ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 

Ημερομηνία και τόπος γέννησης
: 20.8.1970,
Αθήνα.

Εκπαίδευση και σπουδές: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση (1976-1982) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλική Σχολή Μοναχών Ουρσουλινών (1982-1988), στην Αθήνα. Πρώτο έτος σπουδών, μετά εισαγωγικές εξετάσεις, στην Κτηνιατρική Σχολή Βελιγραδίου (τότε Γιουγκοσλαβία) το 1990. Το 1992 μεταγραφή, κατόπιν εξετάσεων και συνέχιση των σπουδών στην Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Αποφοίτηση το 1996.

Τίτλοι: α) Πτυχίο Κτηνιατρικής (1996), και β) Διδάκτορας Κτηνιατρικής (2000).

Επαγγελματική κατάσταση και εξέλιξη: α) Βαθμίδα λέκτορα του Τμήματος Κτηνιατρικής το 2001, και β) βαθμίδα επίκουρης καθηγήτριας το 2009.

Μετεκπαιδεύσεις: 1) «2ο εκπαιδευτικό/ενημερωτικό σεμινάριο "GL & LC Columns Troubleshouting, Method Development GC & LC Columns Selection and Technology, Θεσσαλονίκη, 8.4.97», 2) «Μεταπτυχιακό σεμινάριο σε τεχνικές μοριακής νευροβιολογίας της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, Αθήνα, 7-13.6.97», 3) Μετεκπαίδευση στη μοριακή μέθοδο της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της Πολυμεράσης (PCR) στο Τμήμα Γεωπονικής Α.Π.Θ. (Φεβρουάριος – Ιούνιος 1999, υπεύθ. καθ. Ν. Κατής), 4) Μετεκπαίδευση στα Εργαστήρια των Μεταδιδόμενων από Αρθρόποδα Νοσημάτων και τη Μονάδα Διεθνούς Υγείας, Τμήμα MIPI του Ανώτερου Ινστιτούτου Υγείας της Ρώμης (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2005), και 5) Μετεκπαίδευση στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας της Εθνικής Κτηνιατρικής Σχολής της Τουλούζης (2/11 – 23/12/2005).

Διδακτικό έργο: 1) Μάθημα Παρασιτολογίας στο Ι.Ε.Κ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1997-1999, 2) Συμμετοχή στις φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων Παρασιτολογίας (Δ’ εξάμηνο) και Παρασιτικών Νοσημάτων (Ζ’ εξάμηνο) στους φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής του A.Π.Θ. από το 1996, 3) Τμήμα του μαθήματος Παρασιτολογίας (Δ’ εξάμηνο) και του μαθήματος Παρασιτικών Νοσημάτων (Ζ’ εξάμηνο) στους φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής του A.Π.Θ. από το 2000.

Διακρίσεις: 1) 1ο Βραβείο στον διαγωνισμό «Banminth 1993», με την εργασία: «Παράσιτα του πεπτικού και του αναπνευστικού συστήματος των θηλαστικών και των πτηνών του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης» (προπτυχιακή διάκριση), 2) 1ο Βραβείο στο διαγωνισμό «WALTHAM 1996», με την εργασία: «Επιζωοτιολογική μελέτη των παρασίτων του σκύλου με ορολογικές και αιματολογικές εξετάσεις» (προπτυχιακή διάκριση), και 3) Υποτροφία εσωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, το χρονικό διάστημα 1998-2000 (μεταπτυχιακή διάκριση).

Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Σερβική, Κροατική, Ισπανική και στοιχειωδώς Ιταλική γλώσσα.

Ερευνητική δραστηριότητα: 1) Ανοσοδιαγνωστική των παρασιτώσεων των ζώων και του ανθρώπου, εξετάσεις ρουτίνας εργαστηρίου Παρασιτολογίας, ταυτοποίηση παρασίτων, απομόνωση-ανάπτυξη-διατήρηση, in vitro, στελεχών παρασίτων (Leishmania spp., ακάρεα της σκόνης σπιτιού, Giardia lamblia, Musca domestica και Culex spp.), 2) προετοιμασία ομάδων φοιτητών του 7ου εξαμήνου για τις παραδόσεις του μαθήματος των Παρασιτικών Νοσημάτων (1996-1998), 3) καθοδήγηση στην προαιρετική ενασχόληση φοιτητών στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων σε θέματα παρασιτολογίας, 4) εκπαίδευση προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών, καθώς και ιατρών και κτηνιάτρων στις τεχνικές που εφαρμόζονται στη διάγνωση των παρασιτώσεων, 5) συμμετοχή στην οργάνωση και την επιτυχή διεκπεραίωση εβδομαδιαίου μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου διάρκειας 5 μηνών για 110 κτηνιάτρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ομάδες των 10 ατόμων, με θέμα τη διάγνωση της τριχινέλλωσης σε σφάγια χοίρων (συγγραφή κειμένου, σκηνοθέτηση-διαμόρφωση DVD, εκπαίδευση των κτηνιάτρων στο σφαγείο και χρησιμοποίηση διαδικτύου για συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση), 6) συμμετοχή στη διαμόρφωση προτάσεων για 4 ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα (1. «Επιπολασμός των γαστρεντερικών παρασίτων και των αιμοπαρασίτων των ιπποειδών στη ΝΑ και Β. Αλβανία», 2. «Η συχνότητα της λεϊσμανίωσης του σκύλου στη Ν. Αλβανία και στην περιοχή των ελληνοαλβανικών συνόρων», 3. “Novel Technologies for Surveillance of Emerging and Re-emerging Infection of Wildlife”, και 4. «Επιζωοτιολογική Έρευνα της Φασιόλωσης του προβάτου στις περιοχές των συνόρων Αλβανίας Ελλάδας»), 7) συμμετοχή σε εξεταστικές επιτροπές 2 διδακτορικών διατριβών, 8) συμμετοχή στο Επιστημονικό Θεματικό Δίκτυο Έρευνας «ΒΙΟ-ΠΥΛΗ», 9) ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας με το Εργαστήτιο Παρασιτολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής των Σκοπίων και μετεκπαίδευση ερευνήτριας με σκοπό τη συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, 10) παροχή πληροφοριών και ενημέρωση ιατρών, κτηνιάτρων και άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τις παρασιτώσεις στον άνθρωπο και τα ζώα.

Ερευνητικά προγράμματα: 1) «Επιζωοτιολογική μελέτη και καταπολέμηση των παρασίτων των αιγών και προβάτων στο Ν. Καβάλας» (σύμβαση έργου, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., ΠΕΠ-ΑΜΘ, ΣΑΕ 031/2, Επ.Υπεύθ.: καθ. Χ. Χειμωνάς), 2) «Κυστική Εχινοκόκκωση-Υδατίδωση στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή-Διαγνωστικά μέσα για τη Δημόσια Υγεία και Επιδημιολογία» (σύμβαση έργου, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., Ε.Ε. ERB IC18-CT98-0354, Επ.Υπεύθ.: καθ. Χ. Χειμωνάς), 3) «Εκτέλεση επιδημιολογικής έρευνας για τη μελέτη των ζωοανθρωπονόσων». INTERREG 2. Υποπρόγραμμα: Ποιότητα ζωής – περιβάλλον (METRO 5.1). Θεματικό πεδίο: Ίδρυση και λειτουργία διασυνοριακών κέντρων δημόσιας υγείας. Φορέας ΕΣΔΥ. Τομέας: Κτηνιατρική δημόσια υγεία. Επ.Υπεύθ.: καθ. Β. Κοντός, 4) «Η κρυπτοσποριδίωση των μηρυκαστικών» (σύμβαση έργου, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., Επ.Υπεύθ.: καθ. Σ. Χαραλαμπίδης), 5) «Επιπολασμός των γαστρεντερικών παρασίτων και των αιμοπαρασίτων των ιπποειδών στη ΝΑ και Β. Αλβανία» (ανταγωνιστικό πρόγραμμα Υπουργείου Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ – κωδ.έργου 81550, 2006-08, Επ.Υπεύθ.: Η. Παπαδόπουλος), 6) «Η συχνότητα της λεϊσμανίωσης του σκύλου στη Ν. Αλβανία και στην περιοχή των ελληνοαλβανικών συνόρων» (ανταγωνιστικό πρόγραμμα Υπουργείου Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ – κωδ.έργου 81551), 2006-08, Επ.Υπεύθ.: Η. Παπαδόπουλος).

