Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι


Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
Πράξεις Διανυσμάτων – Ανισότητα Cauchy-Schwarz, Διανυσματικός χώρος, Γραμμική ανεξαρτησία και Βάση.
Γραμμικοί Μετασχηματισμοί - Πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες.
Πίνακες – Πράξεις πινάκων, Ορίζουσες – Ιδιότητες οριζουσών.
Γραμμικά Συστήματα.
Ιδιοτιμές, Ιδιοδιανύσματα και διαγωνιοποίηση.
Ευκλείδειοι και μοναδιαίοι χώροι.
Εξισώσεις ευθείας – επιπέδου, Κωνικές τομές (περιληπτικά).

Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα υπάρχουν στο e-learning

Ομάδες ασκήσεων - Χειμερινό Εξάμηνο 2015/2016

  1. Σετ ασκήσεων.
  2. Σετ ασκήσεων.
  3. Σετ ασκήσεων.

Ομάδες ασκήσεων - Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017

  1. Παρατηρήσεις για μάθημα στις 18/10/2016..


home page