Διδασκαλία
Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.
Μαθήματα
            Εργαστηριακές και υπαίθριες ασκήσεις
            Διαλέξεις, εργαστηριακές και υπαίθριες ασκήσεις
            Διαλέξεις, εργαστηριακές και υπαίθριες ασκήσεις
Σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ.
Επίβλεψη διπλωματικών διατριβών στο Τμήμα Βιολογίας
1.    Σκόδρα Β. 2006. Χλωριδική ανάλυση των δασών Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra) στην περιοχή των Γρεβενών (συνεπίβλεψη).
2.   Παπουλάκης Χ. 2006. Ανάλυση της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου Αγίου Νικολάου Νάουσας (συνεπίβλεψη).
3.   Χαραλαμπόπουλος Α. 2007. Φυτά δείκτες οικολογικών συνθηκών.
4.   Ταρασίδου Ι. 2008. Λειτουργικές ομάδες φυτών.
5.    Ζέρβας Δ. 2008. Οικολογική ανάλυση του Δάσους Απολλωνίας (συνεπίβλεψη).
6.    Παρασκευά Β. 2008. Φυτά δείκτες οικολογικών συνθηκών.
7.    Κουλέντη Α. 2008. Λειτουργικά χαρακτηριστικά σπερματοφύτων (συνεπίβλεψη).
8.    Κέππας Ι. 2008. Χλωριδική ανάλυση δασών Δασικής Πεύκης (Pinus sylvestris).

Μαθήματα
        "Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης": Διάλεξη με θέμα "Μέθοδοι δειγματοληψίας χλωρίδας και βλάστησης" (2004-2006)
        "Ρύπανση-Τοξικολογία": Διάλεξη με θέμα "Οφιολιθικά συμπλέγματα. Επίδραση στην ανάπτυξη της χλωρίδας και τη δομή της βλάστησης" (2005-2007)
       "Εκτίμηση κατάστασης φυτοποικιλότητας"
       "Εισαγωγή στην Οικολογία - Μέθοδοι - Βάσεις δεδομένων": Διαλέξεις με θέμα "Βάσεις δεδομένων-Χρήση της βάσης Natura"
        "Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες - Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Αντικειμένων - Σχέδια παρακολούθησης": Διαλέξεις    με θέμα "Αξία διατήρησης και παρακολούθηση βλάστησης"

Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Διατριβών
1.    Βασιλόπουλος Γ. 2005. Ανάλυση της χλωριδικής δομής και διερεύνηση της διαδοχής στις φυσικές και ανθρωπογενείς φυτοκοινωνίες του παρόχθιου δάσους του Νέστου.
2.    Σκεπετάρη Μ. 2007. Καταγραφή και αξιολόγηση της παρόχθιας χλωρίδας και βλάστησης του Πηνειού ποτα΅ού στην αστική και περιαστική περιοχή της Λάρισας (συνεπίβλεψη)