Επιστημονικές εταιρείες: 1) Μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, και 2) Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Παρασιτολογίας.

Επιστημονικά συνέδρια: 1) 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα, 27-29 Μαρτίου 1992, 2) 6ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1993, 3) 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα, 17-19 Μαρτίου 1995, 4) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υδατιδώσεως-Εχινοκοκκιάσεως, Αθήνα, 6-7 Μαΐου 1995, 5) 4th Scientific Meeting, European Society for Chemotherapy/Infectious Diseases, 23.-25.5.1996, Athens, 6) 7ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996, 7) Worldwide Control οf Echinococcosis, Λευκωσία, Κύπρος, 12-15 Νοεμβρίου 1997, 8) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα, 27-29 Μαρτίου 1998, 9) 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κτηνιατρικής Μικρών Μηρυκαστικών, Καρδίτσα 20-21 Νοεμβρίου 1998, 10) International Canine Leishmaniasis Forum, Barcelona (Sitges), 28-31 January 1999, 11) 16th Annual Congress of the ESVD-ECVD, Helsinki, Finland, August 12-14, 1999, 12) 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Aθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 1999, 13) World Vet. Congress Lyon, France, 1999, 14) 2η Στρατιωτική Κτηνιατρική Ημερίδα με θέμα "Λεϊσμάνια και Δημόσια Υγεία", Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2000, 15) 4th World Congress of Veterinary Dermatology, San Francisco, California, USA, 30 August-2 September 2000, 16) 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2001, 17) 3ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συμπόσιο Παραγωγικών Ζώων, Θεσσαλονίκη, 9-11 Νοεμβρίου 2001, 18) International Canine Leishmaniasis Forum, Sevilla, Spain, 6-9 February 2002, 19) 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμβρίου 2002, 20) 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-24 Μαΐου 2003, 21) 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Θεσσαλονίκη, 8-11 Δεκεμβρίου 2004, 22) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων, Θεσσαλονίκη, 24-26 Φεβρουαρίου 2005, 23) 3rd World Congress on Leishmaniosis (“Worldleish 3”), Sicily, 10-15 April 2005, 24) 1st East Mediterranean Regional ICLAS Symposium on Laboratory Animal Science. Foundation of Biomedical Research, Academy of Athens, Athens, Greece, 30-31 May 2005, 25) 6th International Sheep Veterinary Congress Hersonissos, Crete, 17-21 June 2005, 26) Workshop “Clinica Veterinaria” ARG 20416, Ohrid, 3-7 September 2005, 27) 10th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Patra, 26-30 June 2006, 28) Cost 854 Final Annual Conference, “Protozoal reproduction losses in farm ruminants”, Liège, Belgium, 6-9th September 2006, 29) 21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 23-26 Νοεμβρίου 2006, 30) 22ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας, Σπάρτη, 4-6 Οκτωβρίου 2006, 31) 22nd International Congress of Hydatidology, Athens, 15-19 May 2007, 32) 8th International Congress In Animal Hygiene, Tartu, Estonia, 17–21 June 2007, 33) 5th International Congress on Wild Fauna, Chalkidiki Greece, 22-27 September 2007, 34) Ημερίδα «Λεϊσμανίωση: Η γνώση οδηγεί στην πρόληψη», Οργάνωση Ινστιτούτο Παστέρ - Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων - Κλινική Παθολογίας Μικρών Ζώων Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 6/4/2008, 35) 1st Mediterranean Summit of WPSA, Advances and Challenges in Poultry Science, Τhessaloniki, 7-10 Μay 2008, 36) International Equine Parasite Drug Resistance Workshop, Copenhagen, July 31-August 1 2008.

Δημοσιεύσεις: 33 επιστημονικές εργασίες (1 ερευνητική μονογραφία, 1 βιβλίο, 2 διδακτικές σημειώσεις, 22 ερευνητικές εργασίες, 3 βιβλιογραφικές εργασίες, 1 επιστημονική επιστολή και 3 σύντομες ανακοινώσεις).

Home