Θεόδωρος Σαμαράς


Βιογραφικό σημείωμα

Εργασίες:

Επικοινωνία

Μαθήματα

 

Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι μικροκυματικές εφαρμογές, ο εμβιοηλεκτρομαγνητισμός, η δοσιμετρία μη-ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ο υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός.

 

Μεταπτυχιακή εργασία

Διδακτορική διατριβή

Συνεισφορά σε βιβλία

Περιοδικά με κριτές

Συνέδρια με κριτές

 

English

 

 

 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακή εργασία

1.       "A Contribution to the Automated Analysis of Mechanical Events in the Gastrointestinal System: Detection of Clusters and Propagation of Contractions", Theodore S Samaras, University of Surrey, t7389018, Guildford, 1991

Διδακτορική διατριβή

1.       "Ανάπτυξη συστήματος υπερθερμίας για καρκινοθεραπεία με έλεγχο της κατανομής του επιβαλλόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου", Θεόδωρος Σαμαράς, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996

Συνεισφορά σε βιβλία

1.       "A Modeling Approach for Evaluating SAR for Mobile systems”, T. Samaras and J.N. Sahalos, in Biological Effects of Electromagnetic Fields, P. Stavroulakis (ed.), pp. 238-286, Springer, 2003

2.       "Thermometry", T. Samaras, in  Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, J. G. Webster (ed.),  2nd ed., vol. 6, pp. 355-362, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2006

3.       "A Numerical Approach to Bioheat and Mass Transfer in the Human Eye", A. Karampatzakis, T. Samaras, in Human Eye Imaging and Modeling, E. Y. K. Ng, J. H. Tan, U. R. Acharya, J. S. Suri, (eds.),  pp. 351-370, CRC Press, Boca Raton, Florida, 2012

Περιοδικά με κριτές

1.       "Evaluation of computerized analysis of the propagation of human duodenojejunal contractions", F.D. Castillo, M.J. Benson, D.L. Wingate, T. Samaras and N.M. Spyrou, Neurogastroenterology and Mobility, vol. 6, no. 1, pp. 11-19, 1994

2.       "EM Field Measurements in the Vicinity of an Antenna Park for Radiation Hazard Purposes", J.N. Sahalos, E.E. Vafiadis, T.S. Samaras, D.G. Babas and S.S. Koukourlis, IEEE Trans. on Broadcasting Technology, vol. 41, no. 4, pp. 130-135, 1995

3.       "On the Synthesis of Hyperthermia Arrays by the Orthogonal Method", T.S. Samaras and J.N. Sahalos, Innov. Techn. Biol. Med., vol. 17, no. 4, pp. 281-291, 1996

4.       "Energy Deposition Patterns from Arrays of Inclined Waveguide Applicators", T.S. Samaras, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Innov. Techn. Biol. Med., vol. 18, no. 2, pp. 109-118, 1997

5.       "Radiation Patterns of Line Sources Mounted in a Multi-Dielectric Substrate Medium", C. Mertzianidis, T. Samaras, S. Koukourlis and J.N. Sahalos, Electrical Engineering, vol. 80, no. 5, pp. 349-357, 1997

6.       "Electromagnetic and heat transfer computations for non-ionizing radiation dosimetry", T. Samaras, P. Regli and N. Kuster, Physics in Medicine and Biology, vol. 45, no. 8, pp. 2233-2246, 2000

7.       "Effectiveness of FDTD in Predicting SAR Distributions from the Lucite Cone Applicator", T. Samaras, P.J.M. Rietveld and G.C. van Rhoon, IEEE Trans. on Microwave Theory Techn., vol. 48, no. 11, pp. 2059-2063, 2000

8.       "Theoretical Investigation of Measurement Procedures for the Qualtity Assurance of Superficial Hyperthermia Applicators", T. Samaras, G.C. van Rhoon and J.N. Sahalos, International Journal of Hyperthermia, vol. 18, no. 5, pp. 416-425, 2002

9.       "Design of radiation-emission measurements of an air-traffic surveillance radar", G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis, T. Samaras and J.N. Sahalos, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 45, no. 4, pp. 35-46, 2003

10.   "On the Safety Evaluation of Space in the Vicinity of an Aperture Antenna", A.A. Nanos, T. Samaras, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, IEEE Trans. on Antennas and Propagat., vol. 51, no. 8, pp. 1706-1715, 2003

11.   "A method for the conservative evaluation of safe space around systems with aperture antennas, A.A. Nanos, T. Samaras, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Electrical Engineering, vol. 86, no. 1, pp. 45-53, 2003

12.   "Mode matching analysis of multiple offset coaxial irises in circular waveguide", A.P. Orfanidis, G.A. Kyriacou, T. Samaras and J.N. Sahalos, Electronics Letters, vol. 40, no. 2, pp. 127-128, 2004

13.   "On the design of switched-beam wideband base stations", E. Siachalou, E. Vafiadis, S.S. Goudos, T. Samaras, C.S. Koukourlis and S. Panas, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 46, no. 1, pp. 158-167, 2004

14.   "Novel high resolution temperature probe for RF dosimetry", J. Schuderer, T. Schmid, G. Urban, T. Samaras and N. Kuster, Physics in Medicine and Biology, vol. 49, no. 6, pp. N83-N92, 2004

15.   "A note on the impedance variation with feed position of a rectangular microstrip-patch antenna", T. Samaras, A. Kouloglou and J.N. Sahalos, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 46, no. 2, pp. 90-92, 2004

16.   "In vitro exposure systems for RF exposures at 900 MHz", J. Schuderer, D. Spät, T. Samaras, W. Oesch and N. Kuster, IEEE Trans. on Microwave Theory Tech., vol. 52, no. 8, part 2, pp. 2067-2075, 2004

17.   "High peak SAR exposure unit with tight exposure and environmental control for in vitro experiments at 1800 MHz", J. Schuderer, T. Samaras, W. Oesch, D. Spät and N. Kuster, IEEE Trans. on Microwave Theory Tech., vol. 52, no. 8, part 2, pp. 2057-2066, 2004

18.   "Reevaluation and improved design of the TEM cell in vitro exposure unit for replication studies", N. Nikoloski, J. Froehlich, T. Samaras, J. Schuderer and N. Kuster, Bioelectromagnetics, vol. 26, no. 3, pp. 215-224, 2005

19.   "On mobile communications smart base-station system design", G. Miaris, E. Siachalou, T. Samaras, S. Goudos, E. Vafiadis, S. Panas,  IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 47, no. 2, pp. 139-144, 2005

20.   "A UTD-OM Technique to Design Slot Arrays on a Perfectly Conducting Paraboloid", T.N. Kaifas, T. Samaras, K. Siakavara and J.N. Sahalos, IEEE Trans. on Antennas and Propagat., vol. 53, no. 5, pp. 1688 - 1698, 2005

21.   "On the base stations antenna system design for mobile communications", G. S. Miaris, E. Siachalou, T. Samaras, S. K. Goudos, E. Vafiadis and S. Panas, Electrical Engineering, vol. 88, no. 2, pp. 157-163, 2006

22.   "Effects of waterbolus size, shape and configuration on the SAR distribution pattern of the Lucite cone applicator", M. de Bruijne, T. Samaras, J. F. Bakker, G. C. van Rhoon, International Journal of Hyperthermia, vol. 22, no. 1, pp. 15-28, 2006

23.   "The dependence of electromagnetic far-field absorption on body tissue composition in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz", A. Christ, A. Klingenbock, T. Samaras,  C. Goiceanu, and N. Kuster, IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, vol. 54, no. 5, pp. 2188 - 2195, 2006

24.   "Effects of geometry discretization aspects on the numerical solution of the bioheat transfer equation with the FDTD technique", T. Samaras, A. Christ and N. Kuster, Physics in Medicine and Biology, vol. 51, n. 11, pp. N221-N229, 2006

25.   "Theoretical approach of the assessment of the EM field in the vicinity of aperture antennas", A. A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras, and J. N. Sahalos, IEEE Trans. Electromagn. Compat., vol. 48, no. 3, pp. 493-501, 2006

26.   "Antenna array design by the orthogonal method in conjunction with element patterns", Z. D. Zaharis, T. Samaras, E. Vafiadis, and J. N. Sahalos, Microw. Opt. Technol. Lett., vol. 48, no. 8, pp. 1578-1583, 2006

27.   "Characterization of the electromagnetic near-field absorption in layered biological tissue in the frequency range from 30 MHz to 6000 MHz", A. Christ, T. Samaras, A. Klingenbock and N. Kuster, Physics in Medicine and Biology, vol. 51, no. 19, pp. 4951–4965, 2006

28.   "On the design of conformal slot arrays on a perfectly conducting elliptic cone", T.N. Kaifas, K. Siakavara, E. Vafiadis, T. Samaras, J. N. Sahalos, Electrical Engineering, vol. 89, no. 2, pp. 95-105, 2006

29.   "On the beam tilting and bit rate selection in mobile systems", E. Siachalou, T. Samaras, C. Koukourlis and S. Panas, Electrical Engineering, vol. 89, no. 2, pp. 107-116, 2006

30.   "Development of a guideline for the water bolus temperature in superficial hyperthermia", M. L. van der Gaag, M. de Bruijne, T. Samaras, J. van der Zee, and G. C. van Rhoon, International Journal of Hyperthermia, vol. 22, no. 8, pp. 637–656, 2006

31.   "Web based laboratory in electromagnetic compatibility using a java applet", S.K. Goudos, T. Samaras, and J.N. Sahalos, Computer Applications in Engineering Education, vol. 14, no. 4, pp. 269–280, 2006

32.   "Worst Case Temperature Rise in a One-Dimensional Tissue Model Exposed to Radiofrequency Radiation", T. Samaras, A. Christ, A. Klingenbock, and N. Kuster, IEEE Trans. on Biomedical Engineering, vol. 54, no. 3, pp. 492 - 496, 2007

33.   "High-resolution numerical model of the middle and inner ear for a detailed analysis of radio frequency absorption", G. Schmid, R. Überbacher, T. Samaras, A. Jappel, W.-D. Baumgartner, M. Tschabitscher and P. R. Mazal, Physics in Medicine and Biology, vol. 52, no. 7, pp. 1771–1781, 2007

34.   "Quantitative validation of the 3D SAR profile of hyperthermia applicators using the gamma method", M. de Bruijne, T. Samaras, N. Chavannes and G. C van Rhoon, Physics in Medicine and Biology, vol. 52, no. 11, pp. 3075–3088, 2007

35.   "Novel conformal technique to reduce staircasing artifacts at material boundaries for FDTD modeling of the bioheat equation", E. Neufeld, N. Chavannes, T. Samaras and N. Kuster, Physics in Medicine and Biology, vol. 52, n. 15, pp. 4371–4381, 2007

36.   "SAR distribution in human beings when using body-worn RF transmitters", A. Christ, T. Samaras, E. Neufeld, A. Klingenböck and N. Kuster, Radiation Protection Dosimetry, vol. 124, no. 1, pp. 6-14, 2007

37.   "Radio frequency-induced temperature elevations in the human head considering small anatomical structures", G. Schmid, R. Überbacher and T. Samaras, Radiation Protection Dosimetry, vol. 124, no. 1, pp. 15-20, 2007

38.   "The dielectric properties of human pineal gland tissue and RF absorption due to wireless communication devices in the frequency range 400-1850 MHz", G. Schmid, R. Uberbacher,  T. Samaras, M. Tschabitscher, P.R. Mazal, Physics in Medicine and Biology, vol. 52, n. 17, pp. 5457–5468, 2007

39.   "Influence of thermophysiological parameters on the calculations of temperature rise in the head of mobile phone users", T. Samaras, E. Kalampaliki, and J.N. Sahalos, IEEE Trans. on Electromagnetic Compatibility, vol. 49, no. 4, pp. 936-939, 2007

40.   "Transtelephonic electrocardiographic transmission in the preparticipation screening of athletes", T. Samaras, S. Karavasiliadou, E. Kouidi, J. N. Sahalos, and A. Deligiannis, International Journal of Telemedicine and Applications. vol. 2008, article ID 217909; doi:10.1155/2008/217909

41.   "Scattered-field FDTD algorithm for hot anisotropic plasma with application to EC heating", C. Tsironis, T. Samaras, L. Vlahos, IEEE Trans. on Antennas and Propagat. vol. 56, no. 9, pp. 2988-2994, 2008

42.   "A broadband monitoring system for electromagnetic-radiation assessment", F. Mavromatis, A. Boursianis, T. Samaras, C. Koukourlis, J.N. Sahalos, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 51, no. 1, pp. 71-79, 2009

43.   "Effects of skeletal muscle anisotropy on induced currents from low-frequency magnetic fields", N.J. Tachas, T. Samaras, K. Baskourelos, J.N. Sahalos, Physics in Medicine and Biology, vol. 54, no. 23, pp. 541-547, 2009

44.   "Application of a comprehensive learning particle swarm optimizer to unequally spaced linear array synthesis with sidelobe level suppression and null control", S.K. Goudos, V. Moysiadou, T. Samaras, K. Siakavara, J.N. Sahalos, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 9, art. no. 5424003, pp. 125-129, 2010

45.   "Exposure minimization in indoor wireless networks", G. Koutitas, T. Samaras, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 9, art. no. 5433063, pp. 199-202, 2010

46.   "Magnetic stimulation of the spine: The role of tissues and their modelling", K.G. Efthimiadis, T. Samaras, K.S. Polyzoidis, Physics in Medicine and Biology, vol. 55, no. 9, pp. 2541-2553, 2010

47.   "Numerical model of heat transfer in the human eye with consideration of fluid dynamics of the aqueous humour", Α. Karampatzakis, Τ. Samaras, Physics in Medicine and Biology, vol. 55, no. 19, pp. 5653-5665, 2010

48.   "In vitro application of Fe/MgO nanoparticles as magnetically mediated hyperthermia agents for cancer treatment", Α. Chalkidou, Κ. Simeonidis, Μ.  Angelakeris, Τ. Samaras, C. Martinez-Boubeta, L. Balcells, K. Papazisis, C.  Dendrinou-Samara, O. Kalogirou, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 323, no. 6, pp. 775-780, 2011

49.   "Self-adaptive differential evolution applied to real-valued antenna and microwave design problems", S.K. Goudos, K. Siakavara, T. Samaras, E. E. Vafiadis, J.N. Sahalos, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 59, no. 4, pp. 1286-1298, 2011

50.   "Sparse linear array synthesis with multiple constraints using differential evolution with strategy adaptation", S.K. Goudos, K. Siakavara, T. Samaras, E. Vafiadis, J.N. Sahalos, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 10 , art. no. 5940202 , pp. 670-673, 2011

51.   "Electrical impedance tomography: A new study method for neonatal respiratory distress syndrome?", I. Chatziioannidis, T. Samaras, N. Nikolaidis, Hippokratia, vol. 15, no. 3, pp. 211-215, 2011

52.   "Numerical Model of Heat Transfer in the Rabbit Eye exposed to 60-GHz Millimeter Wave Radiation", Α. Papaioannou, Τ. Samaras,  IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 58, no. 9, pp. 2582-2588, 2011

53.   "Measurements for assessing the exposure from 3G femtocells", A. Boursianis, P. Vanias, T.  Samaras,  Radiation Protection Dosimetry, vol. 150, no. 2, pp. 158-167, 2012

54.   "Continuous electromagnetic radiation monitoring in the environment: Analysis of the results in Greece", A. Manassas, A. Boursianis, T. Samaras, J.N. Sahalos,  Radiation Protection Dosimetry, doi: 10.1093/rpd/ncs028, 2012

Συνέδρια με κριτές

1.       "On the Design of Hyperthermia Arrays Using the Orthogonal Method", T. Samaras and J.N. Sahalos, Proc. 15th U.R.S.I. Triennial Symposium on Electromagnetic Theory, pp. 182-184, St. Petersburg (Russia), 1995

2.       "On the Time Response of Microstrips Using Frequency Domain Analysis", T. Samaras, F. Rivas and J.N. Sahalos, Proc. 8th Int. Symp. on Theoretical Electrical Engineering, pp.58-61, Thessaloniki (Greece), 1995

3.       "Synthesis of Hyperthermia Arrays by Using the Orthogonal Method", T. Samaras, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Proc. 8th Int. Symp. on Theoretical Electrical Engineering, pp. 510-513, Thessaloniki (Greece), 1995

4.       "EM Interaction of Handset Mobile Antennas and the Human Head", G. Krikelas, Th. Samaras, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, Proc. of Int. Workshop on Mobile Communications, pp. 268-272, Thessaloniki (Greece), 1996

5.       "SAR Absorption in the Ear Region Induced by Mobile Communications Equipment", M. Burkhardt, T. Samaras and N. Kuster, 4th European Bioelectromagnetics Association Congress, pp. 88-89, Zagreb (Croatia), 1998

6.       "Software Tool for the Calculation of Temperature Distributions Induced by Electromagnetic Absorption", T. Samaras and N. Kuster, 4th European Bioelectromagnetics Association Congress, p. 91, Zagreb (Croatia), 1998

7.       "Coupled Electrothermal Simulations in the Area of RF Risk Analysis", T. Samaras, P. Regli and N. Kuster, Proc. 7th Int. Conference on Microwave and High Frequency Heating, pp. 367-370, Valencia (Spain), 1999

8.       "Dependence of EM energy Absorption in the Ear on Handheld Phone Position", M. Burkhardt, H.U. Gerber, T. Samaras and N. Kuster, XXVIth General Assembly of U.R.S.I., p. 848, Toronto (Canada), 1999

9.       "Coupled Elecrothermal Calculations for Non-Ionizing Radiation Dosimetry", T. Samaras, M. Burkhardt and N. Kuster, 21st Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society, p. 73-74, Long Beach (USA), 1999

10.   "EM Exposure of the Auditory system Dependent on Phone Position", M. Burkhardt, H.U. Gerber, T. Samaras and N. Kuster, 21st Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society, p. 171-172, Long Beach (USA), 1999

11.   "FDTD Modeling of the Lucite cone Applicators for Superficial Hyperthermia", T. Samaras, P. Rietveld and G.C. van Rhoon, 18th Annual Meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology, pp. 122-123, Rotterdam (The Netherlands), 1999

12.   "Electromagnetic exposure of mobile phone users: A model analysis", G. I. Krikelas, T. Samaras, J. N. Sahalos, Proc. Millenium Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, pp. 251-259, Heraklion (Greece), 2000

13.   "Electromagnetic exposure of mobile phone users: Assessment of temperature rise in the tissues", T. Samaras, G. I. Krikelas, J. N. Sahalos, Proc. Millenium Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, pp. 377-385, Heraklion (Greece), 2000

14.   "Filtering MRI-data for computerized patient segmentation", P.J.M. Rietveld, T. Samaras, P. van Dijk, M. Oudkerk, J. van der Zee and G.C. van Rhoon, 8th Int. Congress of Hyperthermic Oncology, Kyongju (Korea), 2000

15.   "Exposure setups for simultaneous exposure of a large number of rats for risk assessment studies at the mobile communication frequencies 902 MHz and 1747 MHz", J. Frohlich, W. Kainz, S. Ebert, T. Samaras, G. Neubauer and N. Kuster, 5th European Bioelectromagnetics Association Congress, pp. 69-70, Helsinki (Finland), 2001

16.   "Methods to assess exposure of the population next to mobile communication Base Stations", G. Neubauer, D. Papameletiou, T. Samaras, Y. Hamnerius, J. Wiart and K. Lamedschander, Proc. XXVIIth General Assembly of U.R.S.I., Maastricht (The Netherlands), 2002, available in electronic form only

17.   "Placement of ICs and PCBs inside rectangular enclosures using stochastic and optimization approaches", S.K. Goudos, T. Samaras, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Proc. XXVIIth General Assembly of U.R.S.I., Maastricht (The Netherlands), 2002, available in electronic form only

18.   "Spectrum and radiation emission survey in the vicinity of a PSR and MSSR radar", G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis, T. Samaras and J.N. Sahalos, Proc. XXVIIth General Assembly of U.R.S.I., Maastricht (The Netherlands), 2002, available in electronic form only

19.   "Maximum temperature increase in the brain tissues of adults and children during usage of mobile phones", T. Samaras, N. Chavannes and N. Kuster, Proc. XXVIIth General Assembly of U.R.S.I., Maastricht (The Netherlands), 2002, available in electronic form only

20.   “Design and dosimetry of a stem cell exposure setup for an in vitro replication study”, N. Nikoloski, J. Froehlich, T. Samaras, J. Schuderer and N. Kuster,  25th Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society, p. 52, Maui, Hawaii (USA), 2003

21.   "A UTD-OM technique to design slot arrays on a perfectly conducting paraboloid", T.N. Kaifas, T. Samaras, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Proc. 3rd European Workshop on Conformal Antennas, pp. 29-32, Bonn (Germany), 2003

22.   "On the design of conformal slot arrays on perfectly conducting elliptic cones", T.N. Kaifas, T. Samaras, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Proc. 3rd European Workshop on Conformal Antennas, pp. 73-76, Bonn (Germany), 2003

23.   "Web-based visualization of electric fields and currents inside a rectangular cavity", S. K. Goudos, T. Samaras and J. N. Sahalos, Proc. EMC Europe 2004, F01, Eindhoven (The Netherlands), 2004, available in electronic form only

24.   "Land planning of an antenna farm: measurements and simulations aimed at relocation of broadcasting stations and/or reassignment of frequencies", G. Miaris, ..., T. Samaras, E. Vafiadis, D. P. Chrissoulidis and J. N. Sahalos, Proc. EMC Europe 2004, G03, Eindhoven (The Netherlands), 2004, available in electronic form only

25.   "A computer tool for em planar absorber design", S. K. Goudos, T. Samaras and J. N. Sahalos, Proc. EMC Europe 2004, P11, Eindhoven (The Netherlands), 2004, available in electronic form only

26.   "Quantitative three-dimensional SAR validation of the lucite cone applicator", M. De Bruijne, T. Samaras, E. Neufeld, N. Chavannes, G.C. van Rhoon, 22nd Annual Meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology, pp. 40-41, Graz (Austria), 2005

27.   "Important aspects of electromagnetic modeling in hyperthermia treatment planning using non-uniform FDTD", E. Neufeld, T. Samaras, N. Chavannes, N. Kuster, 22nd Annual Meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology, pp. 47-48, Graz (Austria), 2005

28.   "Robust medical image segmentation for hyperthermia treatment planning", E. Neufeld, T. Samaras, N. Chavannes, N. Kuster, 22nd Annual Meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology, pp. 56-57, Graz (Austria), 2005

29.   "Parametric analysis of water bolus characteristics for superficial hyperthermia", T. Samaras, E. Kalampaliki, M. De Bruijne, G.C. van Rhoon, 22nd Annual Meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology, pp. 56-57, Graz (Austria), 2005

30.   "Important aspects of electromagnetic modeling in hyperthermia treatment", E. Z. Neufeld, T. Samaras, N. Chavannes, N. Kuster, Bioelectromagnetics 2005, pp. 127-128, Dublin (Ireland), 2005

31.   "A flat phantom setup for the compliance testing of wireless transmitters operating in the close environment of the human body for a frequency range from 30 MHz to 5800 MHz", A. Christ, A. Klingenböck, T. Samaras, M. Zankl, N. Kuster, Bioelectromagnetics 2005, pp. 444-445, Dublin (Ireland), 2005

32.   "Theoretical prediction of the electromagnetic field induced on a cardiac pacemaker by GSM phones", T. Samaras, L. Kalogreas and J. Sahalos, Proc. 5th Mediterranean Microwave Symposium (MMS 2005), pp. 186-189, Athens (Greece), 2005

33.   "On the worst case temperature rise in a one-dimensional tissue model exposed to radiofrequency radiation", T. Samaras, A. Christ and N. Kuster, Proc. XXVIIIth General Assembly of U.R.S.I., paper A11.6(01550), New Delhi (India), 2005, available in electronic form only

34.   "Beam Tilting and Bit Rate of Mobile Telecommunications Systems", E. J. Siachalou, T. Samaras and S. M. Panas, Proc. XXVIIIth General Assembly of U.R.S.I., paper C02.4(0295), New Delhi (India), 2005, available in electronic form only

35.   "The Orthogonal Method for the design of conformal arrays in the presence of mutual coupling", T. N. Kaifas, K. Siakavara, T. Samaras, J. N. Sahalos, Proc. XXVIIIth General Assembly of U.R.S.I., paper B04.8(0294), New Delhi (India), 2005, available in electronic form only

36.   "Animproved blood flow model to simulate EM induced hyperthermia", E. Neufeld, T. Samaras, N. Chavannes, G. Szekely, N. Kuster, 23rd Annual Meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology, pp. 37-39, Berlin (Germany), 2006

37.   "Waterbolus temperature selection in superficial hyperthermia", M.L. van der Gaag, M. de Bruijne, T. Samaras, J. van der Zee, G.C. van Rhoon, 23rd Annual Meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology, pp. 62-63, Berlin (Germany), 2006

38.   "The effect of water bolus temperature on the efficacy of superficial hyperthermia", T. Samaras, E. Kalampaliki, M. De Bruijne, G.C. van Rhoon, 23rd Annual Meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology, p. 64, Berlin (Germany), 2006

39.   "A theoretical approach to the procedures of the ANSI/AAMI PC69:2000 standard", T. Samaras, D. Kitsou and J. N. Sahalos, Proc. EMC Europe 2006, 182-184, Barcelona (Spain), 2006, available in electronic form only

40.   "EM fields in the vicinity of aperture antennas: Assessment of the expected measurement values and accuracy", A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras and J. N. Sahalos, Proc. EMC Europe 2006, 387-392, Barcelona (Spain), 2006, available in electronic form only

41.   "The value of transtelephonic electrocardiographic transmission in the preparticipation screening of athletes", S. Karavasiliadou, E. Kouidi, T. Samaras, S. Chatzimihailidou, M. Petraki, J. Sahalos, A. Deligiannis, EuroPRevent Congress, Athens (Greece), 2006; published in European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, vol. 13, suppl. 1, p. S103, 2006

42.   "A simple procedure for the safety assessment around aperture antennas", A.A. Nanos, T. Samaras, K. Siakavara, J.N. Sahalos, Proc. 19th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications (ICECom 2007), art. no. 4544431, Dubrovnik (Croatia), 2007, available in electronic form only

43.   "Study of human exposure to antennas with a hybrid MoM-FDTD technique", T. Samaras,  K. Baskourelos, J.N. Sahalos, Proc. 13th Biennial IEEE Conf. on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), art. no. PD1-9, Athens (Greece), 2008, available in electronic form only

44.   "Large domain MoM solution of EM radiation of metallic scatterers with jacobi polynomials as basis functions", A.A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras, J.N. Sahalos, Proc. 13th Biennial IEEE Conf. on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), art. no. PE4-12, Athens (Greece), 2008, available in electronic form only

45.   "Near field assessment simulation of mobile base station antenna", Α.Α. Nanos, Κ. Siakavara,  T. Samaras, J.N. Sahalos, Proc. 8th Mediterranean Microwave Symposium (MMS 2008), pp. 152-157, Damascus (Syria), 2008

46.   "Base station antenna equivalent apertures theory", A.A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras, J.N. Sahalos, Proc. International Symposium on Antennas and Propagation, art. no. 1645320, Taipei (Taiwan), 2008, available in electronic form only

47.   "The use of Electrical Impedance Tomography in neonates with respiratory distress syndrome", E. Chatziioannidis, T. Samaras, A. Siountas, G. Mitsiakos, N. Nikolaidis, 1st International Congress of UENPS, Rome (Italy), 2008; published in Early Human Development, vol. 84, suppl. 1, p. S93, 2008

48.   "Assessment simulation of the near field of a mobile base station antenna above lossy ground", A.A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras, J.N. Sahalos, Proc. EMC Europe Workshop, art. no. 5189673, Athens (Greece), 2009, available in electronic form only

49.   "Effects of skeletal muscle anisotropy on induced currents from low frequency magnetic fields", N.J. Tachas, T. Samaras, K. Baskourelos, J.N. Sahalos, Bioelectromagnetics 2009 (BioEM 2009), P. 39, Davos (Switzerland), 2009

50.   "The influence of cell splitting on public exposure from GSM systems", G. Zorbas, T. Samaras, K. Siakavara, J.N. Sahalos, Bioelectromagnetics 2009 (BioEM 2009), P. 71, Davos (Switzerland), 2009

51.   "Continuous electromagnetic radiation monitoring in the environment: Analysis of results in Greece", A. Manassas, T. Samaras, J.N. Sahalos, Bioelectromagnetics 2009 (BioEM 2009), P. 246, Davos (Switzerland), 2009

52.   "Aperture array model for rapid assessment of base station antennas near field based on half power beam width equivalence", A. Nanos, S. K. Goudos, K. Siakavara, T. Samaras, J. N. Sahalos, Proc. 4th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2010), no. A21-2, Barcelona (Spain), 2010, available in electronic form only

53.   "A portable broadband monitoring system for electromagnetic radiation assessment", J. Sahalos, F. Mavromatis, C. Koukourlis, T. Samaras, Proc. 4th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2010), no. C30P1-5, Barcelona (Spain), 2010, available in electronic form only

54.   "Wiband E-shaped patch antenna design for wireless communications using self-adaptive differential evolution", S. Goudos, A. Nanos, T. Samaras, K. Siakavara, J. Sahalos, Proc. 4th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2010), no. Tue-32, Barcelona (Spain), 2010, available in electronic form only

55.   "A hybrid method for the calculation of induced currents in the head tissues during transcranial magnetic stimulation", N.J. Tachas, K. Baskourelos, K. Efthimiadis, T. Samaras, 10th International Conference of the European Bioelectromagnetics Association (EBEA 2011), paper 5251, Rome (Italy), 2011, available in electronic form only

56.   "Exposure assessment of 3G femtocell users", A. Boursianis, I. Markakis, Z. Manoli, N. Tachas, T. Samaras, 10th International Conference of the European Bioelectromagnetics Association (EBEA 2011), paper 5252, Rome (Italy), 2011, available in electronic form only

57.   "The new approach of uncertainty estimation (GUMS1) applied to compliance testing measurements", S. Iakovidis, C. Apostolidis, D. Babas, T. Samaras, 10th International Conference of the European Bioelectromagnetics Association (EBEA 2011), paper 5253, Rome (Italy), 2011, available in electronic form only

58.   "Unequally spaced arrays synthesis using Self-adaptive Differential Evolution", S. K. Goudos, A. A. Nanos, T. Samaras, K. Siakavara, E. Vafiadis, J. N. Sahalos, Proc. 5th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2011), art. no. 5782605, pp. 983-986, Rome (Italy), 2011

English