Ιστοσελίδες φίλων και συνεργατών
Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Erwin Bergmeier, University of Goettingen
Παναγιώτης Δημόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιστοσελίδες επιστημονικών εταιριών και ενώσεων
Ελληνική Βοτανική Εταιρεία
Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών
International Association of Vegetation Science (IAVS)