Κωνσταντίνος Χατζηδήμου

Επίκουρος καθηγητής με αντικείμενο «Διδακτική των γλωσσών με έμφαση στη γερμανική γλώσσα»Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
Γραφείο 313 (2ος όροφος), Παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

Τηλ.: +30 2310 99 75 81 (γραφείο)
Ε-Mail: kchatzidimou@del.auth.gr