ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Το ακαδημαικό έτος 2002-2003 έγιναν οι ακόλουθες ομιλίες:

Τρίτη 1/10/2002
Α. Γ. Συσκάκης
"Κυκλικότητα τελεστών και το πρόβλημα του αναλλοίωτου υποχώρου"

Τρίτη 8/10/2002
Γ. Κωστάκης (University of Maryland)
"Common hypecyclic vectors for multiples of backward shift operators"

Τρίτη 15/10/2002
I. Αντωνίου
"Τελεστές μετάθεσης, προβλεψιμότητα και εργοδικότητα"

Δευτέρα 21/10/2002
V.G. Gurzadyan (University of Rome, Physics Dept.)
"Complexity of the Cosmic Background Radiation"

Τρίτη 29/10/2002
Μ. Μαριάς
"Τυχαίοι περίπατοι και Αρμονική Ανάλυση επί γραφημάτων"

Τρίτη 5/11/2002
Μ. Μαριάς
"Τυχαίοι περίπατοι και Αρμονική Ανάλυση επί γραφημάτων. Μέρος II"

Τετάρτη 13/11/2002
Τ. Ζορμπαλά (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
"Ο Gauss και ο ορισμός του επιπέδου στη στοιχειώδη Γεωμετρία"

Τρίτη 19/11/2002 Χ. Κωνσταντιλάκη
"Διάφορες έννοιες καθολικότητας σειρών Taylor. Μέρος I"


Τρίτη 26/11/2002
Χ. Καρυοφύλλης
"Διάφορες έννοιες καθολικότητας σειρών Taylor. Μέρος ΙΙ"

Τρίτη 3/12/2002
Χ. Καρυοφύλλης
"Διάφορες έννοιες καθολικότητας σειρών Taylor (συνέχεια)"


Τρίτη 10/12/2002
E. Russ (Univ. de Marseille 3)
"Hardy spaces in Lipschitz domains in Rn"


Τρίτη 17/12/2002
Γρηγόριος Παυλιώτης (Univ. of Warwick)
"Inertial Particles in a Random Field"

Τρίτη 18/2/2003
Gunter Lumer (Solvay Institutes)
"Evolutionary systems, stability and related problems in materials science / ecology"

Τρίτη 25/2/2003
K. Grosse-Erdman (Open university of Germany)
"Chaotic semigroups of operators"

Τρίτη 4/3/2003
Δ. Μπετσάκος
"Τι είναι το αρμονικό μέτρο. Μέρος Ι"

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2003, ώρα 11.15΄
Δημ. Μπετσάκος
"Τι είναι το αρμονικό μέτρο. Μέρος ΙΙ"

Τρίτη, 1 Απριλίου 2003, ώρα 11.15΄
Μιχάλης Παπαδημητράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
"Αποτελέσματα σχετικά με τη δράση πινάκων Hausdorff επί των χώρων Hp, Dirichlet και Bergman"

Τρίτη 8 Απριλίου 2003
Γ. Μπόζης, Τμήμα Φυσικής
"Αντίστροφο πρόβλημα και ολοκληρωσιμότητα στη Δυναμική"

Τρίτη 15 Aπριλίου 2003, ώρα 11.15΄ π.μ.
Μ. Μαριάς
"Φασματικοί πολλαπλασιαστές σε γραφήματα με υπέρ πολυωνυμική αύξηση όγκου"

Τρίτη 6 Μαϊου 2003, ώρα 11.15΄ π.μ.
Α. Συσκάκης
"Ολόμορφα δυναμικά συστήματα στο δίσκο".

Τρίτη 13 Μαϊου 2003, ώρα 11.15΄ π.μ.
Ι. Γάσπαρης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
"Τελεστές πάνω σε χώρους συνεχών συναρτήσεων"

Τρίτη 20 Μαϊου 2003, ώρα 11.15΄ π.μ.
Α. Δάμιαλης και Α. Κουρουκίδης, Α.Π.Θ.
"Χάος και διακλαδώσεις στη διαφορική εξίσωση Chua".

Τρίτη 20 Μαϊου 2003, ώρα 12.15΄ π.μ.
Π. Τσομπανοπούλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
"Επισκόπηση και ανάλυση των μεθόδων χαλάρωσης στη διεπαφή".

Πέμπτη, 22 Μαϊου 2003, ώρα 11.15΄ π.μ.
Β. Τσιάντος
"Αριθμητικές μέθοδοι για συνήθεις διαφορικές εξισώσεις στον Μικρομαγνητισμό"

Δευτέρα, 26 Μαϊου 2003, ώρα 12.15΄ μ.μ.
Β. Δρακόπουλος
"Η επιρροή των πρόσθετων σταθερών σημείων στη δυναμική διαφόρων επαναληπτικών συναρτήσεων".

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2003, ώρα 11.15΄ π.μ.
A.Kazas,
"Generalized Fuctorization, Part I"

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2003, ώρα 11.15΄ π.μ.
A.Kazas,
"Generalized Fuctorization, Part II"