Σπουδές

- Πανεπιστημιακές: (1982) Πτυχίο της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

- Διδακτορικές: (1998) Διδάκτορας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στον τομέα των Υδρονομικών και Δασοτεχνικών έργων.  Τίτλος διδακτορικής διατριβής «Τα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της Πίνδου από υδρολογική άποψη».

- Μεταδιδακτορική έρευνα: (2003) Μεταδιδακτορική επιστημονική ενημέρωση και έρευνα στο Ινστιτούτο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ από 10.3.2003 έως και 9.9.2003 στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής άδειας.

- Ξένες γλώσσες: Αγγλικά