Προσωπική ιστοσελίδα του Γιάννη ΜΙΧΑΛΗ

Ο Γιάννης Μιχάλης εργάζεται στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ως Ε.ΔΙ.Π.(Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), με αντικείμενο “Εφαρμογές της Στατιστικής στην Εκπαιδευτική Έρευνα” Στον παρόν ιστοχώρο θα βρείτε πληροφορίες για το βιογραφικό του, τα μαθήματα που διδάσκει και συνεπικουρεί, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σχετικές συνδέσεις καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί του!
© Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
τμήμα επιστημών προσχολικής αγωγής & εκπαίδευσης
παιδαγωγική σχολή
αριστοτέλειο πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης

Προσωπική ιστοσελίδα του

Γιάννη ΜΙΧΑΛΗ

Ο Γιάννης Μιχάλης εργάζεται στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ως Ε.ΔΙ.Π.(Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), με αντικείμενο “Εφαρμογές της Στατιστικής στην Εκπαιδευτική Έρευνα” Στον παρόν ιστοχώρο θα βρείτε πληροφορίες για το βιογραφικό του, τα μαθήματα που διδάσκει και συνεπικουρεί, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σχετικές συνδέσεις καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί του!
LOGOTYPE
© Irure ut pariatur ad ea in ut in et. In incididunt sed tempor
WELCOME