Ψηφιακές Τάξεις

 
Για την παρακολούθηση των ψηφιακών τάξεων του Τμήματός μας απαιτείται:

 

1. Εγκατάσταση των εφαρμογών Skype for Business και Zoom στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή (Desktop ή Laptop).... προτιμητέα η web version

Για πληροφορίες εγκαστάστασης και χρήσης εδώ για το Zoom και εδώ γαι το Skype for Business

2. Μετά την εγκατάσταση των εφαρμογών ακολουθήστε τους σχετικούς συνδέσμους που εμφανίζονται στις παρακάτω σελίδες (Μαθήματα Βάσης και Μαθήματα Προσανατολισμού)

 

 
Μαθήματα Βάσης
 

Μαθήματα Προσανατολισμού και Ξένη Γλώσσα & Εφαρμοσμένη Προσχολική Αγωγή Ι (Πρακτική Άκηση)

 
Πληροφορίες για την πρόσβαση των πρωτοετών στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης....e-learning...... εδώ