Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 2310 997346
Τηλεομοιότυπο: 2310 997351
Ηλεκτρονική διεύθυνση : zoipapa@edlit.auth.gr

Ζωή Παπαναούμ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής

Τομέας Παιδαγωγικής

 

Τομείς επιστημονικής/ ερευνητικής δραστηριότητας

  • Κοινωνιολογία του σχολείου
  • Διοίκηση του σχολείου
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
  • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Μαθήματα 2012-2013

Προπτυχιακά

  • Σχολική Παιδαγωγική Ι
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε χώρες της Ευρώπης
  • Μεθόδευση της διδασκαλίας στο πολυπολιτισμικό σχολείο
  • Μεταπτυχιακά

    Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών