βλάστησης στη λειτουργικότητα των διατομών των χειμαρρικών ρευμάτων. Υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Ν. Αθανασιάδη.
37. Στάθης Δ., Μπαλαφούτης Χ., Δ. Μυρωνίδης, 2006. Ανάλυση των βροχοπτώσεων στον ευρύτερο ορεινό όγκο της Πίνδου με την εφαρμογή της τεχνικής της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα  24-26/5/ 2006, Τόμος ΙΙ, σελ.152-159.
38. Στάθης Δ και Α. Οικονόμου  2006. Χαρακτηριστικά της ξηρασίας των λεκανών απορροής της κεντρικής Χαλκιδικής. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ),  Ξάνθη 13-15 Δεκεμβρίου 2006, σελ. 151-157.
39. Balafoutis CH., D. Stathis, T. Makrogiannis and D. Ivanova 2006. Are recent extreme weather events in Greece due to Global warming?, Πρακτικά 30υ Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα “Global changes and regional challenges”, σελ. 117-121, Σόφια, Απρίλιος 2006.
40. Στάθης Δ, Στεφανίδης Π, Τζιαφτάνη Φ. 2007. Διερεύνηση του υδατικού ισοζυγίου της λεκάνης της λίμνης Βόλβης. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Καστοριά από 7- 10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 57-64.
41. Στεφανίδης Π, Στάθης Δ, Τζιαφτάνη Φ. 2007. Εκτίμηση του στερεοφορτίου λεκάνης απορροής του χειμάρρου Μοδίου με την εξίσωση της εδαφικής διάβρωσης και τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Καστοριά από 7- 10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 65-72.
42. Χουλιάρας Ι, Σαπουντζής Μ, Στεφανίδης Π, Μυρωνίδης Δ, Στάθης Δ. 2007. Το χειμαρρικό περιβάλλον της λεκάνης τροφοδοσίας της Λίμνης Πλαστήρα. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Καστοριά από 7- 10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 97-108.
43. Dimitrios  Stathis, Panagiotis Stefanidis and Fani Tziaftani 2007. Analysis the causes and the mechanism of the flood in the Appolonia ( north Greece) basin on 8-9 October 2006. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα ‘’Erosion and torrent control as a factor in sustainable river basin management’’, Kostadinov, St., Bruk, St., Walling, D., (eds.): 25-28 Σεπτεμβρίου 2007, Belgrad, ISBN: 978-86-
44. Myronidis D., Emmanouloudis D. and D. Stathis 2008. An assessment on Troodos national park (Cyprus) water balance under different climatic change scenarios. Παρουσιάστηκε στο 3o Διεθνές Συνέδριο ΄΄ AQUA 2008 ’’ με θέμα “Water Science and Technology with emphasis on water and climate” Αθήνα 16-19 Οκτωβρίου 2008.
45. ΔημήτριοςΣτάθης 2008. ΤαατμοσφαιρικάκατακρημνίσματαστοΠανεπιστημιακόΔάσοςΠερτουλίουΤρικάλων. Δασική Έρευνα, 21: 49-62, 2008.
46. Dimitrios Myronidis, Dimitrios Emmanouloudis, Dimitrios Stathis and Panagiotis Stefanidis 2009. Integrated flood risk mapping in the framework of E.U. directive on the assessment and management of flood risks. Fresenius Environmental Bulletin, 18, 1-2009, 102-111.
47. Stathis Dimitrios and Dimitrios Myronidis 2009. Principal component analysis of precipitation in Thessaly region (Central Greece). Global NEST Journal, Vol 11, No 4, pp 467-476.
48. D. Stathis and T. Mavromatis 2009: Characteristics of precipitation in Thessalonica area, north Greece. Fresenius Environmental Bulletin, 18, 7b, 1270-1275.
49. Ioannis A. Kalinderis, Marios Sapountzis, Dimitrios Stathis, Fani Tziaftani, Peristera Kourakli and Panagiotis Stefanidis 2009. The Risk of Sedimentation of Artificial Lakes, Following the Soil Loss and Degradation Process in the Wider Drainage Basin. Artificial Lake of Smokovo Case Study (Central Greece). International Conference LAND CONSERVATION 0905 “Global change-challenges for soil management from degradation through soil and water conservation to sustainable soil management”, May 26-30, 2009, Tara Mountain, Serbia.
50. Μ. Σαπουντζής, Δ. Μυρωνίδης, Δ. Στάθης και Π. Στεφανίδης 2009. Σύγκριση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των μεθόδων πρόβλεψης της διάβρωσης USLE και Gavrilovič με πραγματικές μετρήσεις σε λεκάνη απορροής. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Βόλος 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 155-163.
51. D. Stathis, M. Sapountzis and D. Myronidis 2010: Assessment of land use change effect on a design storm hydrograph using the SCS curve number method. Fresenius Environmental Bulletin, 19, 9α, 1928-1934.
52. K. Ioannou, D. Myronidis, P. Lefakis and D. Stathis 2010. The use of artificial neural networks (ANNs) for the forecast of precipitation levels of Lake Doirani (n. Greece). Fresenius Environmental Bulletin, 19, 9α, 1921-1927.
53. T. Mavromatis and D. Stathis 2010. Response of the water balance in Greece to temperature and precipitation trends. Theoretical and Applied Climatology, 104 (1-2), pp.13-24.
54. Μ. Σαπουντζής, Α. Οικονόμου, Δ. Στάθης και Δ. Μυρωνίδης 2010. Υδατικό ισοζύγιο των ορεινών λεκανών απορροής της κεντρικής Χαλκιδικής.  Υποβλήθηκε για δημοσίευση στην Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τόμος αφιέρωμα προς τιμή του ομ. Καθηγητή κ. Α. Χατζηστάθη.
55. Kostinakis, K.; Xystrakis, F.; Theodoropoulos, K.; Stathis, D. and Eleftheriadou, E. and A. Matzarakis 2011. Estimation of Reference Potential Evapotranspiration with Focus on Vegetation Science—the EmPEst Software. Journal of Irrigation and Drainage Engineering pp. 616-619.
56. Καστρίδης Α. και Δ. Στάθης 2011. Tα χαρακτηριστικά των κατακρημνισμάτων της περιοχής της ορεινής Χαλκιδικής. 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Καρδίτσα 7- 10 Οκτωβρίου 2011.
57. Myronidis D., Stathis D., Ioannou K., Fotakis D. 2012: An integration of statistics temporal methods to track the effect of drought in a shallow Mediterranean Lake,  Water Resources Management, 26(15) 4587-4605 DOI: 10.1007/s11269-012-0169-z,
58. Kastridis A. and D. Stathis 2012. Natural and anthropogenic flash flood generation in mountainous watersheds – the case of Apollonia torrent. Protection and Restoration of the Environment XI. 
59. Stefanos Stefanidis and Dimitrios Stathis 2013. Assessment of flood hazard based on natural and anthropogenic factors using analytic hierarchy process (AHP), Nat Hazards, 68(2):569–585, DOI 10.1007/s11069-013-0639-5.
60. Παπαδοπούλου Δ. και Δ. Στάθης 2013. Διερεύνηση του υδατικού ισοζυγίου της υδρολογικής λεκάνης του χειμάρρου Σκαπάνη του Ν. Σερρών. 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, σελ. 912-918, Θεσσαλονίκη 6- 9 Οκτωβρίου 2013.
61. Στεφανίδης Στέφανος και Δημήτριος Στάθης 2013. Δασοτεχνική διευθέτηση χειμαρρικών ρευμάτων με έντονες ανθρωπογενείς επεμβάσεις. 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, σελ. 869-877, Θεσσαλονίκη 6- 9 Οκτωβρίου 2013.
62. Marios Sapountzis & Dimitrios Stathis 2014. Relationship between rainfall and run-off in the Stratoni Region (N. Greece) after the storm of 10th February 2010, Global NEST Journal, Vol 16, No 2, pp 421-432.
63. Kastridis A. and D. Stathis 2014. The effect of small earth dams and reservoirs on water management in North Greece (Kerkini Municipality), Bothalia Journal, Vol 44, No 3 Mar 2014. pp 38-50.
64. Chrysoula Chatzichristaki, Stefanos Stefanidis, Panagiotis Stefanidis and Dimitrios Stathis 2015. Analysis of the flash flood in Rhodes island (south Greece) on 22 November 2013 2015, Silva Balcanika 16(1)/2015 pp. 65-77.
65. Myronidis D, Fotakis D., Sgouropoulou K., Sapountzis M., Stathis D. 2015. Checking a culvert suitability for flood wave routing within the framework of the EU flood directive. 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), 17-20 September 2015, pp. 146-153, http://ceur-ws.org/Vol-1498/
66 Α. Καστρίδης και Δ. Στάθης 2015. Η επίδραση των χρήσεων γης στην υποβάθμιση του εδάφους και την πρόσχωση πεδινών περιοχών. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, σελ. 549- 556, Θεσσαλονίκη 8- 9 Οκτωβρίου 2015.
67. Στάθη Ευθυμία, Οικονόμου Ευστάθιος & Στάθης Δημήτριος 2015. Σύγκριση των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων ανατολικής στερεάς Ελλάδας και κεντρικής Μακεδονίας. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, σελ. 259- 266, Θεσσαλονίκη 8- 9 Οκτωβρίου 2015.
68. Στάθης Δημήτριος, Στάθη Ευθυμία, Μυρωνίδης Δημήτριος, Σαπουντζής Μάριος 2015. Κλιματικές αλλαγές στη χώρα μας τον 20ο αιώνα. 17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, σελ. 452-460, Κεφαλονιά 4- 7 Οκτωβρίου 2015.
69. Φώτης Αλέξανδρος και Στάθης Δημήτριος 2015. Το φυσικό και ανθρωπογενές χειμαρρικό περιβάλλον των χειμάρρων Φούρκας και Σίβηρης. 17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, σελ. 965-975, Κεφαλονιά 4- 7 Οκτωβρίου 2015.
70. Καστρίδης Αριστείδης, Στάθης Δημήτριος 2015. Οι αλλαγές στις χρήσεις γης και η επίδραση τους στη μέγιστη πλημμυρική παροχή. 17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, σελ. 445-450, Κεφαλονιά 4- 7 Οκτωβρίου 2015.
71. Κυρκενίδης Χρήστος, Σαπουντζής Μάριος, Καρπούζος Δημήτριος, Στάθης Δημήτριος, Μυρωνίδης Δημήτριος 2015. Διερεύνηση του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή του Στρατωνίου Χαλκιδικής. 3ο Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ – ΕΕΔΥΠ – ΕΥΣ, «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων στη Νέα Εποχή», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 10-12 Δεκεμβρίου 2015, σελ. 139-148.
72. Γ. Μπαλούτσος, Αθ. Μπουρλέτσικας, Δ. Στάθης, Κ. Καούκης, Α. Ρούσσος 2015. Ανάλυση και διερεύνηση ακραίων επεισοδίων βροχής των ΒΑ πλαγιών της Όσσας (του Κισσάβου) και της απόκρισης σε αυτά μιας δασωμένης πειραματικής λεκάνης. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα.
73. Stathi E., Mavromatis T., Koufos G., Lazoglou G., Stathis D., Koundouras S. 2016. Comparison of ERA-Interim reanalysis data with observed surface meteorological data over Greece. 13o International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere COMECAP 2016, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2016. Perspectives on Atmospheric Sciences, Volume 1, pp. 551-557, Springer, 2016.
74. Kastridis A., Stathis D. 2016. The effect of rainfall intensity on the flood generation of mountainous watersheds (Chalkidiki Prefecture, North Greece). 13o International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere COMECAP 2016, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2016. Perspectives on Atmospheric Sciences, Volume 1, pp. 341-347, Springer, 2016.
75. Dimitrios Myronidis, Dimitrios Stathis, Marios Sapountzis 2016. Post-evaluation of Flood Hazards Induced by Former man-made Interventions along a Coastal Mediterranean Settlement, ASCE's Journal of Hydrologic Engineering, 21(10), 05016022.

Βιβλία - Διδακτικές Σημειώσεις

76. Μπαλαφούτης Χ., Στάθης Δ., 2003. Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις (σελ. 220).
77. Στάθης Δ. 2014. Το χιόνι -Ιδιότητες- Μετεωρολογία χιονιού- Χιονολισθήσεις- Χιονοδρομικά κέντρα. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (σελ. 78).
78. Στάθης Δ. 2015. Μαθήματα και Ασκήσεις Στοχαστικής Υδρολογίας.
79. Στάθης Δ. 2015. Μαθήματα Δασικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Ηλεκτρονικό Βιβλίο. (σελ. 239). (ανοιχτή πρόσβαση http://repository.kallipos.gr/handle/11419/4657)
ISBN: 978-960-603-179-3.

Τεχνικές εκθέσεις

80. Σαπουντζής Μ., Στάθης Δ., 2009. Παρουσίαση του προβλήματος των φραγμάτων της κεντρικής κοίτης του χειμάρρου Όρμας. Συντάχθηκε για τις ανάγκες συντήρησης – άμεσης αποκατάστασης των φραγμάτων της κεντρικής κοίτης του χειμάρρου Όρμας του Δασαρχείου Αριδαίας.
81. Στάθης Δ., 2011. Παρουσίαση του προβλήματος από τη δράση των χειμάρρων Αμπελιών και Τούρκικου λάκκου Ασσήρου Λαγκαδά, Στόχος ήταν η λήψη μέτρων για την αποφυγή επανάληψης του πλημμυρικού φαινομένου.
82. Στάθης Δ., 2011. Η πλημμυρογένεση του χειμάρρου Μελισσουργού.