Ερευνητικά προγράμματα

ι) Μέλος της ερευνητικής ομάδας

1. Καθορισμός των αρχών και του συστήματος διευθέτησης των χειμάρρων στον Ελλαδικό χώρο με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1996-1997).

2. Αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης και πρόσχωσης σε τεχνητές λίμνες με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1992).

3. Διευθέτηση της ολίσθησης της κοινότητας Βούλπης Ευρυτανίας και χειρισμός των χειμάρρων Κοφτερίδας και Κακορρέματος Καρπενησίου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1992).

4. Χειρισμός χειμαρρικού ρεύματος για την ίδρυση  ταμιευτήρα στη Γουμένισσα Ι: Ίδρυση ταμιευτήρα νερού, ΙΙ: Τα έργα πρασαγωγής και διανομής του νερού. με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1992).

5.  Η δυνατότητα διευθέτησης του χειμάρρου Θολόλακκα Βελβενδού, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1993).

6.  Το χειμαρρικό πρόβλημα του Αχέροντα – Αρχές και σύστημα διευθέτησης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1993).

7.  Το χειμαρρικό πρόβλημα της Χαλκιδικής
      Ι: Χειμαρρική επικινδυνότητα
     ΙΙ: Αρχές και συστήματα διευθέτησης της  λεκάνης του Ολύνθου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1993).

8.  Έρευνα χιονιού και χιονοκαλύμματος στην περιοχή Νεραϊδοχωρίου-Περτουλίου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1993).

9.  Αναπτυξιακή μελέτη για την ορεινή περιοχή των Κρουσίων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1993).

10. Αναπτυξιακή μελέτη για την ορεινή περιοχή του Πάικου Ν. Κιλκίς, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1993).

11. Αρχές και σύστημα ελέγχου φερτών υλών στη λεκάνη του ποταμού Σπερχειού, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1993).

12. Η αντιπλημμυρική προστασία του Ν. Θεσσαλονίκης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1997).

13. Περιβαλλοντική Διευθέτηση της Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης. Πιλοτική Έρευνα. με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωτούλα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1998).

14. Ειδική μελέτη κατασκευής φράγματος ταμίευσης νερού και διευθέτηση του χειμαρρικού ρεύματος «Γράμμος» στην περιοχή του Δήμου Κύρου Ν. Πέλλας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Στεφανίδη, Αναπληρωτή καθηγητή, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (2003-2004).

15. Ορθολογική Διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής του Δήμου Δοβρά-Ημαθίας- Διερεύνηση της δυνατότητας ταμίευσης του νερού με την κατασκευή μικροφραγμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Στεφανίδη, Αναπληρωτή καθηγητή, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (2003-2004).

16. Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών πόρων της περιοχής του Δήμου Πολυκάστρου  Κιλκίς- Διερεύνηση της δυνατότητας υδροδότησης από την περιοχή του Πάικου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Στεφανίδη, Αναπληρωτή καθηγητή, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (2003-2004).

17. Ειδική Οριστική Μελέτη κατασκευής διώρυγας μεταφοράς νερού από το φράγμα Ασωμάτων στη διώρυγα ΑΟ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Στεφανίδη, Αναπληρωτή καθηγητή, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (2003-2004).

18. Προσδιορισμός του χειμαρρικού περιβάλλοντος και έρευνα της διάβρωσης της λεκάνης τροφοδοσίας της λίμνης Ταυρωπού (Πλαστήρα) για την προστασία της από την υποβάθμιση» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Χουλιάρα, Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δασοπονίας, Παράρτημα Καρδίτσας, του Τ.Ε.Ι. Λάρισας (2004 - 06).

19. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2003: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: με Φορέα Υλοποίησης το Τμήμα Δασολογίας (Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων) του Α.Π.Θ. και ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:  Το Χειμαρρικό περιβάλλον (Δυναμικό) της ευρύτερης λεκάνης απορροής της λίμνης Βόλβης – Εστίες παραγωγής φερτών υλικών – Αρχές και συστήματα διευθέτησης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Στεφανίδη, Αναπληρωτή καθηγητή, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.

20. «Integrated Development and Management of Natura 2000 Protected Areas through Innovative Techniques in East. Mediterranean» σε συνεργασία με το ΤΕΙ Δασοπονίας Δράμας (06/2006-04/2008) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δ. Εμμανουλούδη, Καθηγητή του ΤΕΙ Δράμας, είδος χρηματοδότησης: INTERREG IIIB ARCHIMED.

21. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU-COST Action FP0903: «Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment » μέλος της διαχειριστικής επιτροπής (ΜC Member of the Management Committee) (2008-2012 ).

22. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU-COST Action FP1106: STReESS - Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS ως μέλος της επιτροπής διαχείρισης (MC Member of the Management Committee) (04/2012-04/2016)

23. Μελέτη υπολογισμού-εκτίμησης του αιολικού δυναμικού και της ηλιακής ενέργειας στις Πανεπιστημιακές περιοχές: Ταξιάρχη Χαλκιδικής, Κολχικού Θεσσαλονίκης και Περτουλίου Τρικάλων του Α.Π.Θ., με Επιστημονικούς Υπεύθυνους τους: Θεόδωρο Καρακώστα, Παύλο Ευθυμίου και Θωμά Ξένου.

24. Έρευνα προσδιορισμού της στερεομεταφοράς στο χείμαρρο Πλατάνια Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μάριο Σαπουντζή, Επίκουρο καθηγητή, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.