ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Γέννηση 14 Οκτωβρίου 1948, Θεσσαλονίκη. Μετά την αποφοίτησή μου από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης (Abitur1966), σπουδές Φυσικοχημείας και Χημικής Μηχανικής στο T.H. Darmstadt της Γερμανίας (Dipl.-Ing. 1973) και διδακτορική διατριβή, που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας του Τμήματος Χημείας της τότε Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κατατέθηκε (1981) στην Πολυτεχνική Σχολή (Τμήμα Χημικών Μηχανικών) του Α.Π.Θ.

 

Το 1976/77,  βοηθός στην Α΄ Έδρα Χημικής Μηχανικής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., το 1981 Επιμελητής (μόνιμος) στην Α΄ Έδρα  Χημικής Μηχανικής , το 1982 ένταξη σε θέση Λέκτορα  στον Τομέα Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.), το 1985 Λέκτορας (επανένταξη και μονιμοποίηση) στον Τομέα Τ.Φ.Δ.Ε.Θ., το 1987 εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στον ίδιο Τομέα, το 2006 εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στον Τομέα Τ.Φ.Δ.Ε.Θ., και Διευθυντής του Τομέα (2006/2007 έως και 2008/2009).

 

Το 2010 μετακίνηση, με εκλογή, σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στον Τομέα Θετικών  Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., και Διευθυντής του Τομέα (2011-2012).

 

Το 2012 εκλογή σε θέση πρωτοβάθμιου Καθηγητή, στον ίδιο Τομέα του Π.Τ.Δ.Ε της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Γνωστικό αντικείμενο: Φαινόμενα Μεταφοράς και Τεχνολογική και Φιλοσοφική Θεώρηση της Τεχνοεπιστήμης), και Διευθυντής του Τομέα (2014-2015). Συνταξιοδότηση (Αύγουστος 2015).

 

Από το 2013/2014 μέχρι και το 2018/2019, Καθηγητής στο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π. Τ .Δ. Ε., με τη διδασκαλία του μαθήματος «Θετικισμός, νεοθετικισμός και μια νέα θεωρία των αξιών της τεχνοεπιστήμης».

 

Από το χειμερνό εξάμηνο 2020-2021 έως το 2022-2023, Καθηγητής στο διετές Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»,  Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (επισπεύδον Τμήμα) της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 

Επίσης συμμετοχή ως επιβλέπων σε μία διδακτορική διατριβή, που έχει ολοκληρωθεί στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών (όπου επίσης συμμετείχα σε πολλές τριμελείς συμβουλευτικές και επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών), σε τρεις διδακτορικές διατριβές, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο Π.Τ.Δ.Ε., καθώς και ως μέλος σε δύο τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών, που βρίσκονται υπό εξέλιξη, όπως και σε επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί στο Π.Τ.Δ.Ε.

 

Κριτής σε επτά διεθνή επιστημονικά περιοδικά στην περιοχή της Χημικής Μηχανικής και μέλος της συντακτικής επιτροπής, σε ένα από αυτά (1/2006-4/2011). 157 ετεροαναφορές στο έργο μου, στη Χημική Μηχανική και Φυσικοχημεία (h = 6), και 8 αναφορές του έργου μου σε ξενόγλωσσα βιβλία (στα Αγγλικά και στα Γερμανικά).

 

Μέλος, επίσης, επταμελών εξεταστικών επιτροπών  του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., για τρεις διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στον Τομέα Φιλοσοφίας του Α.Π.Θ. και υποβλήθηκαν στο Τμήμα, οι δύο το 2019 και η μία το 2020.

 

Επίσης, μέλος, από τον Οκτώβριο του 2014, της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Φιλοσοφεν. Πολιτικά – Ανθρωπολογικά και, από τον Σεπτέμβριο του 2021, του περιοδικού της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταρείας, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση . τακτικός συνεργάτης, από τον Απρίλιο του 2018, του περιοδικού Ουτοπία. Έκδοση Θεωρίας και Πολιτισμού.

 

Πάνω από 230 άρθρα, από το 1981, στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο σε θέματα επιστήμης, φιλοσοφίας και εκ-παίδευσης, με  αναφορές τους επίσης σε διατριβές και άλλες σχετικές δημοσιεύσεις.

 

E-mails: imarkopo@eled.auth.gr, imarkopo@auth.gr

 

 

 

 

SHORT CV

 

Dr. Joannis N. Markopoulos

Prof. of  Technology and  the Philosophy of Technoscience

Born October 14, 1948 in Thessaloniki. After the graduation of the German School of Thessaloniki (1966, Abitur), Studies in Physical Chemistry and Chemical Engineering at T.H.Darmstadt/ Germany (Dipl.–Ing., 1973), and PhD-Thesis at the Faculty of Engineering (School of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki (Dr. in Physical Chemistry, 1981). Afterwards, academic career at the Faculty of Engineering, School of Chemical Engineering of Aristotle University of Thessaloniki, from 1976/1977 till 2009/2010 (Teaching/Research Assistant 1976-1981, Lecturer 1982-1987, assist. Prof. 1987-2006, assoc Prof. 2006-2010, and Head of the Dept. of Unit Operations and Applied Thermodynamics 2006/2007-2008/2009).

From April 2010 till July 2012, assoc. Prof. at the Faculty of Education, School of Primary Education, Dept. of Science  and New Technologies of the Aristotle University of Thessaloniki (2010-2012), and from July 2012 Professor of Technology and of Philosophy of Techno-Science at the above mentioned Department of the School of Primary Education; Head of the Dept. (2011/2012 and 2014/2015).

On August 31, 2015, retired, while continuing to teach at the Post-graduate Programme of the School (Two-years Programme till 2018/2019), participating also as supervisor of three PhD-theses (completed), as member of a number of  consulting committees for PhD-theses, two of them still running, and as member of examination committees for a number of PhD-theses (completed) as well. Moreover, supervisor of one PhD-thesis (completed) at the School of Chemical Engineering, as well as member of consulting and examination committees of many PhD-theses.

From 2020/2021-2022/2023, Professor at the Interdepartamental Post-graduate Programme in Philosophy: “Philosophical, Pedagogical and Interdisciplinary Anthropology”, School of Philosophy and Education, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki.  

Also member of three examination committees for PhD theses (2019 & 2020) at the School of Philosophy and Education, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki.

Research interests and publications in the fields of Physical Chemistry, Chemical Engineering, Philosophy and Philosophy and Ethics of Science and Technology.


Publications: Nine Books and Book Translations (in Greek), in the following fields: Physical Chemistry, Chemical Engineering (3 books); Philosophy, and Philosophy and Ethics of Science and Technology (2 book translations, also editor, and 4 books, 1 of them in English, concerning  Science & Ethics, Philosophy of Technoscience, and Essays on Critical Thinking). Furthermore, one Poetry Book (in Greek).

75 paper publications and announcements in scientific domestic and international journals, collective volumes and domestic and international conferences: a) In the fields of Physical Chemistry & Chemical Engineering (23, in international scientific journals, in English – or in German, for two of them – and 6, in conferences, as J. Markopoulos, with 157 citations and 8 citations in books, in English or in German), b) In the fields of Philosophy and Philosophy and Ethics of Science and Technology (36 in collective volumes and journals  – 12 of them in English and 24 in Greek –,  and 10, in conferences, as J. N. Markopoulos). Also, 7 book reviews. Reviewer: Seven international scientific journals in Chemical Engineering; also member of the advisory board, in one of them (1/2006-4/2011).

Member of the Greek Philosophical Society, of International  Association of Greek Philosophy and of Deutsche Gesellschaft  für  Philosophie (DGPhil). Furthermore, member of the scientific committee of the Greek philosophical Journals: Philosophein. Political – Anthropological Issues, since October 2014, and Greek Philosophical Review (Journal of the Greek Philosophical Society), since September 2021; also, regular contributor to Utopia. Review of Theory and Culture, since April 2018.

More than 230 articles, since 1981, in Greek periodicals and newspapers, regarding scientific, philosophical and educational issues. Works in Philosophy and Ethics of Science and Technology are cited in a number of Theses and other relevant publications in Greek.

Courses  (from 1976/1977 till 2009/2010), Faculty of Engineering, School of Chemical Engineering, Dept. of Unit Operations and Applied Thermodynamics,  Aristotle University of Thessaloniki:   

*CHEMICAL ENGINEERING (Mass Transfer Phenomena, and Special topics in Mass Transfer Phenomena). 

Courses  (from 2010/2011 till August 31, 2015), Faculty of Education, School of Primary Education, Dept. of  Science and New Technologies, Aristotle University of Thessaloniki:

* INTRODUCTION TO PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

* ETHICS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

*CONTEMPORARY ENERGY PROBLEMS AND SUSTAINABLE  DEVELOPMENT

* NEW TECHNOLOGIES AND CONTEMPORARY ISSUES

 

Post-graduate Course (also continued after the retirement, 2013/2014 till 2018/2019):

*POSITIVISM,   NEOPOSITIVISM   AND  A  NEW  THEORY  OF  VALUE  FOR  TECHNOSCIENCE

 

Post-graduate Course, from 2020/2021(Interdepartamental Postgraduate Programme, Faculty of Philosophy)

*PHILOSOPHY OF TECHNOSCIENCE. POSITIVISTIC, ETHICAL AND EDUCATIONAL

CONSIDERATIONS.

 

E-mails: imarkopo@eled.auth.gr, imarkopo@auth.gr

 

 

ΕΡΓΟ ΣΤΗ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ – ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

 

Α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

1.ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

α) - Αυτοδύναμη  διδασκαλία  2  μαθημάτων  στο  Τμήμα Χημικών Μηχανικών  του ΑΠΘ  (εκ  των

       οποίων 1 κατ' επιλογήν):

 

1. «Μεταφορά Μάζας» (από το 1986/87 μέχρι και το 2009/2010).

2. «Ειδικά Κεφάλαια Μεταφοράς Μάζας» (κατ' επιλογήν μάθημα, από το 1995/96. Από το 2000/2001 ονομάσθηκε «Διεργασίες Διαχωρισμού με Μεμβράνες»). Διδάχθηκε μέχρι και το 2009/2010.

 

β)  - Συνδιδασκαλία κατ' επιλογήν μαθήματος στο Τμ. Χημ.Μηχ.:

 

3. «Τρόφιμα – Βιοτεχνολογία» (Εργαστηριακό μάθημα, από το 2000/2001 μέχρι  και το 2009/2010).

 

γ) - Στο παρελθόν έχω επίσης διδάξει:

 

1.«Ειδικά Κεφάλαια Εναλλακτών Θερμότητας και Μάζας» (αυτοδύναμη διδασκαλία κατ' επιλογήν μαθήματος στο Τμ.Χημ.Μηχ.,  στο Ε' Έτος σπουδών, από το 1981/1982, για τρεις χρονιές).

2. «Χημική Μηχανική Α' Ι» (στο Τμ.Χημ.Μηχ., στο Γ' Έτος σπουδών, για ένα μόνο χρόνο, το 1984/1985, λόγω εκπαιδευτικής άδειας του τότε Διευθυντή της Α' Έδρας Χημικής Μηχανικής και του Εργαστηρίου Α' Χημικής Μηχανικής καθηγητή κ. Σ.Γ. Νυχά).

 

3. Ασκήσεις Χημικής Μηχανικής Α' Ι (στο Τμ. Χημ.Μηχ., στο Γ' Έτος σπουδών, από το 1976/1977 έως και το 1981/1982).

 

4. Ασκήσεις Χημικής Μηχανικής Α' ΙΙΙ (στο Τμ. Χημ.Μηχ.,στο Ε' Έτος σπουδών, από το 1976/1977 έως και το 1979/1980).

 

5) Επίσης, το μάθημα  «Ηλεκτροχημεία», ως έκτακτος πρωτοβάθμιος καθηγητής στη Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1984/1985 και 1985/1986.

 

δ) -  Επιβλέπων καθηγητής μίας διδακτορικής διατριβής , που ολοκληρώθηκε επιτυχώς (2009).

 

ε) -Αυτοδύναμη επίβλεψη 28 διπλωματικών εργασιών (38 φοιτη­τών/φοι­τη­τριών), και 2 διπλωματικών εργασιών όταν ήμουν στη βαθμίδα του λέκτορα που εκπονήθηκαν με την προτροπή και αρχική καθοδήγηση του τότε καθηγητή μου κ. Σ.Γ. Νυχά.

 

στ) - Συγγραφή τριών διδακτικών βιβλίων (βλ. και θέση 7):

1) Μαρκόπουλος, Ι. Ν., Εισαγωγή στην Ηλεκτροχημεία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 128.

2) Μαρκοπουλος, Ι. Ν., Μεταφορά Μάζας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1997, β΄ έκδοση, σελ. 211.

3) Μαρκόπουλος, Ι. Ν. & Μπαμπαλώνα, Ε., Διεργασίες Διαχωρισμού με Μεμβράνες. Εισαγωγή στις βασικές αρχές και τις εφαρμογές τους, β΄ έκδοση, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 131.

Eπίσης, Σημειώσεις Ασκήσεων για το Εργ. Μάθημα "Τρόφιμα - Βιοτεχνολογία" (Συγγραφή με άλλους συναδέλφους - βλ. σχετικά στη θέση 7).

 

ζ) -Μέλος πάνω από 10 Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, και πάνω από 5 Επταμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών για Διδακτορικές Διατριβές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών (εκτός αυτών που ήμουν ήδη μέλος της τριμελούς επιτροπής).

 

η) - Όσον αφορά την αξιολόγηση του διδακτικού μου έργου από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες  του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (με βάση το σχετικό ερωτηματολόγιο του Τμήματος), επιλεκτικά αναφέρεται ότι κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1997/1998 έλαβα τις περισσότερες μονάδες και ήρθα πρώτος στην αντίστοιχη κατάταξη.     

 

 

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

- Ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., από το 1984, και πιο συστηματικά από το 1988 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009/2010.

- Ερευνητική δραστηριότητα / επιστημονική ενημέρωση εκτός Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.:

 

1. Στο Πολυτεχνείο Darmstadt, Γερμανίας, στον Κλάδο Ειδικότητας 7 για  Φυσικοχημεία και Χημική Τεχνολογία (για 1 έτος, στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, στη Φυσικοχημεία, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της και τη λήψη του διπλώματος).

2.Στο Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ. (5 έτη, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής μου).

 

3. Στο Πολυτεχνείο Μονάχου, στην Έδρα Τεχνικής Χημείας ΙΙ (για 3 μήνες, στο πλαίσιο επιστημονικής / ερευνητικής ενημέρωσης).

 

4. Στο Πανεπιστήμιο Dortmund, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στην Έδρα Θερμικών Διεργασιών και Μεταφοράς Θερμότητας και Μάζας (για 3 μήνες, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής μου άδειας).

 

- Το δημοσιευμένο ερευνητικό μου έργο  περιλαμβάνει:

 

1. Τη διατριβή μου (Diplomarbeit) στον Κλάδο Ειδικότητας 7, για    Φυσικοχημεία και Χημική Τεχνολογία, του T.H.D.(στη Φυσικοχημεία, στην  περιοχή Μεταφοράς Μάζας), για την απόκτηση, μετά από πενταετείς σπουδές, του τίτλου του Dipl.-Ing. Όπως επίσημα και υπεύθυνα δηλώνεται, η διατριβή μου αυτή εκπονήθηκε αυτοδύναμα.

 

2. Τη διδακτορική μου διατριβή στη Φυσικοχημεία (Μεταφορά Μάζας προς Ηλεκτρόδια και Ηλεκτροδιακές Δράσεις).

 

3. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά (23).

 

4. Ανακοινώσεις σε συνέδρια (10), εκ των οποίων μία (1) σε ετήσιο συνέδριο στο εξωτερικό (Γερμανία) και τρεις (3) σε μεγάλα διεθνή συνέδρια στο εξωτερικό , εκ των οποίων δύο (2) ως Posters.

 

5. Σύνολο διεθνών αναφορών στο έργο μου, 130 αναφορές (μέχρι τον Νοέμριο του 2018, h-index 6), εξαιρουμένων των αυτοαναφορών. Έχουν γίνει επίσης αναφορές στο έργο μου σε 8 ξενόγλωσσα βιβλία μεγάλων εκδοτικών οίκων (στα Αγγλικά και Γερμανικά).

 

 

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Επιστημονικές, τοπικές και διεθνείς)

 

α) Μέλος επιστημονικών Εταιρειών

 

1973-         :

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

1973-         :

Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.

1973-2013        :

Μέλος της Ένωσης Γερμανών Χημικών (GDCh).

1977-78 &:

1980-81

Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Επιμόρφωσης Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

1980           :

(αρχές της

δεκα­­ετ­ία­ς)

Α' Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, Τμήμα Β. Ελλάδας (για μία διοικητική περίοδο).

2000-2013      

Μέλος της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας (ACS).

 

β) Κριτής επιστημονικών περιοδικών (7) / Μέλος συντακτικής επιτροπής

 

- Chemical Engineering & Technology (Επίσης μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού -  Advisory Board, 1/2006-4/2011)

-  Chemical Engineering Science

- Canadian Journal of Chemical Engineering

- International Journal of Chemical Reactor Engineering

- Biotechnology Progress

- Chemical Engineering Communications

-Chemical Engineering Journal

- Επίσης,  Κριτής-αξιολογητής του εκδοτικού οίκου WILEY - VCH (αφορά τη μετάφραση/συγγραφή και έκδοση βιβλίου από τα Γερμανικά στα Αγγλικά).

 

4.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

4.1. Eichenauer, W., Markopoulos, J., "Messung des Diffusionskoeffizienten von Wasserstoff in flüssigem Aluminium", Z. Metallkunde 65 (1974) H. 10,649-652.

 

 4.2. Jannakoudakis, D., Mavridis, P.G., Markopoulos, J., "Polarographisches Verhalten von Triphenylarsinoxid in Wasser-Methanol- und Methanol-Lösungen", Chimika Chronika, New Series, 5 (1976), 249-262.

 

4.3. Jannakoudakis, D., Markopoulos, J., Mavridis, P.G., "Polarographisches Verhalten von Triphenylarsinoxid und Benzoesäure in Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid und deren Gemischen mit Wasser", Chimika Chronika, New Series, 5 (1976), 263-273.

 

 

4.4. Markopoulos, J., Jannakoudakis, D., "Über die Inhibierende Wirkung grenzflächenaktiver Stoffe auf die polarographische Reduktion von Cd2+-, Zn2+- und Co2+- Ionen in wasser-methanolischen und methanolischen Lösungen", Z. Naturforsch. 36b (1981), 1089-1092.

 

4.5. Markopoulos, J., Jannakoudakis, D., "Über die Inhibierende Wirkung von Triphenylarsinoxid auf die polarographische Reduktion von Kationen in wasser-methanolischen und methanolischen Lösungen, Chimika Chronika, New Series, 12 (1983), 137-143.

 

4.6. Markopoulos, J., "Impuls-Wärme und Stoffaustausch in gerührten begasten Suspensionsreaktoren", Chem. Ing. Tech., MS 1292 (1984). Μονογραφία 34 σελίδων. Δημοσιεύθηκε και ως Synopse στο Chem. Ing. Tech. 56 (1984), 876-877.

 

4.7. Sakellaridis, W., Markopoulos, J., "Wärmeübertragung bei der Tropfenkondensation von Wasserdampf an einer senkrechten Teflon-Fläche", Brennstoff-Wärme-Kraft (BWK) 34 (1987), 296-298.

 

4.8. Alexopoulos, A., Markopoulos, J., "Temperaturschwankungen an der Wand bei der Tropfenkondensation von Wasserdampf", Chem. Ing. Tech. 59 (1987), 738-739.

 

4.9.  Markopoulos, J., Kalwourzis, A. and Raptopoulos, W., "Fluid Dynamics and Suspension Characteristics of Double Impeller Agitated Vessels", Chem. Ing. Tech. 62 (1990), 659-661.

 

4.10. Markopoulos, J. und Kontogeorgaki, E., "Trombenbildung in unbewehrter Rührbehältern mit ein - und zweistufiger Rühreranordnung", Chem. Ing. Tech. 65 (1993), 839-841.

 

4.11. Markopoulos, J. and  Kontogeorgaki, E., "Vortex Depth in Unbaffled Single and Multiple Impeller Agitated Vessels", Chem. Eng. Technol. 18 (1995), 68-74.

4.12.* Markopoulos, J., "Vergleich der Effektivität von bewehrten und unbewehrten Rührsystemen in der chemischen Verfahrenstechnik", Chem. Ing. Tech. 68 (1996), 796-802.

 

4.13. Markopoulos, J., Kadoglou, E., Papaevangelou, D. and Zavitsanou, A., "Regional Mean Bubble Diameters and Gas Hold-up in Agitated Gas-Liquid Contactors", Chem. Eng. Technol. 23 (2000), 337-339.

 

4.14. Markopoulos, J., Alexiou, S., "Gas Hold-up in Gas Liquid Contactors Agitated by Pitched Blade Turbines", Chem. Eng. Commun. 187 (2001), 265-268.

 

4.15. Markopoulos, J., and Pantuflas, E., "Power Consumption in Gas-Liquid Contactors Agitated by Double-Stage Rushton Turbines", Chem. Eng. Technol. 24 (2001), 1147-1150.

 

4.16. Markopoulos, J., Paras, S.V. and Babalona, E., "Dispersion Characteristics of Gas-Liquid Contactors Agitated by Single and Double-Stage Rushton Turbines", Chem. Eng. Technol. 25 (2002), 163-166.

 

4.17. Markopoulos, J., Babalona, E. and Tsiliopoulou, E., "Power Consumption in Agitated Vessels with Dual Rushton Turbines: Baffle Length and Impeller Spacing Effects", Chem. Eng. Technol. 27 (2004), 1212-1215.

 

4.18.  Babalona, E., Paras, S.V. and Markopoulos, J., "Complete Dispersion Characteristics in Gas - Liquid Contactors Agitated by Single -and Double- Stage Rushton Turbines", Chem. Eng. Technol. 28 (2005), 137-139.

 

4.19. Babalona, E., Bahouma, D., Tagia, S., Pantouflas, E. and Markopoulos, J., "Power Consumption in Dual Impeller Gas-Liquid Contactors: Impeller Spacing, Gas Flow Rate and Viscosity Effects", Chem. Eng. Technol. 28 (2005),  802-807.

 

4.20.  Markopoulos, J.,  Babalona, E., Tsiliopoulou, E., and Tasopoulou, K., "Power Consumption in Agitated Vessels with Dual Pitched Blade Turbines: Baffles’ Length and Impeller Spacing Effects", Chem. Eng. Technol.  28 (2005), 978-981.

 

4.21. Markopoulos, J., Christofi, Ch., Katsinaris, I., “Mass Transfer Coefficients in Mechanically Agitated Gas-Liquid Contactors “, Chem. Eng. Technol. 30 (2007), 829-834.

 

4.22. Babalona, E., Markopoulos, J., “Interrelation of Flooding and Complete Dispersion in Agitated Gas-Liquid Contactors”, Chem Eng. Technol.  31 (2008), 1031-1034.

 

4.23. Babalona, E., Markopoulos, J., “The Light  Transmission Method as a New Technique for Determining Flooding Characteristics in Gas-Liquid Contactors”, Chem.Eng.Technol. 33 (2010), 654-657.

 

 

5.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

5.1. Eichenauer, W., Markopoulos, J., "Messung des Diffusionskoeffizienten von Wasserstoff in flüssigem Aluminium", στο "Gase in Metallen", Ετήσιο Συνέδριο GDMB, März 8-9, Darmstadt 1974, Vortragsauszuege (Τόμος Περιλήψεων), σσ. 2-3.

 

5.2. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Καδόγλου, Ε., Παπαευαγγέλου, Α., Ζαβιτσάνου, Α., "Κατανομή Μεγέθους Φυσαλλίδων σε Αναδευόμενα Συστήματα Αερίου - Υγρού", Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1999, 173-176.

 

5.3. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Δάλλας, Ευ., Μπαμπαλώνα, Ευ., "Η Επίδραση του Αριθμού Reynolds στη Μεταφορά Μάζας σε Αναδευόμενα Συστήματα Στερεού-Υγρού", Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Εκδ. Ε.Μ.Π., Αθήνα 2001, 833-836.

 

5.4. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Παράς, Σ.Β., Μπαμπαλώνα, Ευ., "Μελέτη του Φαινομένου της Πλημμύρισης σε Αναδευόμενα Συστήματα Αερίου-Υγρού με Μονούς και Διπλούς Προωθητήρες", Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Εκδ. Ε.Μ.Π., Αθήνα 2001, 837-840 (αναφέρεται και προηγουμένως  στις δημοσιεύσεις).

 

5.5. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Μπαχούμα, Δ., Ταγιά, Σ., "Η Επίδραση της Απόστασης των Προωθητήρων και της Παροχής του Αερίου στην Κατανάλωση Ισχύος σε Συστήματα Αερίου - Υγρού Αναδευόμενα με Διπλούς Προωθητήρες Κεκλιμένων Πτερυγίων", Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (Πάτρα), Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003, 865-868.

 

5.6. Markopoulos, J. and Tsiliopoulou, E., "Power Consumption in Agitated Vessels with Dual Rushton Turbines: Baffle Length and Impeller Spacing Effects", Poster P 38, Preprints 11th European Conference on Mixing (Bamberg - Germany), VDI - GVC, Düsseldorf  2003, 543-548 (αναφέρεται και προηγουμένως  στις δημοσιεύσεις).

 

5.7. Markopoulos, J., Bahouma, D., Tagia, S., Pantouflas, E., Babalona, E., "Power Consumption in Gas - Liquid Contactors Agitated by Dual Turbines: Viscosity Effects", Poster PS.174, 16th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2004 (Prague - Czech Republic), CD-ROM of Full Texts, 1st Ed., Prague 2004 (αναφέρεται και προηγουμένως στις δημοσιεύσεις).

 

5.8. Μπαμπαλώνα, Ε., Μαρκόπουλος, Ι.Ν., "Σχολιασμός των Βιβλιογραφικών Ορισμών της Πλημμύρισης σε Μηχανικώς Αναδευόμενα Συστήματα Αερίου-Υγρού με Βάση Σχεδιαστικά και Πειραματικά Δεδομένα, Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2005, 113-116.

 

5.9. Babalona, E., Markopoulos, J., “On the Interrelation of Flooding- and Complete Dispersion  Characteristics in Agitated Gas-Liquid Contactors, 6th European Congress of Chemical Engineering, Copenhagen 16- 21 September 2007, Abstract 1031 (αναφέρεται και προηγουμένως στις δημοσιεύσεις).

 

5.10. Τσάτσιου, Κ., Μπαμπαλώνα, Ε., Μαρκόπουλος, Ι.Ν., “Μελέτη του Φαινομένου της Πλημμύρισης σε Συστήματα Αερίου-Υγρού Αναδευόμενα με Προωθητήρες Κεκλιμένων Πτερυγίων”,  Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (Πάτρα 2009), CD-ROM, 4 σελίδες.

 

 

Ανακοίνωση σε Σεμινάριο

 

1. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Μπαμπαλώνα, Ε., Κυργιαφίνη, Λ., «Διεργασίες Διαχωρισμού με Μεμβράνες», Ομιλία μου, μετά από πρόσκλησή μου, στο 9ο  Σεμινάριο Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Ελληνικού Κολλεγίου Νεφρολογίας & Υπέρτασης ( Ε.ΚΟ.Ν.Υ.) , Σπάρτη 18-20  Οκτωβρίου 2007.

 

6. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

6.1. "Messung des Diffusionskoeffizienten von Wasserstoff in flüssigem Aluminium", Diplomarbeit για απόκτηση του τίτλου του Dipl.-Ing. (Τίτλος 5ετών σπουδών), T.H. Darmstadt 1973.

 

6.2. «Μελέτη της παρεμποδιστικής δράσεως τασενεργών ουσιών κατά την αναγωγή κατιόντων στο σταγονικό ηλεκτρόδιο του υδραργύρου», Διδακτορική Διατριβή, Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1981.

 

 

 

7.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

 

Συγγραφή των ακόλουθων διδακτικών βιβλίων:

 

1) Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Εισαγωγή στην Ηλεκτροχημεία , Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη (1990), σελ. 127.

 

2) Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Μεταφορά Μάζας , Εκδ. University Studio Press, 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη (1997), σελ. 211.

 

3) Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Μπαμπαλώνα Ε. Διεργασίες Διαχωρισμού με Μεμβράνες , Εκδ. University Studio Press, 2η αναθεωρημένη έκδοση, Θεσσαλονίκη (2008), σελ. 131.

 

4) Επίσης, με άλλους συναδέλφους:Στοφόρος, Ν.Γ., Λιακοπούλου-Κυριακίδου,Μ.,Μαρκόπουλος Ι.Ν.,Αδαμόπουλος,Κ. «Σημειώσεις Ασκήσεων Εργ. Μαθήματος Τρόφιμα – Βιοτεχνολογία», Θεσσαλονίκη (2002).

 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται το έργο μου στη Φιλοσοφία

 

ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

___________________________________________________

Α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

___________________________________________________

 

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

1.1. «Επιστήμη, Ηθική και Ηθικός Στοχασμός», ως  Μάθημα/Διάλεξη στο πλαίσιο του Διατμηματικού Διεπιστημονικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη, με τίτλο « Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα : Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» ( Έδρα  UNESCO του Α.Π.Θ.). Μία 4ωρη διάλεξη, ως συμμετοχή μου στη συνδιδασκαλία αυτού του κατ’ επιλογήν προπτυχιακού μαθήματος (συμμετοχή από το 2003/04 έως και  το 2005/06 ).

 

1.2. «Επιστημολογία» (με κατά το ήμισυ ανάθεση στο εαρινό Εξάμηνο 2010, μαζί με το συνάδελφο Περικλή Παυλίδη, που είχε την ανάθεση για το άλλο μισό),   ως Μεταπτυχιακό Μάθημα ενταγμένο, στο Δ΄Εξάμηνο, στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής» στην κατεύθυνση “Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών με Ειδίκευση στη Διδακτική της Γλώσσας”» του ΠΤΔΕ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

 

1.3. «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας», ως μάθημα επιλογής του Α΄ εξαμήνου, στο ΠΤΔΕ της Παιδαγωγικής Σχολής  του ΑΠΘ. Διδάχθηκε  από το 2010/2011 μέχρι το 2014/2015.

 

1.4. «Ηθική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας», ως μάθημα επιλογής του Β΄ εξαμήνου, στο ΠΤΔΕ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Διδάχθηκε  από το εαρινό εξάμηνο του 2011 μέχρι το εαρινό εξάμηνο του 2015.

 

1.5. «Σύγχρονα Ενεργειακά Προβλήματα και Βιώσιμη Ανάπτυξη», ως μάθημα επιλογής του Γ΄ εξαμήνου, στο ΠΤΔΕ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Διδάχθηκε από το 2010/2011 μέχρι το 2014/2015.

                       

1.6. «Νέες Τεχνολογίες και Σύγχρονοι Προβληματισμοί», ως μάθημα επιλογής του Δ΄ εξαμήνου, στο ΠΤΔΕ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Διδάχθηκε από το εαρινό εξάμηνο του 2011 μέχρι το εαρινό εξάμηνο του 2015.

 

1.7. «Θετικισμός, Νεοθετικισμός και Μια Νέα Θεωρία των Αξιών της Τεχνοεπιστήμης», ως μάθημα του Α΄ εξαμήνου, στο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ..Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Διδασκαλία από το 2013/2014 έως το 2018/2019.

 

18. «Φιλοσοφία της Τεχνοεπιστήμης. Θετικιστικές, ηθικές και εκπαιδευτικές θεωρήσεις», ως μάθημα του Α΄ εξαμήνου στο διετές Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας: «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία»,  επισπεύδον Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διδασκαλία από το 2020/2021.

                      

 

2. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

2.1. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

1) Planck, Max,  Νόημα και Όρια της Θετικής Επιστήμης, Μετάφραση-Σχόλια- Επιστημονική  Επιμέλεια  Ι.Ν.Μαρκόπουλος, University Studio Press,  Θεσσαλονίκη 1998, σελ.98.

 

2) Driver, Julia, Ηθική Φιλοσοφία. Οι βασικές  της αρχές,  Μετάφραση-Σχόλια- Επιστημονική Επιμέλεια  Ι.Ν.Μαρκόπουλος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010, σελ.247.

 

3) Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Στοχασμοί και Αναστοχασμοί. Εναύσματα προβληματισμού και ασκήσεις κριτικού λόγου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 156.

 

4) Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Επιστήμη και Ηθική. Εισαγωγή στην περιπέτεια μιας διαχρονικά αμφίδρομης σχέσης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 202.

 

5) Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Επιστήμη –Τεχνολογία και Φιλοσοφικός Στοχασμός. Ιστορικές επισκοπήσεις και γνωσιολογικές και αξιολογικές συσχετίσεις, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2018, σελ. 168.

 

6) Markopoulos, J. N., Anglo-American Empiricism and the Abhorrence of Essence. Essays on the Abhorrence of Essence in Philosophy, Technoscience, Culture, Education and Good Life, Europe Books, London 2022, pages 148.

 

7) Μαρκόπουλος, Ι. Ν., Το μπλε λικέρ, Ποιήματα-Κατ’ επιλογήν 1989-2022, Εκδ. Ιανός, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος  2023, σελ. 72 (θα μπορούσε να χα;ρακτηριστεί και φιλοσοφική ποίηση).

 

2.2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

1) Μαρκόπουλος, I.N., «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας», e-Σημειώσεις (https://elearning.auth.gr ), Θεσσαλονίκη 2013, σελ.88.

 

2) Μαρκόπουλος, I.N., «Ηθική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας», e-Σημειώσεις (https://elearning.auth.gr ), Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 20.

 

3) Μαρκόπουλος, Ι. N., «Σύγχρονα Ενεργειακά Προβλήματα και Βιώσιμη Ανάπτυξη», e-Σημειώσεις  (https://elearning.auth.gr ), Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 55.

 

4) Μαρκόπουλος, Ι.N., «Νέες Τεχνολογίες και Σύγχρονοι Προβληματισμοί», e- Σημειώσεις (https://elearning.auth.gr ), Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 48.

 

5) Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Θετικισμός, Νεοθετικισμός και Μια Νέα Θεωρία των Αξιών της Τεχνοεπιστήμης», e- Σημειώσεις (https://elearning.auth.gr ), Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 64.

 

6) Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Φιλοσοφία της Τεχνοεπιστήμης. Θετικιστικές, ηθικές και εκπαιδευτικές θεωρήσεις»., e- Σημειώσεις (https://elearning.auth.gr), Θεσσαλονίκη 2021/2022, σελ. 58.

 

 

2.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ

 

2.3.1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ / ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 

1. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., « Η Ενότητα των Αντιθέτων στην Ηρακλείτεια Διανόηση και στη Σύγχρονη Φυσική», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 19 (2002), σσ.325-329. Το εν λόγω άρθρο δημοσιεύθηκε επίσης στα Αγγλικά, σε μία ελαφρώς αναθεωρημένη μορφή, στην ιστοσελίδα του Apeiron Centre (http://apeironcentre.org ).

 

2. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., « Η Ηθική Διάσταση της Προσωκρατικής Φυσικής Φιλοσοφίας και η Βιοηθική». Στο: Ε. Μαραγγιανού (επιμ.) Φιλοσοφίας Αγώνισμα : Μελέτες προς Τιμήν του Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη», εκδ. Ιωνία, Αθήνα 2004, σελ. 712, σσ. 299-306.

 

3. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., « Η Ιδέα της Προόδου: Μία Φιλοσοφική και Κοινωνικο-ιστορική Προσέγγιση», Ουτοπία, 64 (2005), σσ.87-94.

 

4. Markopoulos, J.N.,A non-Dialectical Concept of Progress”, In: K. Boudouris & K. Kalimtzis (eds.) Philosophy, Competition and the Good Life, Vol. II, pp.192-196., Ionia Publ., Athens 2005. Βλ. επίσης  Ι.Ν.Μαρκόπουλος, « Η Έννοια της Προόδου υπό Μια Μη Διαλεκτική Άποψη». Στο: Κ.Βουδούρης & Ε. Μαραγγιανού (επιμ.) Φιλοσοφία, Ανταγωνιστικότητα και Αγαθός Βίος, Τόμος Ι,  Εκδ. Ιωνία, Αθήνα 2005, σσ. 186-190.

 

5. Μαρκόπουλος, I.N.,  «Η Θεμελίωση της Προσωκρατικής Ηθικής Φιλοσοφίας υπό το Φως της Σύγχρονης Επιστήμης», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 23 (2006), σσ. 245-253.

 

6. Μαρκόπουλος, I.N.,  «Ένας  Επιστημονικός Πολιτισμός ή ΄Ενας Πολιτισμός της Επιστήμης ;». Στο: Κ. Βουδούρης (επιμ.) Η Φιλοσοφία του Πολιτισμού, εκδ.  Ιωνία, Αθήνα 2006, σσ.120-126.

 

7. Μαρκόπουλος, I.N.,  «Λογικός Θετικισμός και η Μεταφυσική των Αξιών». Στο: Κ. Βουδούρης & Ε. Μαραγγιανού (επιμ.) Αξίες και Δικαιοσύνη στην Εποχή της Οικουμενικότητας, εκδ. Ιωνία, Αθήνα 2007, σσ.112-118.

 

8. Μαρκόπουλος, I.N.,  «Επιστημονική Ανάπτυξη, Μεταφυσική Σκέψη και Οντολογία». Στο: Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου (επιμ. & εισ.) Η Φιλοσοφία των Επιστημών, Τόμος Ι, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2008,  σσ.159-165.

 

9. Markopoulos, J.N., “ Contemporary Education and its Relation to the Sophistic Thought”. In: K. Boudouris & M. Knezevic (eds.) Paideia : Education in the Global Era, Vol. I, Ionia Publ., Athens 2008, pp.146-151. Βλ. επίσης  Ι.Ν.Μαρκόπουλος, « Η Σύγχρονη Εκπαίδευση και η Σχέση της με τη Σοφιστική  Διανόηση». Στο: Κ. Βουδούρης (επιμ.) Παιδεία : Η Εκπαίδευση στην Εποχή της Οικουμενικότητας,  εκδ. Ιωνία, Αθήνα 2008, σσ.148-154.

 

10. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Η Έννοια του Ανθρωπισμού στην  Ιστορία των Ιδεών και η Εκ-παιδευτική της Νοηματοδότηση στην Εποχή της Μετανεωτερικότητας». Στο: Δάφνη Μουστακλίδου (επιμ.) Το Μέλλον των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 111-115.

 

11. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Στον αντίποδα των αξιών!», Πολυμήχανο 24(2009), σσ. 42-43. Συμμετοχή μου στην Ημερίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠθ «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία», 6 Απριλίου 2009.

 

12. Μαρκόπουλος, I.N., «Αρχαιοελληνική  Σκέψη  και  Σύγχρονη  Επιστήμη»,  στο Η Ελληνική Φιλοσοφία και τα Προβλήματα της Εποχής μας (εκδ. Κ.Βουδούρη & Δημ. Γεωργοβασίλη),  Εκδ. Ιωνία,  Αθήνα 2009, σσ.134-139.

 

13. Markopoulos, J. N.,Metaphysics and its Relation to Science and Philosophy of Science: An Epistemological  and Educational Approach”, Fany Seroglou, Vassilis Koulountzos and Anastasios Siatras (eds,), Book of Proceedings, Epikendro Publ., Thessaloniki 2011, pp. 484-488.

 

14. Markopoulos, J.N., “The Modern Challenge of Science and Philosophy: The Removal of Dualisms Through a Unifying Worldview and Lifelong Learning. Στο: Βασιλική Καραβάκου (επιμ.) Διά Βίου Μάθηση: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 111-118.

 

15. Markopoulos, J.N., “Biotechnology and a New Approach to a Theory of Values”. Στον ομώνυμο συλλογικό τόμο, Thomas Potthast and Simon Meisch (eds), Wageningen Academic Publishers, the Netherlands 2012, pp.  407-412, DOI: 10.3920/978-90-8686-753-0_61

 

16. Markopoulos, J.(I.),N., “The Environmental Issue: A Philosophical Approach Concerning Significant Separations and Dichotomies”, In: Sofia Boudouri & Kostas Kalimtzis (eds), Issues in Human Relations and Environmental Philosophy, Ionia Publ., Athens 2014, pp. 241-246. Βλ. επίσης, Ι.Ν.Μαρκόπουλος, «Το Περιβαλλοντικό Πρόβλημα: Μια Φιλοσοφική Θεώρηση Σημαντικών Διαχωρισμών και Διχοτομήσεων». Στο: Μαρία Βενέτη και Κωνσταντίνος Βουδούρης (επιμ.), Θέματα Σχέσεων Πολιτικής, Οικονομίας και Περιβαλλοντικής Φιλοσοφίας, εκδ. Ιωνία, Αθήνα 2014, σσ. 163-169.

 

17. Χατζίκου, Στ. και  Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Η ηθική διάσταση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (ηλεκτρονικό περιοδικό), 7 (2015), σσ. 33-40.

 

18. Ξανθίδου, Π. και Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Επιστημονική γνώση και πειραματική μέθοδος. Η συμβολή του πειράματος στην επιστημονιή επανάσταση της Νεότερης Εποχής», Ουτοπία, 110 (2015), σσ. 163-182.

 

19. Markopoulos, J.N., “The Concept of Good and its Priority compared to the Concept of Rightness with regard to Techno-science and Humanism”. In: Maria Adam and Maria Veneti (eds.), Greek Philosophy and Moral and Political Issues, Ionia Publications, Athens 2015,  pp. 197-205. Βλ. επίσης, Ι.Ν.Μαρκόπουλος, «Η  έννοια  του αγαθού  και  η  προτεραιότητά  του  έναντι  του  ορθού  με αναφορά    στην   τεχνοεπιστήμη   και  στον  ανθρωπισμό».   Στο:  Μαρία   Αδάμ  και   Δημοσθένης Γεωργοβασίλης  (επιμ.),   Ελληνική  φιλοσοφία και ηθικά  και πολιτικά ζητήματα,  εκδ. Ιωνία, Αθήνα 2015, σσ.62-70.

 

20.Markopoulos, J.N.,Logical Positivism, Scientism and the Humanities in Engineering Education”, στο International Workshop on Engineering EducationA Balkan Case-Study, Apeiron Centre 2015 (http://apeironcentre.org ).

 

21. Χατζίκου, Στ. & Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Τεχνοεπιστήμη και εξουσιαστικές δομές: Μία σύντομη επιστημολογική και κοινωνικοπολιτική προσέγγιση και σύγχρονοι προβληματισμοί». Στο: Μαρία Αδάμ (επιμ.) Παγκοσμιοτική ηθική και πολιτική σε σχέση με την οικολογική φιλοσοφία, εκδ. Ιωνία, Αθήνα 2016, σσ. 219-226.

 

22. Markopoulos, J.N. “Essentialism as a Key-Concept for Environmental Policy”, Research & Reviews: Journal of Social Sciences 3 (2017), pp.43-48.

 

23. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Φυσικές επιστήμες: Διδασκαλία, γνώση, αρετή, ευδαιμονία». Στο: Φανή Σέρογλου (επιμ.), Ανοίγοντας την επιστήμη στην κοινωνία. Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην επιστημονική, πολιτισμική και ηθική της διάσταση, Συλλογικό έργο, Πρόλογος Ι.Ν.Μαρκόπουλος, Επιστημονική επιμέλεια & εισαγωγή Φανή Σέρογλου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2017.

 

24. Μαρκόπουλος Ι. Ν.,  «Από τον  επιστημονικό  ρεαλισμό  και  την  έννοια  της  αλήθειας  στον

πραγματισμό  και  την  πολιτική  μετα-αλήθεια», Ουτοπία, 121 (2017), σσ. 173-179.

 

25. Μαρκόπουλος, Ι. Ν., «Αριστερά και ηθικό πλεονέκτημα. Μια σύντομη ιστορική και φιλοσοφική προσέγγιση», Ουτοπία, 126 (2018), σσ. 173-181.

 

26. Πανάτσα, Νατ. και Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Διά Βίου Μάθηση: Μια φεμινιστική ηθική θεώρηση». Στο:  Βασιλική Καραβάκου (επιμ.), Η φιλοσοφία ως διάσταση και προοπτική στη διά βίου μάθηση, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 180-190.

 

27. Μαρκόπουλος, Ι.Ν. & Χατζίκου, Στ., «Τεχνοεπιστημονική ανάπτυξη: Διά βίου μάθηση και οι κοινωνικοπολιτικές και εκπαιδαυτικές προϋποθέσεις της προσβασιμότητας στη γνώση». Στο: Βασιλική Καραβάκου (επιμ.), Η φιλοσοφία ως διάσταση και προοπτική στη διά βίου μάθηση, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 219-229.

 

28. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Η νεοαριστοτελική αρετολογία και οι σύγχρονοι βιοηθικοί προβληματισμοί: Η παραγωγή και χρήση των βιοκαυσίμων». Στο: Κωνσταντίνος Βουδούρης & Κλείτος Ιωαννίδης (επιμ.), Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία του Αριστοτέλους. Volume VI, εκδ. Ιωνία, Αθήνα 2018, σσ. 205-215, ως WCP 2016 Proceedings, The Philosophy of Aristotle”.

 

29. Χατζίκου, Στ., Σέρογλου, Φ. & Μαρκόπουλος, Ι., «Αρετολογικές αξίες: Συμβολή στη εκπαιδευτική ηγεσία και στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών», Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη,  68-69 (2018), σσ. 9-19.

 

30. Μαρκόπουλος, Ι. Ν., «Άνθρωπος, τεχνοεπιστήμη και φιλοσοφία στην εποχή του τεχνοπολιτισμού», Ουτοπία, 129 (2019), σσ. 125-138.

 

31. Markopoulos, J. N., “Technocracy and the Necessity of Humanistic  Values in Engineering Education”. In: Joanna Sośnicka (ed.), An Engineer with a Humanist’s Soul. Humanistic Issues of Technological World. Monographs of Lodz University of Technology, Lodz University of Technology Press, Lodz/Poland 2019, pp.194-214.

 

32. Markopoulos, J. N. , “Essence as a Fundamental Concept of Explaining and Understanding Reality”, Journal of Humanities & Social Sciences 3 (2020), pp. 39-41, DOI: doi.org/10.33140/JHSS.03.01.05

 

33. Χατζίκου, Στ. & Μαρκόπουλος, Ι. Ν., «Από τη θεωρησιακή επιστήμη στην τεχνοεπιστήμη: Οι επιστημολογικές ρίζες της μετάβασης», Ουτοπία, 133 (2020), σσ. 177-199.

 

34. Μαρκόπουλος, Ι. Ν., «Φιλοσοφική θεώρηση της τέχνης και της τεχνολογίας στην κλασσική αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 38(2021), τχ. 113, σσ. 134-148.

 

35. Μαρκόπουλος, Ι. Ν., «Από την κλασσική αρχαιότητα στη νεωτερικότητα: Μια ριζική αλλαγή “παραδείγματος”», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 39(2022), τχ. 115, σσ. 6-18,

https://doi.org/10.57587/GPR/39115.2

 

36. Μαρκόπουλος, Ι. Ν., «Το “τέλος της ιστορίας” και η ανάγκη μιας ριζοσπαστικής αλλαγής της πορείας της», Ουτοπία, 139 (2022), σσ. 181-187.

 

 

2.3.2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

1. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Παρουσίαση του βιβλίου του Ευτύχη Μπιτσάκη «Το Αειθαλές Δέντρο της Γνώσεως», Εκδ. Στάχυ, Αθήνα 1995, στο Αντί  628(1997), σ.64.

 

2. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Παρουσίαση του βιβλίου του Διακεκριμένου Καθηγητή (Distinguished  Professor) John P.AntonAmerican Naturalism and Greek Philosophy”,Humanity Books, Amherst, New York 2005, pages 336, στην Ελληνική  Φιλοσοφική Επιθεώρηση  23 (2006), σσ.280-284.

 

3. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Παρουσίαση του βιβλίου του Ευτύχη Μπιτσάκη «Η Εξέλιξη των Θεωριών της Φυσικής», Εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2008, σελ.351, στο Θέσεις 109 (2009), σσ.172-175.

 

4. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Παρουσίαση του βιβλίου της Δήμητρας Σφενδόνη-Μέντζου «Ο Αριστοτέλης σήμερα. Πτυχές  της Αριστοτελικής  Φυσικής Φιλοσοφίας υπό το πρίσμα της σύγχρονης επιστήμης», Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2010, σελ.254, στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 27 (2010), σσ. 314-318 (Το κείμενο αυτό αποτελεί μια επεξεργασμένη και επαυξημένη μορφή της παρουσίασης του ιδίου βιβλίου, που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 22-25 Απριλίου 2010, στο πλαίσιο της  7 ης  Διεθνούς  Έκθεσης  Βιβλίου).

 

5. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Παρουσίαση του βιβλίου του Δ.Μ.Δαγκλή «Φυσική Επιστήμη και Πραγματικότητα. Η Επιστημολογία του P. Duhem  και ο Λογικός Εμπειρισμός», εκδ. Νήσος, Αθήνα 2011, σελ. 353, στο Ουτοπία  98 (2012), σσ. 215-218.

 

6. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Παρουσίαση του βιβλίου του Ευτύχη Μπιτσάκη «Χώρος και Χρόνος. Η συνεχιζόμενη αναζήτηση», στο δρόμο ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, Αρ. Φύλλου 272 (2015), σσ. 22-23.

 

7. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Παρουσίαση του βιβλίου του Ευτύχη Μπιτσάκη «Οι θύελλες της προόδου», στην Αυγή της Κυριακής, 18 Ιουνίου 2017, σ.39.

 

 

2.4. Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ - Α Ν Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ  

 

1. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Η Ηθική της Επιστήμης», στο ΘΕΜΑΤΑ  Αναισθησιολογίας και  Εντατικής ΙατρικήςΗθική  και Δεοντολογία στην Περιεγχειρητική και Εντατική Ιατρική Ι, 8(1998), τ.17, σσ.18-19 (αναδημοσίευση από ΤΟ ΒΗΜΑ  της Κυριακής,  με ένα  Ειδικό Σημείωμα του υπεύθυνου σύνταξης  αναπλ. Kαθηγητή  Χ.Θ.Σκούρτη, στη σ.17).

 

2. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Ηρακλείτεια Σκέψη και Σύγχρονη Φυσική», Συμμετοχή στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Οι Θετικές Επιστήμες μέσα από τους Στοχασμούς των τριών Προσωκρατικών: Δημόκριτου, Ηράκλειτου και Εμπεδοκλή», Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, 22 Μαρτίου 2002 (βλ., σχετικώς, και  2.3.1., εργ. 1).

 

3. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Η Θεμελίωση της Προσωκρατικής Ηθικής Φιλοσοφίας υπό το Φως της Σύγχρονης Επιστήμης», ανακοίνωση στο πλαίσιο του προγράμματος διαλέξεων  της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, 12.12.2002 (δημοσιεύθηκε μετά από αναθεώρηση  στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση. Βλ.,σχετικά, 2.3.1., εργασία 5).

                                                                                          

4. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Συμμετοχή στην Ημερίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠθ «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία», 6 Απριλίου 2009 (αναφέρθηκε και προηγουμένως, στις δημοσιεύσεις)..

 

5. Μαρκόπουλος, Ι.Ν.,  Συμμετοχή στην Παρουσίαση του βιβλίου της Δήμητρας Σφενδόνη-Μέντζου «Ο Αριστοτέλης σήμερα - Πτυχές της Αριστοτελικής Φυσικής Φιλοσοφίας υπό το πρίσμα της σύγχρονης επιστήμης», Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2010,  στο πλαίσιο της 7ης Διεθνούς Έκθέσεως Βιβλίου, Θεσσαλονίκη, 22-25 Απριλίου 2010 (Μια επεξεργασμένη και επαυξημένη μορφή  της ομιλίας δημοσιεύθηκε, όπως προαναφέρθηκε στη θέση 2.3.3., στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση. Σε συντομευμένη μορφή παρουσιάσθηκε η ομιλία και στον «Αγγελιοφόρο της Κυριακής», 27. 6.2010).

 

6. Μαρκόπουλος, Ι.(Ν.),  «Τεχνολογική Ανάπτυξη και Σύγχρονοι Προβληματισμοί», Ομιλία στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε μια από τις εκδηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων  της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Δημοσιεύθηκε και στην  Αυγή της Κυριακής,  31.10.2010, στο ένθετο «Παιδεία & Κοινωνία».

 

7. Μαρκόπουλος, Ι.Ν.,  Συμμετοχή και ομιλία  στην παρουσίαση του βιβλίου των Ken Webster, Craig Johnson, «Λογική και Αειφορία», μτφρ. Θ. Μπλάκου και Α. Ελευθερίου,  Επιμέλεια- Πρόλογος Κωνσταντία Ταμουτσέλη, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 219, στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ στις 2.05.2012.

 

8. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Τεχνοεπιστήμη. Ηθική της θεώρηση και οι προβληματικές στρεβλώσεις του θετικισμού», Ομιλία, ως προσκεκλημένος ομιλητής, στο Φιλοσοφικό Καφενείο Dasein, Αθήνα, 3.12.2014.

 

9. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., Συμμετοχή μου στην εκδήλωση Αρετές και ηθικές αξίες την εποχή της κρίσης, επ’ ευκαιρία της παρουσίασης του συλλογικού τόμου: Σωκράτης Δεληβογιατζής & Ελένη Καλοκαιρινού (επιμ.) Εισαγωγή στη βιοηθική: ιστορικές κα συστηματικές προσεγγίσεις, 23 Μαρτίου 2015, Θεσσαλονίκη.  

 

10. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Ο άνθρωπος, η κοινωνία και η βιόσφαιρα στην εποχή του τεχνοπολιτισμού», Εισήγησή μου, που παρουσιάστηκε (12 Μαρτίου 2018) στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων στη φιλοσοφία, στο Λαϊκό Επιμορφωτικό Πανεπιστήμιο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Συντονιστής της σειράς, και εισηγητής, ο Καθηγητής Φιλοσοφίας του Α.Π.Θ. και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό Σωκράτης Δεληβογιατζής).

 

11. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Άνθρωπος, τεχνοεπιστήμη, τεχνοπολιτισμός», Εισήγησή μου, ως προσκεκλημένος ομιλητής, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία και την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης (9 Μαΐου 2018), στην αίθουσα της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

 

12. Μαρκόπουλος;, Ι.Ν., «Παρμενίδης και Επίκουρος: Από μια υπερβατική σε μια εμμενή οντολογία της ελευθερίας», Συμμετοχή και εισήγησή μου, ως ένας από τους προσκεκλημένους ομιλιτές στην Ημερίδα, που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «συν Αθηνά», με θέμα Οντολογία: Από τον Παρμενίδη στον Επίκουρο, Καβάλα, 10 Νοεμβρίου 2018.

 

13. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Νεωτερική κρίση και φιλοσοφία», Συμμετοχή και εισήγησή μου, ως ένας από τους προσκεκλημένους ομιλητές, στον κύκλο διαλέξεων με κύρια θεματική Η Φιλοσοφία Σήμερα, που διοργανώθηκε (Νοέμβριος 2018-Απρίλιος 2019) από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, “Κέντρο Φιλοσοφίας”, τη διδάκτορα Χρυσάνθη Κεχρολόγου και με τη συμμετοχή του “Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό”, του Α.Π.Θ., Αθήνα, 4 Μαρτίου 2019.

 

14. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Μακεδονία-Θεσσαλία: Μια αρχαιοελληνική ιστορική σχέση και μια σχεδόν ανύπαρκτη φιλοσοφική συγγένεια», Συμμετοχή και εισήγησή μου, ως ένας από τους προσκεκλημένους ομιλητές στην Ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Ρήγα Φεραίου και το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό (ΑΠΘ), με θέμα Θεσσαλία-Μακεδονία, μία διαχρονική ιστορική και φιλοσοφική προσέγγιση, Δημαρχείο Δήμου Ρήγα Φεραίου, 30 Μαρτίου 2019.

 

15. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Τεχνολογική ανάπτυξη, εσωτερική καλλιέργεια και οικολογία: Φιλοσοφική προσέγγιση μιας αντιφατικής πορείας», στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων σε επίκαιρα εκπαιδευτικά & κοινωνικά ζητήματα, στο Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θερμαϊκού, 13 Νοεμβρίου 2019.

 

16. Μαρκόπουλος, Ιωάννης Ν., Συμμετοχή μου στη διαδικτυακή δημόσια συζήτηση Ο πλανήτης σε κίνηση, Όμιλος Δημοκρατία-Πολιτισμός (εν Ελλάδι φίλοι του Ιδρύματος  Gabriele Péri), Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, 19:00-20:30.

 

17. Μαρκόπουλος, Ι.Ν., «Στη βάση του βίου, η φιλοσοφία», Συμμετοχή και εισήγησή μου, ως ένας από τους προσκεκλημένους ομιλητές, στον τέταρτο κύκλο διαλέξεων, που διοργανώθηκε διαδικτυακά, με κύρια θεματική Φιλοσοφία και καθημερινός βίος (Νοέμβριος 2021-Μάιος 2022), από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, “Κέντρο Φιλοσοφίας”, τη διδάκτορα Χρυσάνθη Κεχρολόγου και με τη συμμετοχή του “Κέντρου Ερευνών πάνω στο Φαντασιακό”, του Α.Π.Θ. και την “Ερευνητική Ομάδα Φιλοσοφίας”, του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 4 Απριλίου 2022.

 

 

 

2.5. ΑΛΛΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται κυρίως με το έργο μου ως μέλος ΔΕΠ του Π.Τ.Δ.Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ :

 

- Επίβλεψη τριών διδακτορικών διατριβών, που ολοκληρώθηκαν το 2014, η πρώτη, και το 2017 και 2021, η δεύτερη και η τρίτη, στις περιοχές της ιστορίας και φιλοσοφίας της τεχνοεπιστήμης και της ηθικής εκπαίδευσης.

 

-Πρόσκληση για συμμετοχή σε έναν συλλογικό τόμo στα Αγγλικά, που εκδόθηκε ως Monographs of Lodz University of Technology, Lodz University of Technology Press, Lodz/Poland 2019 (εκδόθηκε και αναφέρεται στις εργασίες. Σχετικώς βλ. 2.3.1, εργ. 31).

 

- Επίβλεψη οκτώ προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στην περιοχή της τεχνολογικής ανάπτυξης και της φιλοσοφικής και ηθικής θεώρησης της τεχνοεπιστήμης, σε σχέση και με τη διδακτική της.

 

-Μέλος δύο τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών σε διδακτορικές διατριβές  που βρίσκονται υπό εξέλιξη, όπως και επταμελών εξεταστικών επιτροπών σε διδακτορικές διατριβές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο Π.Τ.Δ.Ε., καθώς και μέλος τριών επταμελών εξεταστικών επιτροπών σε διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν στον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

 

- Διευθυντής, μαζί με τη συνάδελφο Φανή Σέρογλου, της Σειράς: Επιστήμη – Τεχνολογία – Φιλοσοφία – Διδακτική, των Εκδόσεων University Studio Press.

 

- Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙ. Κ.Α.Μ.), από συστάσεώς της –  από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (2841/23-11-2011) – μέχρι 19 Σεπτεμβρίου του 2012, οπότε και υπέβαλα την παραίτητσή μου για προσωπικούς λόγους.

 

- Μέλος  της Οργανωτικής Επιτροπής του 11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference, on the topic “Science & Culture: Promise, Challenge and Demand”, 1-5 July 2011, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

 

- Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1st Hellenic-Chinese Conference of Philosophy on the topic: Virtue and HappinessIn the East and the West, ΚE.D.E.A., Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, June 15-17, 2014.

 

- Μέλος της ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής του World Congress in Philosophy: “The Philosophy of Aristotle”, και chairman ενός Congress-section, National and Kapodistrian University of Athens, School of Philosophy, Univ. Campus, Zografou, July 9-15, 2016.

 

-Μέλος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής και της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του 15th  IHPST Conference, on the topic “Re-introducing science: Sculpting the image of science for education and media in its historical and philosophical background”, July 15th  - July 19th  2019, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

 

- Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού και έντυπου Περιοδικού Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά, ΑΠΘ (από τον Οκτώβριο του 2014).

 

-Τακτικός συνεργάτης του περιοδικού Θεωρίας και Πολιτισμού Ουτοπία (από τον Απρίλιο του 2018).

 

- Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση (από το Σεπτέμβριο του 2021).

 

- Επιβλέπων δύο Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, εκ των οποίων η μία έχει ήδη ολοκληρωθεί, στο ΔΠΜΣ «Φιλοσοφική, Παιδαγωγική και Διεπιστημονική Ανθρωπολογία» τουΤμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (επισπεύδον Τμήμα) της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 

 

 

2.6. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Έχουν δημοσιευθεί, από το 1981 μέχρι σήμερα, πάνω από 230 άρθρα και παρεμβάσεις  μου, στον ημερήσιο και περιοδικό τοπικό και αθηναϊκό Τύπο, για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, πολιτικής, εκ-παίδευσης, παιδείας, φιλοσοφίας και φιλοσοφίας και ηθικής της τεχνοεπιστήμης (46 από τα άρθρα αυτά παρουσιάζονται στο βιβλίο μου «Στοχασμοί και Αναστοχασμοί. Εναύσματα προβληματισμού και ασκήσεις κριτικού λόγου», εκδ. University Studio Press,  Θεσσαλονίκη 2011 (βλ. 2.1.).

 

 

3. ΜΕΛΟΣ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

 - Μέλος  της Ελληνικής  Φιλοσοφικής Εταιρείας (ΕΦΕ)

 - Μέλος  της Γερμανικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (DGPhil)

 - Μέλος της  Διεθνούς  Εταιρείας  Ελληνικής Φιλοσοφίας ( IAGP)