Βιογραφικό

 

Η Ιωάννα Οικονόμου- Αγοραστού γεννήθηκε στον ’γιο Δημήτριο Πιερίας.

 • 1970 Απολυτήριο από το Ε΄ Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

 • 1970-1975 Σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπότροφος του ΙΚΥ.

 • 1975-1976 Παρακολούθηση μαθημάτων αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του ’αχεν.

 • 1977-1981 Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κολωνίας. Παρακολούθηση μαθημάτων βυζαντινής φιλολογίας, μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολογίας, γλωσσολογίας, αρχαίας ελληνικής ιστορίας, αρχαίας ελληνικής λυρικής ποίησης, παλαιογραφίας και παπυρολογίας.

 • 1981 Διδακτορική διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κολωνίας με θέμα « Πρώτη κριτική έκδοση του γιατροσοφιού του Cod. Par. gr. 2316».

 • 1982-1983 Συντάκτρια του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας του Ε. Κριαρά στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. Υπότροφος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

 • 1985-1988 Ειδική επιστήμονας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 • 1988 Επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία-Συγκριτική Γραμματολογία με έμφαση στις ελληνογερμανικές γραμματειακές σχέσεις».

 • 1989 Παρακολούθηση του μετεκπαιδευτικού προγράμματος « Europastudien» στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του ’αχεν και συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος Συγκριτικής Γραμματολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου.

 • 1992 Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

 • 2000 Καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
   

 

Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού