Βασίλης Μέλφος

 

Καθηγητής Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας

Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας

Τμήμα Γεωλογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Vasilios Melfos

 

Professor in Economic Geology-Geochemistry

Dept. of Mineralogy, Petrology, Economic Geology
Faculty of Geology

School of Sciences
Aristotle University of Thessaloniki

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ

IMG_20180909_0001.jpg

PERSONAL DETAILS-EDUCATION

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ

TEACHING EXPERIENCE

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

RESEARCH

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

RESEARCH PROJECTS

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

PUBLICATIONS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Melfos CV - Greek.pdf

CONTACT

 

Melfos CV - English.pdf