Καναβούρας Κωνσταντίνος

Προπτυχιακός Φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών