ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Πίσω

 

 

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές /φοιτήτριες

Χειμερινό Εξάμηνο

Κάθε Δευτέρα 10:30 -12:30

Δυνατότητες χρηματοδότησης σπουδών και έρευνας

μπορείτε να αναζητείτε στις διευθύνσεις:

https://www.rc.auth.gr/marketing/index.shtml

https://www.ekt.gr/el/category/254/new

https://ec.europa.eu/greece/business-funding/research_el

 

Εαρινό Εξάμηνο

Κάθε Παρασκευή 12:00-14:00

 

Εξέταση Μαθήματος (2251) "Ο μοναχισμός και η Μυστική Παράδοση

στον ορθόδοξο Σλαβικό κόσμο. Ιστορία και εξέλιξη"

ΠΡΟΣΟΧΗ Αφορά όσες και όσους δεν έλαβαν μέρος στην τελευταία συνάντηση - εξέταση του μαθήματος στις 13/1/2021.

Για όλους τους υπόλοιπους η εξέταση του Μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/2/2021 (18:00-19:00).
Για να συνδεθείτε ακολουθείστε τον σύνδεσμο:
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/iliasev/E1FKRUQ2
 

 

Εξέταση Μαθήματος (2252) "Πτυχές Σλαβικής Ορθοδοξίας:

Από τους Αγίους Φωτιστές στους Αγίους Ηγεμόνες του Σλαβικού Κόσμου"

ΠΡΟΣΟΧΗ Αφορά όσες και όσους δεν έλαβαν μέρος στην τελευταία συνάντηση - εξέταση του μαθήματος στις 14/1/2021.

Για όλους τους υπόλοιπους η εξέταση του Μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/2/2021 (19:00-20:00).
Για να συνδεθείτε ακολουθείστε τον σύνδεσμο:
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/iliasev/E1FKRUQ2

 

 

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εξεταστέα ύλη του Μαθήματος "Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων" του ΣΤ΄ Εξαμήνου του Τμήματος Θεολογίας.

Το βιβλίο του Ηλ. Ευαγγέλου, Ιστορία της μεσαιωνικής γραμματείας των Ορθοδόξων Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2017 ολόκληρο.

ή για όσους φοιτητές παρελθόντων ετών έχουν στη διάθεσή τους το βιβλίο

των Ι. Ταρνανίδη και Ηλ. Ευαγγέλου, Μεσαιωνική γραμματεία των Σλάβων. Ιστορία και διαχρονική εξέλιξη, Θεσσαλονίκη 2013:

οι εξής ενότητες:

 Α΄ Μέρος οι ενότητες 1, 5, 6, 7, 8 και 9 και ολόκληρο το Β΄ Μέρος.

 

 

Πίσω