Διδακτικό έργο

 

Θεματολογία μαθημάτων

Νεοελληνική λογοτεχνία

Συγκριτική Γραμματολογία

 

 

Ιωάννα Οικονόμου-Αγοραστού