Ερευνητικό προφίλ

 

 

  • Τα στερεότυπα στη λογοτεχνία

  • Οι κοινοί τόποι στη λογοτεχνική παραγωγή

  • Επιδράσεις της ελληνικής φιλοσοφίας στον γερμανικό ιδεαλισμό

  • Η εικόνα της Ελλάδας στον γερμανικό κλασικισμό

 

 

 

 

Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού