Ρενάτε Ματθίλδη Σιδηροπούλου
Επίκουρη καθηγήτρια Διδακτικής της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας - Ιστορία του Γερμανόφωνου χώρου και διαπολιτισμική εκπαίδευση


Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310- 997513
Γραφείο 313, Παλιό Κτίριο Φιλοσοφικής
e-mail: sidirop@del.auth.gr