Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας

Γεώργιος Μενεξές, Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Σπουδές:

(2007) Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. (1998) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Μαθηματική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο SURREY του Η. Βασιλείου. (1991) Πτυχίο του Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων από πειράματα του χώρου των Βιολογικών Επιστημών. Μέθοδοι Πολυδιάστατης Ανάλυσης Ποσοτικών και Κατηγορικών Δεδομένων. Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης. Λογισμικό για Στατιστικές Αναλύσεις. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Στατιστική και τα Μαθηματικά.

Διδασκαλία μαθημάτων:

Στατιστική (προπτυχιακό), Γεωργικός Πειραματισμός (προπτυχιακό), Μαθηματικά (προπτυχιακό), Βιομετρία Ι (μεταπτυχιακό), Βιομετρία ΙΙ (μεταπτυχιακό), Συστηματική Ανασκόπηση και Μετα-Ανάλυση (μεταπτυχιακό), Σχεδιασμός Πειραμάτων και Ανάλυση Δεδομένων με Στατιστικά Πακέτα (μεταπτυχιακό), Χωρική Ανάλυση και Άγρο-Γεωπληροφορική (μεταπτυχιακό), Ειδικά Θέματα - Σεμινάρια (μεταπτυχιακό) και Ερευνητική Μεθοδολογία (μεταπτυχιακό).

Curriculum Vitae

Top

Μάθημα: Στατιστική (Προπτυχιακό)


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Στατιστική: Παραδείγματα ερωτήσεων


Μαθηματικά, Στατιστική και Πανδημία

Εκπομπή “Ανιχνεύσεις web tv”. Τα Μαθηματικά του κορονοϊού.
 • Video
 • Ο καθηγητής Παθολογίας και Επιδημιολογίας και Πληθυσμιακής Υγείας του πανεπιστημίου Στάνφορντ των ΗΠΑ, Ιωάννης Ιωαννίδης.
 • Video 1
 • Video 2

 • Τυπολόγιο Στατιστικής


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Οδηγίες για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως διάλεξης με τη χρήση της υπηρεσίας Google Meet


  ΝΕΟ!!! Σειρά video μαθημάτων για την περίοδο που δεν θα γίνονται μαθήματα (μέχρι τις 24/03/2020)

  Σειρά video μαθημάτων από τον κύριο Γιάννη Λυκογιώργο (Πολιτικός Μηχανικός – Μαθηματικός)
 • Περιγραφική Στατιστική 1
 • Περιγραφική Στατιστική 2
 • Περιγραφική Στατιστική 3
 • Περιγραφική Στατιστική 4
 • Σειρά video μαθημάτων από τον κύριο Μιλτιάδη Χαλικιά (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
 • Περιγραφική Στατιστική

 • ΝΕΟ-ΝΕΟ!!! Σειρά video μαθημάτων για την περίοδο που δεν θα γίνονται μαθήματα (από 24/03/2020 έως 01/04/2020). Σε όλα τα βίντεο, πρέπει να διαβάζετε και τα σχόλια που αναγράφονται κάτω από το βίντεο γιατί υπάρχουν διορθώσεις και παρατηρήσεις. Θα δώσετε μεγαλύτερη έμφαση στις έννοιες και όχι στις ασκήσεις. Να παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

  Σειρά video μαθημάτων από τον κύριο Γιάννη Λυκογιώργο (Πολιτικός Μηχανικός – Μαθηματικός)
 • 1. Πιθανότητα ενδεχομένου. Βασικά αξιώματα και σχέσεις πιθανοτήτων
 • Προσοχή!!! Εκεί που γράφω πιθανότητα τομής ισούται με το άθροισμα των πιθανοτήτων, το σύμβολο μέσα στην παρένθεση είναι λάθος (δείχνει την τομή).
 • 2. Δεσμευμένη πιθανότητα. Πολλαπλασιαστικός νόμος. Νόμος Bayes
 • 3. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Τυχαία Μεταβλητή (ΤΜ). Κατανομή Πιθανότητας (ΚΠ)
 • 4. ΤΜ. ΚΠ. Συνάρτηση Πιθανότητας (ΣΠ). Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (ΣΠΠ)
 • 5. ΣΠ. ΣΠΠ. Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής (ΑΣΚ). Σχέση ΑΣΚ με ΣΠΠ
 • 6. Χρήσιμο υλικό σε video μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, Κουγιουμτζής Δημήτριος - Ζιούτας Γεώργιος

 • Παρουσιάσεις

 • Εισαγωγή στη Στατιστική με ... μήλα new
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή - Οι αριθμοί και η ζωή μας (τεύχος ΙΙΙ) new
 • Η Απόλυτη Βεβαιότητα και Άλλες Επινοήσεις new
 • Ταυτότητα Έρευνας Κοινής Γνώμης new
 • Εισαγωγή στη Στατιστική
 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες
 • Κατανομές
 • Εισαγωγή στην Εκτιμητική
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων
 • Μη παραμετρικοί έλεγχοι
 • Ο έλεγχος Χ2
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση Παραλλακτικότητας
 • Συσχέτιση και Γραμμική Παλινδρόμηση

 • Χρήσιμα κείμενα

 • Σφάλματα στους Στατιστικούς Ελέγχους
 • Μεθοδολογία Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης
 • Στατιστική vs Ανάλυση Δεδομένων
 • Γιατί να μάθετε Στατιστική

 • Εκπαιδευτικό λογισμικό

 • Φύλλα Εργασίας για Εκπαιδευτική Χρήση (GM-Statistics Tutorial)
 • JASP
 • Jamovi
 • PSPP

 • Ασκήσεις - Παραδείγματα

  Google meet ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • Google meet Άσκηση 1
 • Google meet Άσκηση 2
 • Google meet Άσκηση 3
 • Google meet Άσκηση 4
 • Google meet Άσκηση 5
 • Google meet Άσκηση 6
 • Google meet Άσκηση 7
 • Google meet Άσκηση 8
 • Google meet Άσκηση 9
 • Google meet Άσκηση 10
 • Google meet Άσκηση 11

 • Άσκηση 1
 • Άσκηση 2
 • Άσκηση 3 (Λύση)
 • Άσκηση 4 (Λύση)

 • Άσκηση 1 για το σπίτι
 • Άσκηση 2 για το σπίτι

 • Εφαρμογές Στατιστικής 1
 • Εφαρμογές Στατιστικής 2
 • Εφαρμογές Στατιστικής 3

 • Προσομοίωση Εξέτασης

 • Παλαιότερα θέματα 1
 • Παλαιότερα θέματα 2
 • Παλαιότερα θέματα 3
 • Παλαιότερα θέματα 4
 • Παλαιότερα θέματα 5
 • Παλαιότερα θέματα 6
 • Παλαιότερα θέματα 7
 • Παλαιότερα θέματα 8 (με cartoons)
 • Εξετάσεις

  Ύλη εξετάσεων 2019 (Ιούνιος 2019)

  Ανακοίνωση Εξετάσεις Στατιστικής (Ιούνιος 2019)

  Τυπολόγιο Στατιστικής

  Top

  Μάθημα: Γεωργικός Πειραματισμός (Προπτυχιακό)


  Σεπτέμβριος 2020 Ανακοίνωση: Εξετάσεις του μαθήματος Γεωργικός Πειραματισμός


  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γεωργικός Πειραματισμός: Παραδείγματα ερωτήσεων


  Παρουσιάσεις

 • Εισαγωγή στο Γεωργικό Πειραματισμό
 • Πρακτικές συμβουλές
 • Βασικά Πειραματικά Σχέδια
 • Εισαγωγή στην ANOVA
 • CRD
 • RCBD
 • Σχέδιο λατινικού τετραγώνου
 • Παραγοντικά πειράματα
 • Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Παραγόντων pdf pptx
 • Split-Plot Designs
 • Δεδομένα Excel (Split-plot Design)
 • Γραμμική Παλινδρόμηση
 • Correlation Graphs
 • Προσομοίωση εξέτασης
 • Δεδομένα για SPSS
 • Χρήσιμα κείμενα

 • Οδηγός Ανάλυσης Παραλλακτικότητας
 • Μεθοδολογία Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης
 • Πρωτόκολλο Πειραματικής Μελέτης
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό

 • Φύλλα Εργασίας για Εκπαιδευτική Χρήση (GM-ANOVA LAB)
 • Φύλλα υπολογισμών

 • LSD Ranks.xls
 • Simple Contrasts.xls
 • LSD for Split-Plot Designs
 • LSD for Split Split-Plot Designs
 • Effect size in ANOVA
 • Bartlett's Test
 • LSD-Spilt block-Strip Plot
 • Minimum Significant Correlation
 • Polynomial Contrasts
 • Separation of means using letters
 • Έλεγχος Προσθετικότητας του Tukey
 • Έλεγχος Προσθετικότητας του Tukey (SPSS Syntax)
 • Ασκήσεις - Παραδείγματα

 • Θέματα εξετάσεων 1
 • Θέματα εξετάσεων 2
 • Θέματα εξετάσεων 3
 • Θέματα εξετάσεων 4
 • Θέματα εξετάσεων 5
 • Λυμένες ασκήσεις

 • Λυμένες ασκήσεις 1
 • Λυμένες ασκήσεις 2 (CRD)
 • Τετράδια Ασκήσεων-Projects

 • Τετράδιo Ασκήσεων Βιομετρίας I
 • Τετράδιo Ασκήσεων Βιομετρίας IΙ
 • Εξετάσεις

 • ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • *** ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ***

 • Ερωτήσεις για τις εξετάσεις στη μεθοδολογία του Γεωργικού Πειραματισμού

 • & nbsp;
  Top

  Μάθημα: Βιομετρία Ι (Μεταπτυχιακό)

  Παρουσιάσεις

 • Basic_Designs and Experiments
 • Introduction to DOE
 • ANOVA Tables for Various Designs
 • Contrasts
 • Examples One-Way ANOVA
 • Multiple Latin Squares Designs
 • Multiple_Regression
 • Split Block_Designs
 • Split Plot Designs
 • Split Split Plot Designs
 • One-Way_ANOVA_SPSS.pdf
 • Χρήσιμα κείμενα

 • Πρωτόκολλο Πειραματικής Μελέτης
 • Ανάλυση Ισχύος Στατιστικών Ελέγχων
 • Σπουδαιότητα και ιδιότητες του CV
 • STATEMENT ON STATISTICAL SIGNIFICANCE AND P-VALUES: Principles to Improve the Conduct and Interpretation of Quantitative Science
 • Ασκήσεις - Παραδείγματα

 • Άσκηση Βιομετρίας
 • Ερωτήσεις για τις εξετάσεις στη μεθοδολογία του Γεωργικού Πειραματισμού
 • Τετράδια Ασκήσεων-Projects

 • Τετράδιo Ασκήσεων Βιομετρίας Ι
 • Τετράδιo Ασκήσεων Βιομετρίας IΙ

 • & nbsp;
  Top

  Μάθημα: Μαθηματικά

  Υλικό

 • Ενδεικτικές Συμπηρωματικές Ερωτήσεις για το Quiz Μαθηματικών Φεβρουάριος 2021
 • Υλικό για τα Μαθηματικά (Ιστοσελίδα του Καθηγητή Χρόνη Μωϋσιάδη)
 • Γενικά Μαθηματικά - Εισαγωγή - Συναρτήσεις
 • Μαθηματικά Ακολουθίες Σειρές
 • Μαθηματικό Τυπολόγιο ΕΑΠ
 • Ενδεικτικά Θέματα για Quiz Εξ Αποστάσεως (1)
 • Γενικά Μαθηματικά - Σειρές (χωρίς λόγια)
 • Λυμένες Ασκήσεις στα Όρια Ακολουθιών
 • Λυμένες Ασκήσεις στα Όρια Συναρτήσεων
 • Λυμένες Ασκήσεις στις Συναρτήσεις
 • Ασκήσεις στις Γραφικές Παραστάσεις
 • Ασκήσεις στο Πεδίο Ορισμού Συνάρτησης
 • Θέματα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018
 • Τι θα πρέπει να προσέξετε κυρίως
 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 • Συναρτήσεις
 • Μονοτονία Συναρτήσεων
 • Όρια Συναρτήσεων
 • Συνέχεια Συναρτήσεων
 • Ακολουθίες
 • Σειρές
 • Αθροίσματα (Σ)
 • Γενικό Μαθηματικό Τυπολόγιο
 • Βιβλία

 • Μαθηματική ανάλυση
 • Μαθηματικά Ι
 • Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής
 • Μαθήματα Ανώτερων Μαθηματικών
 • Σειρές
 • On-line Maths

 • https://www.wolframalpha.com/
 • Graph Calculators (GC)

 • GC1
 • GC2
 • GC3
 • GC4
 • GC5

 • & nbsp;

  Παιδαγωγικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Έλεγχος και βελτίωση της αναγνωσιμότητας των κειμένων μέσω λογισμικών επεξεργασίας κειμένου
 • Οι υπολογιστές στην Εκπαίδευση
 • Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
 • Πρακτικά θέματα - Παιδαγωγικές Εφαρμογές
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Εκπαιδευτικών
 • Computers & Education Paper
 • Scientific American (August 2013 US)

 • & nbsp;

  Μεθοδολογία έρευνας

  Βιβλία

 • Βιβλίο: Δειγματοληψία και Εφαρμογές
 • Διαλέξεις

 • Η έρευνα με Ερωτηματολόγιο
 • Η συνέντευξη
 • Τι μπορεί να πάει στραβά
 • Κανόνες κατασκευής επιστημονικών παρουσιάσεων
 • Multivariate Analysis
 • Πιθανές ερωτήσεις κατά την υποστήριξη Διατριβής
 • Χρήσιμα άρθρα

 • Quidelines Qualitative Research
 • Τεχνικές εκθέσεις

 • Κατασκευή Ερωτηματολογίου
 • Κριτήρια Αξιολόγησης Άρθρου
 • Παραδείγματα ερευνών

 • Άρθρο 1
 • Άρθρο 2

 • & nbsp;