Κβαντομηχανική Ι


Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός, εξίσωση Schroedinger.
Στατιστική ερμηνεία της εξίσωσης Schroedinger, θεωρία τελεστών, αρχή της αβεβαιότητας.
Απλά κβαντικά συστήματα.
Τρισδιάστατα κβαντικά συστήματα.
Κεντρικά δυναμικά, κβαντική θεωρία στροφορμής, άτομο υδρογόνου.

Ομάδες ασκήσεων - Χειμερινό Εξάμηνο 2015/2016

  1. Σετ ασκήσεων.
  2. Σετ ασκήσεων.
  3. Σετ ασκήσεων.

Ομάδες ασκήσεων - Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017

  1. Σετ ασκήσεων.
  2. Σετ ασκήσεων.
  3. Σετ ασκήσεων.


home page