Επικοινωνία:

Μετεωροσκοπείο

Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.

541 24 Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 99 5394

Φαξ: +30 2310 99 5392

Email: babzel@geo.auth.gr

 

Γραφείο:

Μετεωροσκοπείο - ισόγειο

Πλαίσιο κειμένου: Λίγα λόγια για εμένα: