ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΔΟΚΙΜΙΑ, ΑΡΘΡΑ

  1. ΤΥΠΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, στα πρακτικά συνάντησης με θέμα: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΥΦΑΝΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ, επιμέλεια Ν. Καστάνη, Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας, 1997, σελ.13-22. Επίσης δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα Παιδείας, τεύχος 1, 2001, σελ. 51-57.
  2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΩΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, εισήγηση στο Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών με θέμα: Η Ιστορία των Μαθηματικών ως Μέσο Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο, που έγινε στη 8 και 9 Μαρτίου το 2002 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Διημέρου).