Γενικά Μαθηματικά II


Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών
Βασικές τοπολογικές έννοιες, συνάρτηση πολλών μεταβλητών, συστήματα συντεταγμένων, επιφάνειες δευτέρου βαθμού, ισοσταθμικές καμπύλες
Όρια και συνέχεια
Μερική παράγωγος, έννοιες του διαφορικού και ολικού διαφορικού
Σύνθετες συναρτήσεις, Θεώρημα Euler
Σειρές Taylor, τύπος Mac-Laurin, Πεπλεγμένες συναρτήσεις, Ιακωβιανές ορίζουσες
Διανυσματικές συναρτήσεις, παράγωγος κατά κατεύθυνση, στροφή/απόκλιση/κλίση συνάρτησης, διαφορικοί τελεστές, γεωμετρική ερμηνεία και εφαρμογές
Μέγιστα και ελάχιστα, ακρότατα

Ομάδες ασκήσεων - Εαρινό Εξάμηνο 2016

  1. Σετ ασκήσεων. Ημερομηνία παράδοσης: μέχρι 09.03.2016. Λύσεις 1ου Σετ
  2. Σετ ασκήσεων. Ημερομηνία παράδοσης: μέχρι 18.03.2016. Λύσεις 2ου Σετ
  3. Σετ ασκήσεων. Ημερομηνία παράδοσης: μέχρι 30.03.2016. Λύσεις 3ου Σετ
  4. Σετ ασκήσεων. Ημερομηνία παράδοσης: μέχρι 13.04.2016. Λύσεις 4ου Σετ
  5. Επιπλέον σημειώσεις για παράγωγο δεύτερης τάξης πλεγμένων συναρτήσεων

  6. Σετ ασκήσεων. Ημερομηνία παράδοσης: μέχρι 22.04.2016. Λύσεις 5ου Σετ
  7. Σετ ασκήσεων. Ημερομηνία παράδοσης: μέχρι 13.05.2016. Λύσεις 6ου Σετ
  8. Συμπληρωματικές ασκήσεις με λύσεις για διανυσματικές συναρτήσεις

  9. Σετ ασκήσεων. Ημερομηνία παράδοσης: μέχρι 03.06.2016.
  10. Συμπληρωματικές ασκήσεις με λύσεις για ακρόταταhome page