Αρχική σελίδα
 
Καλωσήρθατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές μου δραστηριότητες.
 
Γιάννης Ν. Κρεστενίτης
Καθ. Παράκτιας Τεχνικής και Ωκεανογραφίας
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής & Θαλασσίων Έργων
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
GR 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
τηλ: +302310995654, fax: +302310995649
email: ynkrest@civil.auth.gr
Σύνδεσμος για το προφίλ μου στο ResearchGate
Γενικές πληροφορίες
Ως καθηγητής Παράκτιας Τεχνικής και Ωκεανογραφίας, έχω ασχοληθεί με την παρακολούθηση και τη μοντελοποίηση του παράκτιου περιβάλλοντος (κυκλοφορία, μεταφορά φερτών υλών και ρύπων και διάδοση κυματισμών), την επιχειρησιακή ωκεανογραφία, το σχεδιασμό λιμενικών έργων και αγωγών διάθεσης λυμάτων, τη δορυφορική ωκεανογραφία και τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης για πάνω από 27 χρόνια. Έχω, επίσης, συμμετάσχει σε αρκετά, διεθνή και εθνικά, ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων σε 12 ως επιστημονικώς υπεύθυνος και έχουν δημοσιευθεί 118 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια.
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν:
  • Μοντελοποίηση διεργασιών του παράκτιου χώρου
  • Φυσική Ωκεανογραφία
  • Παράκτια υδροδυναμική
  • Παρακολούθηση παράκτιου περιβάλλοντος
  • Σχεδιασμός και αποτίμηση επιπτώσεων εκροών λυμάτων
  • Μεταφορά φερτών υλών
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης (ICZM)