ΑΡΧΙΚΗ

Ονομάζομαι Ευστράτιος Στυλιανίδης και είμαι Αναπληρωτής Καθηγητής Φωτογραμμετρίας-Γεωδαισίας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, το οποίο υπηρετώ από την ίδρυσή του.

Υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για θέση Αντιπρύτανη του ΑΠΘ στις επερχόμενες Πρυτανικές εκλογές.

Για περισσότερα στοιχεία, παραπέμπω στο σύντομο βιογραφικό σημείωμα εδώ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα κύρια διδακτικά και ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι η φωτογραμμετρία, η γεωχωρική μηχανική και οι τεχνολογίες, και η στενή τους σύνδεση με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προς όφελος της αποτύπωσης, της καταγραφής, της τεκμηρίωσης και της απεικόνισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Είμαι ιδρυτικό μέλος της ερευνητικής ομάδας UAV-iRC (Ερευνητικό Κέντρο Μη-επανδρωμένων Αεροχημάτων) στο ΚΕΔΕΚ αλλά και της ερευνητικής ομάδας MERG (Medical Experts Research Group).

ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για θέση Αντιπρύτανη του ΑΠΘ για να εργαστώ με βάση πετυχημένα διεθνή παραδείγματα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης για το πανεπιστήμιο της επόμενης γενιάς. Θέλω να επιτύχω συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα για το πανεπιστήμιο και την κοινότητά μας. Δείτε το κείμενο των θέσεων – προτάσεων μου εδώ.

...

3+1 προτάσεις που αφορούν στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης ... εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευστράτιος Στυλιανίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Πολυτεχνική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής

Email: sstyl@auth.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +2310 995973