ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ph.D.

Καθηγητή Α.Π.Θ.

Διεύθυνση – Προσωπικά Στοιχεία

Επώνυμο:
Αραβανόπουλος
Όνομα:
Φίλιππος
Δ/ση Εργασίας:
Εργαστήριο Γενετικής & Bελτίωσης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΘ 238, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, GR54 124
Τηλέφωνο:
2310- 992778
Τηλεομοιοτυπία:
2310- 992777
Ηλ. Ταχυδρομείο:
Ιστοσελίδα:
Ξένες Γλώσσες:
Αγγλικά, Γαλλικά

Ιδιότητα

Καθηγητής, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σπουδές

Διδακτορικό δίπλωμα (PhD):
Πανεπιστήμιο του Toronto, Καναδάς
•11ο Πανεπιστήμιο παγκοσμίως στην κατάταξη Most Cited Institutions, ISI Thompson Reuters
•1ο σταθερά την τελευταία 25ετία ως το καλύτερο Καναδικό Πανεπιστήμιο και μεταξύ των 30 καλύτερων Πανεπιστημίων παγκοσμίως
Διδακτορική διατριβή:
"Δυναμικές ηλεκτροφορητικών φασμάτων σε οικογένειες της Salix eriocephala Michx. και της S. exigua Nutt. και η εφαρμογή τους στην έρευνα γενετικής βελτίωσης"
Πτυχίο (BSc):
Πτυχίο Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πτυχιακή Διατριβή:
Γενετική Ποικιλότητα Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia Ten.) Λέσβου

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Τμήμα Γενετικής, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης &
Τμήμα Δασικής Γενετικής, Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών – Ουψάλα

Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Εργασίας (Training Workshops)

1991
Συνεξέλιξη Παθογόνων-Ξενιστών, Πανεπιστήμιο της Ουψάλα
1992
Εφαρμογές PCR και Tεχνικές Ανάπτυξης Μοριακών Δεικτών, Πανεπιστήμιο Βritish Columbia
1995
Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επισκέπτης Καθηγητής

Πανεπιστήμιο του Toronto (1999, 2001)

Ακαδημαϊκές Διακρίσεις

Υποτροφίες (από το 1989)
Εικοσιοκτώ ανταγωνιστικές υποτροφίες απονεμόμενες μετά από επιλογή βασιζόμενη στην ακαδημαϊκή επίδοση
1995
Υποτροφία του European Science Foundation (αποποιήθηκε λόγω διορισμού στο ΑΠΘ)
1994-1996
Μεταδιδακτορική Υποτροφία Πανεπιστημίου British Columbia (αποποιήθηκε λόγω διορισμού στο ΑΠΘ)
1991-1992
Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πολιτειακής Κυβερνήσεως του Ontario, Καναδά
1987-1992
Ειδικές Μεταπτυχιακές Υποτροφίες Πανεπιστημίου του Τοronto (5)
1987-1992
Υποτροφίες Απαλλαγής Διδάκτρων Πανεπιστημίου του Τοronto (5)
1989-1991
Μεταπτυχιακές Υποτροφίες E.E. Jonson, Πανεπιστήμιου του Τοronto (2)
1989-1991
Υποτροφίες Βοηθού Έρευνας, Πανεπιστημίου του Τοronto (3)
1989-1992
Υποτροφίες Βοηθού Διδασκαλίας, Faculty of Arts & Sciences, Πανεπιστημίου του Τοronto (4)
1989-1992
Υποτροφίες Βοηθού Διδασκαλίας, Faculty of Forestry, Πανεπιστημίου του Τοronto (5)
1989-1992
Υποτροφίες Βοηθού Διδασκαλίας, Innis College, Πανεπιστημίου του Τοronto (1)
Βραβεία
1992
Βραβείο Τμήματος Βιοενέργειας (Bioenergy Agreement), Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας (IEA)
1990
Bραβείο Επιθεώρησης Παιδείας πόλεως του Scarborough, Καναδά - Διαπανεπιστημιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα
1989
Βραβείο Καναδικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης (αριστεύσαντος μεταπτυχιακού φοιτητή)
1989
Bραβείο Ιδρύματος Δασικών Ερευνών Έσσης, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

●Μοριακή & κλασσική γενετική & βελτίωση
●Γονιδιωματική των πολυετών ξυλωδών φυτών
●Γενετική βελτίωση ενεργειακών φυτών
●Οικολογία γονιδίων & περιβαλλοντική γενετική
●Βιο-παρακολούθηση, προστασία & διαχείριση δασικών γενετικών πόρων
●Γενετική χαρτογράφηση ποσοτικών γνωρισμάτων & επιλογή υποβοηθούμενη από γονίδια σημάνσεως
●Γενετική ανάλυση & συστήματα σύζευξης σε φυσικούς & τεχνητούς πληθυσμούς
●Συν-εξέλιξη
●Αποτίμηση ανθρωπογενών επιδράσεων στους γενετικούς πόρους
●Ανταπόκριση & προσαρμογή γενετικών πόρων στην κλιματική μεταβολή
●Ταυτοποίηση γενετικού υλικού & μοριακή διαγνωστική
●Γενετική βελτίωση για αντοχή σε βιοτικές & αβιοτικές καταπονήσεις
●Ποσοτική γενετική
●Πολυμεταβλητή ανάλυση & ανάλυση Bayes στη γενετική βελτίωση
●Βιοηθική στη γενετική επιστήμη
●Διδακτική της γενετικής επιστήμης

Επαγγελματική Εμπειρία (από το 1988)

2011-σήμερα
Καθηγητής, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2006-2011
Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1999-2006
Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1995-1998
Λέκτορας, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1992-1995
Επιστημονικός Συνεργάτης, Σχολή Δασολογίας, Πανεπιστημίου του Τοronto
1988-1992
Βοηθός Διδασκαλίας, Βοηθός Έρευνας, Σχολή Δασολογίας, Πανεπιστημίου του Τοronto

Διοικητική Εμπειρία - Διοικητικές Θέσεις

Διεθνείς
2012-σήμερα
• Co-Leader, Ομάδας Εργασίας, Δράση COST FP1202 “Conservation of Marginal and Peripheral Populations”.
2011-σήμερα
• Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Ομάδα Γενετικής Παρακολούθησης Δικτύου Δασικών Γενετικών Πόρων (Bioversity International). Συντονισμός ειδικών επιστημόνων από 32 ευρωπαϊκές χώρες και από την Bioversity International, επί της ανάπτυξης προσεγγίσεων για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, ιδίως της γενετικής ποικιλότητας, σε φυσικά οικοσυστήματα (επιστημονικές αρχές, πρωτόκολλα, διαδικασίες, πολιτική κτλ.). Αναμένεται ότι η διαδικασία αυτή, όταν ολοκληρωθεί, θα γίνει αποδεκτή από την MCPFE (Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Ευρωπαϊκών Δασών) και θα ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και στην εφαρμογή της. Η παρούσα διαδικασία περιλαμβάνει συντονισμό και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη επιστημονικών προσεγγίσεων και εφαρμογών μοριακών και αναλυτικών εργαλείων ενός πυρήνα περίπου 50 επιστημόνων μέσω συναντήσεων εργασίας και διαδυκτιακών μέσων επαφής. Περιλαμβάνει επίσης την ενημέρωση ενός ευρύτερου κύκλου περίπου 150 ειδικών επιστημόνων μέσω συμμετοχής σε συνέδρια και διαδικτυακής πληροφόρησης. Οι τελικές προτάσεις θα γίνουν προς την Επιτροπή Καθοδήγησης European Forest Genetic Resources Network και θα διαβιβαστούν στην MCPFE.
2010-σήμερα
• Μέλος, Διεθνούς Επιτροπής FAO για την Κατάσταση των Παγκόσμιων Δασικών Γενετικών Πόρων. Συμμετοχή και στενή συνεργασία με έναν πυρήνα 10 ειδικών επιστημόνων και μια ευρύτερη ομάδα 60 περίπου επιστημόνων επί της προετοιμασίας της Έκθεσης του FAO για την κατάσταση των παγκοσμίων δασικών γενετικών πόρων. Η προσέγγιση που ακολουθείται περιλαμβάνει μετα-ανάλυση υφιστάμενων αποτελεσμάτων, ανασκόπηση της επιστημονικής γνώσης μέχρι σήμερα, διερεύνηση κενών και αναγκών σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση και προτάσεις για μελλοντική επιστημονική έρευνα. Η παραπάνω διαδικασία είναι πολύ σημαντική για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοσυστημάτων.
2006-σήμερα
• Λέκτορας, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2002–2006
• Μέλος, Διοικούσα Επιτροπή Ευρωπαϊκού Δικτύου Γονιδιωματικής Δασικών Ειδών. Tο Ευρωπαϊκό Δίκτυο πρωτοστάτησε στην Ευρώπη σχετικά με τις εφαρμογές της γονιδιωματικής στα πολυετή φυτά. Στα πρώτα στάδια λειτουργίας αυτού του εξαιρετικά επιτυχημένου Δικτύου η Διαχειριστική Επιτροπή κατάφερε να εντάξει τη γονιδιωματική στην έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του Δικτύου υπήρξε δραματική αύξηση της χρηματοδότησης (EC, ESF, εθνικής, ιδιωτικής) γονιδιωματικών εφαρμογών και έρευνας στα φυσικά οικοσυστήματα.
1996-2006
• Αναπληρωτής Πρόεδρος, WP2.02.13 (Γενετική Βελτίωση Μεσογειακών Ειδών), International Union of Forest Research Organizations (IUFRO). Επί μια δεκαετία συμμετοχή στον συντονισμό μιας ομάδα περίπου 80επιστημόνων Μεσογειακών χωρών. Κύρια επιτεύγματα: η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας για τους σοβαρούς κινδύνους που υφίσταται η βιοποικιλότητα των μεσογειακών χωρών και η προώθηση της έρευνας γενετικής βελτίωσης για την καταπολέμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής.
1992-1993
• Βοηθός Συντονιστή, Συμφώνου Βιοενέργειας (Bioenergy Agreement, Task VIII) Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας (ΙΕΑ). Συμμετοχή στον συντονισμό και τη διαχείριση μιας ομάδας 100 περίπου επιστημόνων επί της γενετικής της παραγωγής βιομάζας για μετατροπή σε βιοενέργεια.
1992-1993
• Μέλος Εκδοτικής Επιτροπής, Ενημερωτικού Δελτίου της IEA – BΑ - Task VIII. Συμμετοχή σε δραστηριότητες πληροφόρησης και δημοσιοποίησης συνυφασμένες με την ερευνητική εργασία περίπου 100 επιστημόνων στον τομέα της γενετικής της παραγωγής βιομάζας για μετατροπή σε βιοενέργεια.
Στην Ελλάδα
2013-σήμερα
• Αναπληρωτής Πρόεδρος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
2013-σήμερα
• Διευθυντής Τομέα Δασικής Παραγωγής – Προστασίας Δασών – Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
2012-σήμερα
• Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
2011-2012
• Αναπληρωτής Διευθυντής, Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ) – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης (Απόφαση ΔΣ ΕΚΕΤΑ 29-3-2011)
2008-2010
• Μέλος ΔΣ Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
1999–2005
• Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας
2002-2004
• Αντιπρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
2008-2012
• Συντονιστής ECTS Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
1998-2012
• Μέλος 10 εισηγητικών επιτροπών για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ και ερευνητή στο ΑΠΘ, στο ΔΠΘ και στο ΙΝΑ-ΕΚΕΤΑ αντίστοιχα. Πρόσληψη και εξέλιξη επιστημόνων για τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο. Οι επιστήμονες που προτάθηκαν, υπερψηφίστηκαν από τα αντίστοιχα εκλεκτορικά σώματα και έχουν επιτυχημένη καριέρα στη γενετική και τη μοριακή βιολογία.
1995-2012
• Μέλος 18 επιτροπών του ΑΠΘ και της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ κατόπιν αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου και της ΓΣ της Σχολής
Στον Καναδά
1989-1991
• Συντονιστής Εργαστηριακής Έρευνας και Eργαστηριακός Επόπτης παρασκευαστών, μεταπτυχιακών (M.Sc.) και προπτυχιακών (B.Sc.) φοιτητών, φοιτητών κολεγίων, συμμετεχόντων σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα (EYC, CESTP), Εργαστήριο Δασικής Γενετικής, Πανεπιστήμιο του Toronto.
1988-1991
• Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Faculty of Forestry, Πανεπιστημίου του Toronto (ως εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών).
1988-1990
• Πρόεδρος, Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Σχολής Δασολογίας, Πανεπιστημίου του Toronto

Διοικητική Εμπειρία - Μέλος Εκδοτικής & Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών

● Διευθυντής Επιστημονικής Επετηρίδας Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
● Open Journal of Forestry, Scientific Research Publishing (Editorial Board)
● Forest Genetics, Arbora Publishers (Editorial Board)

Διοικητική Εμπειρία - Θέσεις σε Οργανωτικές & Επιστημονικές Επιτροπές Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων

► Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου European Plant Science Organization (EPSO) (2012-2013)
► Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Διεθνούς Συνεδρίου SILVANET “Development of Forest Science Curricula in Europe” (2009)
► Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Διεθνούς Συνεδρίου του IUFRO “Scientific and Social Perspectives on Woodland Culture“ (2007)
► Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου Jean Monnet “Προστασία, αποκατάσταση, και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη“ (2007)
► Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνούς Συνεδρίου του IUFRO “Low Input Breeding and Genetic Conservation of Forest Tree Species“ (2006)
► Γενικός Γραμματέας Οργανωτικής Επιτροπής 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (2005)
► Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (2005)
► Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (2003)
► Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (2003)
► Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής εντατικού μεταπτυχιακού μαθήματος βραχείας διάρκειας “Γονιδιωματική και Ανθεκτικότητα Δασικών Ειδών στις Καταπονήσεις“ (σειρά Advanced Research Workshops, Ευρωπαϊκής Επιτροπής) (2002)
► Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (2002)
► Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (2002)
► Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών (2000)
► Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης “Προσαρμογή και Επιλογή Μεσογειακών Πεύκων για Αειφορική Δάσωση Οριακών Αγροτικών Γαιών“ (2000)
► Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης “Διεπιστημονική Έρευνα στην Καστανιά“ (2000)

Αξιολογητής – Κριτής σε Διεθνείς & Εθνικούς Φορείς (6 εκ των οποίων 5 διεθνείς)

► Αξιολογητής (evaluator) & Εισηγητής (rapporteur) Ερευνητικών Προτάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (FP-RTD), με εκτεταμένη εμπειρία στην κρίση και αξιολόγηση προτάσεων των Γενικών Διευθύνσεων της ΕΕ DG Research, DG Agricutlure και DG Environment
► Αξιολογητής (evaluator) & Εισηγητής (rapporteur) Ερευνητικών Προτάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (FP-RTD) με εκτεταμένη εμπειρία στην κρίση και αξιολόγηση προτάσεων των Γενικών Διευθύνσεων της ΕΕ DG Research, DG Agricutlure και DG Environment
► Αξιολογητής Ερευνητικών Προτάσεων Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επιστημών (ESF - European Science Foundation)
► Αξιολογητής Ερευνητικών Προτάσεων Εθνικό Συμβούλιο Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής Καναδά (NSERC)
► Αξιολογητής Ministry of Education, Universities and Research, Italy
► Αξιολογητής National Center for Research and Development, Poland (NCBIR)
► Αξιολογητής Ερευνητικών Προτάσεων Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών Ρουμανίας (NRCR)
► Μέλος Εθνικού Πίνακα Κριτών κατόπιν γνωμοδότησης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 483/21-4-2003).
► Μέλος Research Board of Advisors, American Biographical Institute (ΑΒΙ)

Kριτής σε Διεθνή & Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά (31 εκ των οποίων 28 διεθνή)

● African Journal of Biotechnology, Academic Journals
● Annals of Forest Science, EDP Sciences Journals
● BMC Genomics, BioMed Central Publ.
● Biomass & Bioenergy, Elsevier
● Canadian Journal of Botany, NSERC Publ.
● Canadian Journal of Forest Research, NSERC Publ.
● Conservation Genetics, Springer
● Environmental & Experimental Botany, Elsevier
● Euphytica, Springer
● Forest Ecology and Management, Elsevier
● Forest Genetics, Arbora Publ.
● Forest Science, CABI Publishing
● Forest Systems, INIA Publ.
● Forestry, Oxford Journals
● Forestry Ideas, University of Forestry, Sofia
● International Journal of Molecular Sciences, MDPI-Basel
● Journal of Agricultural Science & Technology, Tarbiat Modares Publ.
● Journal of Biological Research, AUTh Publ.
● Journal of Horticulture and Forestry, Academic Publishers
● Journal of Tropical Forest Science, FRIM Publ.
● Molecular Ecology, Blackwell
● Molecular Biology Reports, Springer
● New Forests, Kluwer
● Scientia Horticulturae, Elsevier
● Silvae Genetica, Sauerländer's Verlag
● Theoretical and Applied Genetics, Springer
● Tree Genetics and Genomes, Springer
● Forest Genetics, Arbora Publishers
● Geotechnical Scientific Issues, Geotechnical Chamber of Greece Publ.
● Forest Research, NAGREF Publ.
● Agricultural Research, National Agricultural Research Foundation–Greece Publ.

Προσκλήσεις για Διαλέξεις & Σεμινάρια

● Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
● Γενική Διεύθυνση Δασών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
● Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
● Δήμος Θεσσαλονίκης
● Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας, ΕΚΕΤΑ
● Κινεζική Ακαδημία Επιστημών-Πεκίνο
● Κινεζική Δασολογική Ακαδημία-Πεκίνο
● Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο της Saragosa
● Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
● ΜΚΟ “Η Ελλάδα σε Τροχιά”
● Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
● Πανεπιστήμιο Constantin the Philosopher, Σλοβακία
● Πανεπιστήμιο Albert Ludwigs, Freiburg
● Πανεπιστήμιο του Toronto
● Οργανωτική Επιτροπή Εορτασμού Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας 2010
● Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών-Uppsala
● Συμβούλιο Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
● Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, ΑΠΘ
● Τμήμα Φαρμακευτικής, ΑΠΘ
● Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου

Κύριες Ομιλίες Προσκεκλημένου Ομιλητή σε Διεθνή& Εθνικά Επιστημονικά Συνέδρια

● Συμπόσιο «Ποια Ελλάδα» Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2014)
● European Plant Science Organisation (EPSO), 7th EPSO Conference (2013)
● International Meeting European Forest Genetic Resources Network, Tallinn (2013)
● International Meeting European Forest Genetic Resources Network, Paris (2012)
● International Conference & Workshop “Protection and Genetic Monitoring of Forest Genetic resources”, European Forest Genetic Resources Network, Helsinki (2012)
● Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Ευρωπαϊκού Δικτύου Δασικών Γενετικών Πόρων (2009)
● 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (2009)
● 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών (2008)
● International Union Forest Research Organizations Joint Conference “Low Input Forest Tree Breeding” (2006)
● International Union Forest Research Organizations, Joint Forest Biology Conference, Charleston, USA (2004)
● 1st International Symposium “Acclimatization and Establishment of Micropropagated Plants” (2003)
● Επιστημονική Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών (2003)

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

● Αμερικανική Ένωση Γενετικής
● Αμερικανική Εταιρία Γενετικής
● Καναδική Εταιρία Μοριακής Βιολογίας Φυτών
● Καναδική Εταιρία Γενετικής Βελτίωσης Δασικών Δένδρων
● Καναδικό Ινστιτούτο Δασολογίας
● Καναδική Επιτροπή Λεύκης
● Ελληνική Δασολογική Εταιρία
● Ελληνική Εταιρία Γενετικής & Βελτίωσης Φυτών
● Ελληνική Βοτανική Εταιρία
● Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
● Ελληνική Εταιρία Βιομάζας

Μέλος Διεθνών Ανθρώπινων Δικτύων

● Διεθνές Δίκτυο Μη Εδώδιμων Αγροβιομηχανικών Καλλιεργειών
● Διεθνής Ένωση Γονιδιώματος Λεύκης
● Διεθνής Ένωση Γονιδιώματος Ευκαλύπτου
● Διεθνές Μεσογειακό Δίκτυο MEDUSA
● Καναδικό Δίκτυο Βιοτεχνολογίας
● Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβάλλοντος

Προγράμματα Επιστημονικής Συνεργασίας

● 4 προγράμματα COST
● 2 προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας του ΑΠΘ (Κύπρος, Σλοβακία)

Ανταγωνιστικά Ερευνητικά Προγράμματα (επιστημονικώς υπεύθυνος, ή μέλος ερευνητικής ομάδας- από το 1988)

● Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας (2)
● Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP-RTD) (7)
● Εθνικό Συμβούλιο Φυσικών Επιστημών & Μηχανικής Καναδά (3)
● Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Σουηδίας (1)
● Austrian Science & Research Liaison Office (1)
● Πανεπιστήμιο του Toronto (1)
● Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (3)
● ΥΠΕΘΟ (1)
● ΥΠΕΚΑ (1)
● ΥΠΕΠΘ (1)
● Υπουργείο Αιγαίου (1)
● ΕΛΓΑ (1)
● Οικοσχεδιασμός ΑΕ (1)
● Bussiness Architects AE (1)
● Έργα Υπεραξίας ΕΕ-ΑΠΘ (2)

Έρευνα αιχμής - Καινοτομία (βλ. και Κατάλογο Δημοσιεύσεων)

Aravanopoulos 2011 Πρόταση για μια καινοτόμο προσέγγιση γενετικής βιο-παρακολούθησης στα φυτά.

Avtzis & Aravanopoulos 2011 2η δημοσίευση στην έγκριτη βιβλιογραφία επί της συνεξέλιξης ξενιστή-εντόμου στο επίπεδο αλληλουχιών DNA σε φυσικούς πληθυσμούς πολυετούς είδους.

Ganopoulos, Aravanopoulos et al. 2011 Συμβολή στη συζήτηση της υπόθεσης πληθυσμών κέντρου-περιφέρειας και σημασία πληθυσμών ύστερου άκρου εξάπλωσης στην προστασία γενετικών πόρων.

Manescu et al. 2011 1ος μοριακός γενετικός χάρτης στο γένος Cupressus (κυπαρίσσι).

Aravanopoulos 2010 μια από τις λίγες δημοσιευμένες εργασίες επί της συγκριτικής διερεύνησης της αποτελεσματικότητας γενετικής αποτύπωσης κυρίαρχων γενετικών δεικτών, συγκυρίαρχων γενετικών δεικτών και ποσοτικών γνωρισμάτων – πρόταση για τη χρήση μιας νέας παραμέτρου «πληροφοριοδοτική ικανότητα»

Aravanopoulos et al. 2010 μια από τις λίγες δημοσιευμένες εργασίες επί των γενετικών διαφορών σε εντατικώς και εκτατικώς καλλιεργούμενους οπωρώνες.

Kourmpetis & Aravanopoulos 2010 μια καινοτόμο πρόταση για τη χρήση της κυμαινόμενης ασυμμετρίας ως εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας.

Neophytou et al. 2010 2η δημοσίευση στην έγκριτη βιβλιογραφία επί του πορώδους γονιδιώματος για τα πολυετή αγγειόσπερμα.

Aravanopoulos et al. 2005 μια από τις πλέον πλήρεις εργασίες στην έγκριτη βιβλιογραφία γενετικής πληθυσμών πολυετούς φυτού στο σύνολο της φυσικής εξάπλωσης (82 ευρωπαϊκοί πληθυσμοί, 89 γονιδιακές θέσεις).

Gomez et al. 2003 1η δημοσίευση στην έγκριτη βιβλιογραφία γενετικής χαρτογράφησης στη χαλέπιο πεύκη με μοριακούς δείκτες.

Aravanopoulos 2001 1η δημοσίευση στην έγκριτη βιβλιογραφία γενετικής χαρτογράφησης στην Salix eriocephala - 1η αναφορά διατήρησης της σύνδεσης πάνω από το ταξινομικό επίπεδο του είδους για τα Salix.

Aravanopoulos et al. 2000 1η δημοσίευση επί της πατρικής κληρονομικότητας του χλωροπλαστικό DNA στις πεύκες του Group Halepensis.

Ghosn et al. 2000 1η αναφορά στη βιβλιογραφία για μοριακή ανάλυση πληθυσμών στο γένος Cuppressus.

Harfouche et al. 2000 2η αναφορά στη βιβλιογραφία σύνδεσης περιοχής του γονιδιώματος που ελέγχει γνωρίσματα της κόμης και των κλάδων και γενετικών δεικτών σε δασικό είδος (1η για μεσογειακό κωνοφόρο).

Aravanopoulos 1998 (Silvae Genetica) 1η δημοσίευση στην έγκριτη βιβλιογραφία γενετικής χαρτογράφησης στη Salix exigua.

Aravanopoulos 1998 (Progress in Botanical Research): πρόταση για μια καινοτόμο προσέγγιση μεθοδολογίας εκτίμησης του γονιδιώματος για πολυετή αγγειόσπερμα

Aravanopoulos & Zsuffa 1998 1η αναφορά στην έγκριτη βιβλιογραφία συσχετίσεων ετεροζυγωτίας – παραγωγής βιομάζας στο γένος Salix.

Thorsen et al. 1996 1η δημοσίευση στην έγκριτη βιβλιογραφία γενετικής χαρτογράφησης στη Salix viminalis.

Chong et al. 1995 1η αναφορά στην έγκριτη βιβλιογραφία μοριακής ταυτοποίησης σε δασικό αγγειόσπερμο με τον ιχνηλάτη Μ13.

Aravanopoulos et al. 1993 1η αναφορά (1989) καταγραφής, μελέτης και τρόπου κληρονομικότητας ισοενζυμικών γονιδίων στο γένος Salix.

Aravanopoulos & Zsuffa 1991 1η αναφορά στη βιβλιογραφία για «μη συμβατικά» κριτήρια επιλογής στο γένος Salix (ετεροζυγωτία, αναπτυξιακή σταθερότητα).

Cheliak & Aravanopoulos 1991 (eds) 1η προσπάθεια στη βιβλιογραφία καταγραφής σε διεθνές επίπεδο μεταλλάξεων και χαρακτηριστικών μορφών δασικών ειδών με σκοπό τη χρήση τους στη γενετική βελτίωση.

Aravanopoulos 1990 1η αναφορά στη βιβλιογραφία μητρικών επιδράσεων στο γένος Salix και 1η αναφορά στη δασική βιβλιογραφία για ερμηνεία του φαινομένου ως αποτέλεσμα γονιδιωματικής αποτύπωσης - μεθυλίωσης DNA.

Διδασκαλία

● Διδάσκων και Συν-διδάσκων στο ΠΜΣ Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (4 μαθήματα, 1999 – σήμερα).
● Διδάσκων και Συν-διδάσκων στο ΠΠΣ Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (5 μαθήματα, 1996 – σήμερα).
● Συν-διδάσκων στο ΠΜΣ Σχολής Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1 μάθημα, 1996 – σήμερα).
● Μεταπτυχιακά Σεμινάρια: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006 - σήμερα).
● Συν-διδάσκων σε Εντατικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα Βραχείας Διάρκειας: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Saragosa, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (7 μαθήματα, 1994-2004).
● Βοηθός Διδασκαλίας σε προπτυχιακά (4 μαθήματα) και ένα μεταπτυχιακό μάθημα: Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Forestry, Innis College - University of Toronto (1989-1992).

Επίβλεψη Ερευνητών, Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών

● Δύο Μεταδιδακτορικά που έχουν ολοκληρωθεί: Δρ. Α. Δρούζας (νυν Λέκτορας Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ), Δρ. Δ. Αβτζής (νυν Δόκιμος Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ).
● Δύο Διδακτορικά που έχουν ολοκληρωθεί (το ένα ως συν-επιβλέπων): Δρ. Dorothy Tchatchoua (νυν Λέκτορας, University of Maroua), Δρ. Χ. Νεοφύτου (νυν Ερευνητής, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Βάδης-Βυτεμβέργης).
● Τέσσερα Διδακτορικά σε εξέλιξη.
● 13 Μεταπτυχιακές Διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί (πέντε ως συν-επιβλέπων).
● Μια Μεταπτυχιακή Διατριβή σε εξέλιξη.
● 29 Πτυχιακές Διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί.
● Έξι Πτυχιακές Διατριβές σε εξέλιξη.

Διάχυση Επιστημονικών Απόψεων και Αποτελεσμάτων στην Κοινωνία - Κοινωνική Προσφορά

● Συνεντεύξεις και παρουσίαση απόψεων στα παρακάτω ραδιοτηλεοπτικά μέσα: Alpha-Radio, Antena-TV, ΕΡΤ3-Tηλεόραση, EPT3-Ραδιόφωνο, ΣΚΑΙ-TV, ΣΚΑΙ-RADIO, TV-Αρχιπέλαγος, Φωνή της Εκκλησίας της Ελλάδος.
● Άρθρα, συνεντεύξεις, παρουσίαση απόψεων στον ημερήσιο τύπο: Έθνος, Εμπρός, Εξουσία κ.α.
● Εκλαϊκευμένες παρουσιάσεις: Σχολεία, Φεστιβάλ ΜΚΟ.
● Χρήση διαδικτιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
● Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας, ΑΠΘ.

Συμμετοχή σε Συνέδρια

● Σύνολο Συνεδρίων: 116 (2 Παγκόσμια)
● Διεθνή Συνέδρια: 86
● Εθνικά Συνέδρια: 30
● Παρουσιάσεις: 62 (οκτώ κύριες ομιλίες προσκεκλημένου ομιλητή, τέσσερις σε διεθνή και τρεις σε πανελλήνια συνέδρια, πρόσκληση για ομιλία στο 15ο Plant and Animal Genome Conference, San Diego, 2007-αδυναμία παράστασης για λόγους ανωτέρας βίας).

Δημοσιεύσεις

α. Σε έγκριτα Διεθνή Περιοδικά: 60
β. Σε έγκριτα Εθνικά Περιοδικά: 12
γ. Εκδοτική επιμέλεια Διεθνών Εκδόσεων: 2
δ. Κεφάλαια σε Βιβλία Εκδοτικών Οίκων με κριτές: 6
ε. Σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κριτές: 18
στ. Σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων με κριτές: 32
ζ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις – Διδακτικές Σημειώσεις: 2
η. Διατριβές: 2
θ. Σε Πρακτικά Συνεδρίων (περιλήψεις): 56

Σύμφωνα με τις κατηγορίες (Subject Category) και τον συντελεστή απήχησης (Impact Factor) κατά ISI Journal Citation Reports:

- 5 εργασίες στο κορυφαίο 10% των περιοδικών “Forestry”
- 1 εργασίa στο κορυφαίο 1% των περιοδικών “Horticulture”
- 2 εργασίες στο κορυφαίο 20% των περιοδικών “Energy & Fuels”
- 1 εργασίa στο κορυφαίο 20% των περιοδικών “Genetics & Heredity”

Συνολικά 93 εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε συνεργασία με 121 άλλους ερευνητές, εκ των οποίων 74 ερευνητές από τον διεθνή χώρο (17 χώρες).

Βιβλιογραφικές αναφορές

anafores: 366, h-index: 11 (WoS, Scopus & Harzing’s)
Δέκα σημαντικότερες αναφορές
1. Abadie et al. 2012. Journal of Evolutionary Biology 25: 157-173.
2. Míguez-Soto B & J Fernandez-Lopez 2012. Tree Genetics and Genomes 8: 409-423.
3. Guichoux et al. 2011. Molecular Ecology Resources 11: 578-585.
4. Isik et al. 2011. Crop Science 51: 1646-1654.
5. Toumi L & R Lumaret 2010. Plant Systematics and Evolution 290: 159-171.
6. Marquardt PE & BK Epperson 2004. Molecular Ecology 13: 3303-3315.
7. Barcaccia et al. 2003. Heredity 90: 169–180.
8. Conte et al. 2003. Heredity 91: 401–406.
9. Butcher et al. 2002. Heredity 88: 402–412.
10. Kopp et al. 2002. Theoretical and Applied Genetics 105: 106-112.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις – Διεθνή Περιοδικά

Ganopoulos I, Xanthopoulou A, Aravanopoulos FA, Kazantzis K, Tsaftaris A and Madesis P 2013. Microsatellite high-resolution melting (SSR-HRM) analysis for identification of sweet cherry rootstocks in Greece. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization; 1–4 doi:10.1017/ S1479262113000403.

Ganopoulos I, Aravanopoulos FΑ, Madesis P, Pasentsis K, Bosmali I, Ouzounis C & Α Tsaftaris 2013. Τaxonomic identification of Mediterranean pines and their hybrids based on the High Resolution Melting (HRM) and trnL approaches: from cytoplasmic inheritance to timber tracing. Plos One 8(4): e60945. doi:10.1371/journal.pone.0060945 (IF=4,092).

Ganopoulos I, Aravanopoulos FA, Argiriou A, Kalivas A & A Tsaftaris 2012. Genome and population dynamics under selection and neutrality: an example of S-allele diversity in wild cherry (Prunus avium L.). Tree Genetics and Genomes DOI 10.1007/s11295-012-0504-9, p. 1-10.

Ganopoulos IV, Aravanopoulos FA & A Tsaftaris 2012. Genetic differentiation and gene flow between wild and cultivated Prunus avium: an analysis of molecular genetic evidence at a regional scale. Plant Biosystems (in press).

Aravanopoulos FA 2011. Genetic monitoring in natural perennial plant populations. Botany 89: 75-81.

Avtzis DN & FA Aravanopoulos 2011. Genetic diversity of host tree and insect on the borderline of natural distribution: a case example of Picea abies Karst. and Pityogenes chalcographus (Coleoptera, Scolytnae) in the forest of Elatia (Drama, Greece). Silva Fennica 45(1): 157-164.

Ganopoulos I, Aravanopoulos FA, Argiriou A, Kalivas A & A Tsaftaris 2011. Is the genetic diversity of small scattered forest tree populations at the southern limits of their range more prone to stochastic events? A wild cherry case study by microsatellite-based markers. Tree Genetics and Genomes 7: 1299-1313.

Neophytou C, Aravanopoulos FA, Fink S & A Dounavi 2011b. Interfertile oaks in an island environment-II. Limited hybridization between Quercus alnifolia Poech and Q. coccifera L. in a mixed stand. European Journal of Forest Research 130: 623-635.

Neophytou C, Dounavi A, Fink S & FA Aravanopoulos 2011a. Interfertile oaks in an island environment-I. Ηybridization and genetic introgression between Quercus alnifolia and Q. coccifera in Cyprus. European Journal of Forest Research 130: 543-555.

Manescu C, Maios C, Hamamouch N, Harfouche A, Doulis A & FA Aravanopoulos 2011. Linkage mapping in Cupressus sempervirens L. based on molecular and morphological markers. Genetics and Molecular Research 10(3): 1891-1909.

Aravanopoulos FA, 2010. Breeding of fast growing forest tree species for biomass production in Greece. Biomass and Bioenergy 34: 1531-1537.

Aravanopoulos FA, 2010. Clonal identification based on quantitative, codominant, and dominant marker data: a comparative analysis of selected willow (Salix L.) clones. International Journal of Forest Research, Article ID 906310, 8 pp., doi:10.1155/2010/906310.

Aravanopoulos FA, 2010. Contribution of leaf morphometrics in the study of genetic entries in Salix. Electronic Journal of Plant Breeding 1(5): 1320-1328

Aravanopoulos FA, Mitsakaki A, Katsidi E, Avramidou E & E Sfakianaki 2010. Genetic Diversity and Structure of Intensively and Extensively Managed Chestnut (Castanea sativa) Orchards in Greece. Acta Horticulturae 866: 121-126.

Kourmpetis YAI & FA Aravanopoulos 2010. A comparative fluctuating asymmetry study between two walnut (Juglans regia L.) populations may contribute as an early signal for bio-monitoring. iForest 3: 150-152.

Tchatchoua DT & FA Aravanopoulos 2010a. Evaluation of selected European Chestnut (Castanea sativa) provenances I: inter-provenance genetic variation. Acta Horticulturae 866: 203-213.

Tchatchoua DT & FA Aravanopoulos 2010b. Evaluation of selected European Chestnut (Castanea sativa) provenances II: intra-provenance family variation. Acta Horticulturae 866: 215-224.

Avramidou E, Ganopoulos IV & FA Aravanopoulos 2010. DNA fingerprinting of elite Greek wild cherry (Prunus avium L.) genotypes using microsatellite markers. Forestry 83: 527-533.

Roubos K, Moustakas M & FA Aravanopoulos 2010. Molecular identification of Greek olive (Olea europaea L.) cultivars based on the analysis of microsatellite loci. Genetics and Molecular Research 9(3): 1865-1876.

Neophytou C, Aravanopoulos FA, Fink S & A Dounavi 2010. Detecting interspecific and geographic differentiation patterns in two interfertile oak species (Quercus petraea (Matt.) Liebl. and Q. robur L.) using small sets of microsatellite markers. Forest Ecology and Management 259 (10): 2026-2035.

Neophytou C, Dounavi A & FA Aravanopoulos 2008. Conservation of nuclear SSR loci reveals high affinity of Quercus infectoria ssp. veneris A. Kern (Fagaceae) to section Robur.Plant Molecular Biology Reporter 26: 133-141.

Dini-Papanastasi O & FA Aravanopoulos 2008. Artificial hybridization between Robinia pseudoacacia L. and R. pseudoacacia var. monophylla Carr. Forestry 81: 91-101.

Neophytou C, Palli G, Dounavi A & FA Aravanopoulos 2007. Morphological differentiation and hybridization between Quercus alnifolia Poech. and Q. coccifera L. (Fagaceae) in Cyprus. Silvae Genetica 56(6): 271-277.

Villani F, Eriksson G, Bucci G, Aravanopoulos FA, Botta R, Diamantis S, Fernadez-Lopez J, Garrod G, Robin C, Romane F, Russel K, Vannini A, Akkak A, Alizoti P, Barreneche T, Blanco-Silva A, Buck E, Casasoli M, Cherubini M, Drouzas A, Grandjanny M, Grossman A, Kremer A, Lauteri M, Marinoni D, Mattioni C, Mavrogiannis M, Monteverdi C, Perlerou H, Plioura A, Sansotta A, Scarpa R, Spalato F & R Zas 2006. Complexity of genetic resources conservation and utilization of a differentially managed multi-purpose tree species (Castanea sativa Mill.): what, where and how to conserve. Advances in Horticultural Science 20(1): 117-129.

Aravanopoulos FA, 2005. Phenotypic variation and population relationships of chestnut (Castanea sativa) in Greece, revealed by multivariate analysis of leaf morphometrics. Acta Horticulturae 693: 23-240.

Alizoti P & FA Aravanopoulos 2005. Genetic variation of fruit traits in Hellenic chestnut (Castanea sativa Mill.) populations: a first assessment. Acta Horticulturae 693: 413-420.

Aravanopoulos FA & AD Drouzas 2005. Multilocus genetic structure of European chestnut (Castanea sativa) Hellenic clones and genetic diversity of orchard populations. Acta Horticulturae 693: 447-452.

Aravanopoulos FA, Bucci G, Akkak A, Blanco-Silva R, Botta R, Buck E, Cherubini M, Drouzas AD, Fernandez-Lopez J, Mattioni C, Marinoni D, Papadima A, Russell K, Zas R & F Villani 2005. Molecular population genetics and dynamics of chestnut (Castanea sativa) in Europe: inferences for gene conservation and tree improvement. Acta Horticulturae 693: 403-412.

Fernadez-Lopez J, Aravanopoulos FA, Botta R, Villani F, Alizoti P, Cherubini M, Diaz R, Mellano G, Zas R & G Eriksson 2005. Geographic variability among extreme European wild chestnut populations. Acta Horticulturae 693: 181-186.

Eriksson G, Villani F, Bucci G, Aravanopoulos FA, Botta R, Diamantis S, Fernadez-Lopez J, Garrod G, Robin C, Romane F, Russel K, Vannini A, Akkak A, Alizoti P, Barreneche T, Blanco-Silva A, Buck E, Casasoli M, Cherubini M, Drouzas A, Grandjanny M, Grossman A, Kremer A, Lauteri M, Marinoni D, Mattioni C, Mavrogiannis M, Monteverdi C, Perlerou H, Plioura A, Sansotta A, Scarpa R, Spalato F & R Zas 2005. Management of genetic resources of the multi-purpose tree species Castanea sativa Mill. Acta Horticulturae 693: 373-386.

Aravanopoulos FA, Panetsos KP & A. Scaltsoyiannes 2004. Genetic structure of Pinus brutia stands exposed to wild fires. Plant Ecology 171: 175-183.

Aravanopoulos FA 2003. Molecular identification of micropropagated plants. Acta Horticulturae 616: 25-47 (invited paper).

Gomez A, Aravanopoulos FA Bueno MA & R Alia 2003. Linkage of random amplified polymorphic DNA markers in Pinus halepensis Mill. Silvae Genetica 51(5-6): 196-201.

Bariteau M, Alptekin U, Aravanopoulos FA, Asmar F, Bentouati A, Benzyane M, Derridj A, Ducci F, Isik F, Khaldi A, Khouja ML, Paoletti E, Raddi P, Martin-Albertos S, Sbay H, Schiller G, Tessier du Cros E, Varela MC & GG Vendramin 2003. Les resources génétiques forestières dans le basin Méditerranéen. Fôret Méditerranéenne 24(2): 148-158.

Tsiouris SE, Aravanopoulos FA, Papadoyiannis IN, Sofoniou MK, Polyzopoulos N, Samanidou VF, Zachariadis GA & HIA Constantinidou 2003. Soil silver mobility in areas subjected to cloud seeding with AgI. Fresenius Environmental Bulletin 12(9): 1059-1063.

Tsiouris SE, Aravanopoulos FA, Papadoyiannis IN, Sofoniou MK, Polyzopoulos N, Samanidou VF, Zachariadis GA & HIA Constantinidou 2002. Soil silver content of agricultural areas subjected to cloud seeding with silver iodide. Fresenius Environmental Bulletin 11(9): 697-702.

Aravanopoulos FA, 2001. Genetic linkage analysis in Salix eriocephala suggests linkage conservation above the species level. Forest Genetics 8(2): 145-149.

Aravanopoulos FA, Drouzas AD & PG Alizoti 2001. Electrophoretic and quantitative variation in chestnut (Castanea sativa Mill.) in Hellenic populations in old-growth natural and coppice stands. Forest Snow and Landscape Research 76(3): 429-434.

Aravanopoulos FA, 2000. Absence of association between heterozygosity and biomass production in Salix exigua Nutt. Theoretical and Applied Genetics 100 (8): 1203-1208.

Harfouche A, Aravanopoulos FA, Doulis AG & S Xenopoulos 2000. Identification of RAPD markers associated with crown form in Cupressus sempervirens by bulked segregant analysis. Forest Genetics 7(3): 169-176.

Doulis AG, Harfouche A & FA Aravanopoulos 1999. Rapid high quality DNA isolation from cypress (Cupressus sempervirens L.) needles and optimization of the RAPD marker technique. Plant Molecular Biology Reporter 17: 1-14.

Aravanopoulos FA, Kim KH & L Zsuffa 1999. Genetic diversity of superior Salix clones selected for intensive forestry plantations. Biomass and Bioenergy 16: 249-255.

Aravanopoulos FA, 1998. Analysis of genetic linkage in Salix exigua Nutt. Silvae Genetica 47(2-3): 127-131.

Aravanopoulos FA, 1998. Environmental pollution effects on the evolutionary genetics of forest trees. European Environmental Research 1(2): 29-52.

Aravanopoulos FA & L Zsuffa 1998. Heterozygosity and biomass production in Salix eriocephala. Heredity 81: 396-403.

Panetsos KP, Aravanopoulos FA & A Skaltsoyiannes 1998. Genetic variation of Pinus brutia in islands of the north eastern Aegean Sea. Silvae Genetica 47(2-3): 115-120.

Kim KH, Aravanopoulos FA & L Zsuffa 1997. A contribution to the pollen morphology of Hippocastanaceae. Journal of the Korean Forestry Society 86(2): 251-258.

Panetsos KP, Skaltsoyiannes AB, Aravanopoulos FA, Dounavi K & A Dimitrakopoulos 1997. Identification of Pinus brutia Ten., P. halepensis Mill. and their putative hybrids. Silvae Genetica 46(5): 253-257.

Thorsen H, Jorde PE, Aravanopoulos FA, Gullberg U & L Zsuffa 1996. Inheritance and linkage of isozyme loci in the basket willow Salix viminalis L. Journal of Heredity 88(2): 144-150.

Chong DKX, Zsuffa L & FA Aravanopoulos 1995. Genetic relationship between Salix exigua and other North American willows (Salix L.): evidence from allozyme variation. Biochemical Systematics and Ecology 23(7/8): 767-771.

Chong KX, Yeh FC, Aravanopoulos FA & L Zsuffa 1995. DNA fingerprinting Willows (Salix L.) using polymerase chain reaction with the M13 universal primer. Scandinavian Journal of Forest Research 10: 27-31.

Aravanopoulos FA, Zsuffa L & KX Chong 1994. Inheritance analysis of isoenzyme genes in Salix eriocephala Michx. Journal of Heredity 85: 381-388.

Aravanopoulos FA & L Zsuffa 1993. Molecular markers as probes in screening genetic diversity and gene pool sustainability in Salix intensive forestry. Journal of Sustainable Forestry 1(3): 1-7.

Aravanopoulos FA & L Zsuffa 1993. Growth-allometry relations in Salix species and families having different tree form and being under different mating design. Forestry Chronicle 69(6): 717-720.

Aravanopoulos FA, Zsuffa L & KX Chong 1993. The genetic basis of electrophoretic variation in Salix exigua Nutt. Hereditas 119: 77-88.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις - Εκδοτική Επιμέλεια Βιβλίων Διεθνών Εκδόσεων

Heinze B, Casba D & FA Aravanopoulos (eds) 2014.
Increased Biomass Production in South-East Europe - The Biological Basis. BFW Publ. Series, Forest Research Institute, Vienna (in press).
Schmidt P, Lewark S & FA Aravanopoulos 2013 (eds).
Development of Forest Science Curricula in Europe. Silva Network Publ. Series, Publication No. 7, University of Freiburf, Freiburg im Breisgau, ISBN 978-3-00-041309, 78 pp.
Cheliak WM & FA Aravanopoulos (eds) 1991.
"Tree-Form" Catalogue. IEA/BA Biotech. Dev. & Tree Ideotype Act., International Energy Agency & University of Toronto, Toronto, Canada, 55 pp., OCLC 49612540,

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις - Βιβλία Εκδοτικών Οίκων με Σύστημα Κριτών:

Aravanopoulos FA, 2014.
Genomics of Trees. In: Ramawat KG, Merillon JM, Ahuja MR (eds). Tree Biotechnology, CRC Press, Boca Raton, USA, (in press).
Aravanopoulos FA, 2014.
Α Genetic improvement and potential of biomass production in Greece with emphasis on species and clonal selection for short rotation intensive culture forestry plantations. In: Heinze B, Casba D & FA Aravanopoulos (eds). Increased biomass production in South-East Europe-the biological basis. BFW Publ. Series, Forest Research Institute, Vienna (in press).
Heinze B & FA Aravanopoulos 2014.
Introduction to biomass production in South-East Europe-the biological basis. In: Heinze B, Casba D & FA Aravanopoulos (eds). Increased biomass production in South-East Europe - the biological basis. BFW Publ. Series, Forest Research Institute, Vienna (in press).
Papageorgiou AX, Doulis AG & FA Aravanopoulos 2004.
Variété génétique des provenances du cyprès sauvage en Crète. In: Doulis A, Intini M & P Raddi (eds). Les Cyprières Naturelles à Crète. Centro Promoz. Publ., Heraklion, pp. 56-69.
Aravanopoulos FA, 2001.
Analysis of genetic linkage and genome mapping. In: Tsaftaris AS & AN Polidoros (eds). Genome Sequencing and Comparative Analysis, University Studio Press, Thessaloniki, pp. 9-26.
Aravanopoulos FA 1998.
On the estimation of genome length in perennial woody angiosperms. In: Tsekos I & M Moustakas (eds). Progress in Botanical Research, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, ISBN: 0-7923-5305-6, pp. 457-460.
Aravanopoulos FA & L Zsuffa 1991.
Biochemical genetics criteria for early selection of high yielding willows (Salix L.). In: Grassi G, Collina A & H Zibetta (eds). Biomass for Energy, Industry and Development, Elsevier, London, pp. 196-199.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις - Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κριτές

Papagrigoraki LD & FA Aravanopoulos 2012.
Breeding of fast growing tree species for stress tolerance in urban environments. In: Proc. Katsifarakis KL, Theodossiou N, Christodoulatos C, Koutsospyros A & Z Mallios (eds). Protection and Restoration of the Environment XI, Thessaloniki, pp. 1087-1093.
Aravanopoulos FA & A Christodoulou 2013.
The undergraduate studies program of the Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki: current status and future perspectives. In: Schmidt P, Lewark S & FA Aravanopoulos 2012 (eds). Development of Forest Science Curricula in Europe. Silva Network Publ. Series, Publication No. 7, Freiburg im Breisgau, ISBN 978-3-00-041309, pp. 12-16.
Katsidi Ε, Cervera ΜΤ & FA Aravanopoulos 2009.
Exceptio probat regulam: genetic diversity of Pinus pinea in the SE Mediterranean revealed by the use of SSR, AFLP and SAMPL markers. In: Zhelev P (ed). Proc. International Conference “Balkans - Hot Spots of Ancient and Present Genetic Diversity”, 17 - 20 June 2009, Sofia, Bulgaria (in press).
Giagli K, Vasilopoulos G & FA Aravanopoulos 2009.
Inferences on the tolerance of some forest woody angiosperms in an urban polluted environment. In: Kungolos A, Aravossis K, Karagiannidis A & P Samaras (eds). Proc. 2nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Vol 1: 337-342.
Alizoti PG & FA Aravanopoulos 2001.
Variability of Castanea sativa (Mill.) Hellenic populations for morphological traits. In: Radoglou K (ed). Proc. Intern. Conf. “Forest Research: a Challenge for an Integrated European Approach”, Aug. 27 – Sept. 1, 2001, Thessaloniki, Vol. 2: 599-602.
Aravanopoulos FA & KP Panetsos 2000.
A population genetic analysis of a natural hybrid zone between Pinus halepensis Mill. and P. brutia Ten. In: Panetsos, KP (ed). Proc. “Adaptation and Selection of Mediterranean Pinus and Cedrus for Sustainable Afforestation of Marginal Agricultural Lands”, Mytilene, June 2-6 2000, pp. 67-76.
Aravanopoulos FA, Drouzas AD, Wang XR, Panetsos KP & D Moulalis 2000.
Preliminary results on the inheritance of the chloroplast genome in Pinus brutia Ten. In: Gozukirmizi, N., (ed) Proc. 2nd Balkan Botanical Congress, Istanbul, Turkey, May 14-18, 2000, Vol. 2: 195-200.
Drouzas AD, Aravanopoulos FA & KP Panetsos 2000.
RAPD variation of a natural hybrid population among Pinus brutia Ten. and P. halepensis Mill. In: Panetsos, KP (ed). Proc. “Adaptation and Selection of Mediterranean Pinus and Cedrus for Sustainable Afforestation of Marginal Agricultural Lands”, Mytilene, June 2-6 2000, pp. 77-82.
Panetsos KP & FA Aravanopoulos 2000.
Variation and evolution of Pinus brutia Ten. In Lesvos island. In: Panetsos KP (ed). Proc. “Adaptation and Selection of Mediterranean Pinus and Cedrus for Sustainable Afforestation of Marginal Agricultural Lands”, Mytilene, June 2-6 2000, pp. 7-14.
Panetsos KP & FA Aravanopoulos 2000.
Cedrus species provenance test in Greece. In: Panetsos KP (ed). Proc. “Adaptation and Selection of Mediterranean Pinus and Cedrus for Sustainable Afforestation of Marginal Agricultural Lands”, Mytilene, June 2-6 2000, pp. 63-66.
Ghosn DR, Aravanopoulos FA & AG Doulis 2000.
An investigation of provenance molecular variation in Cupressus sempervirens L., based on individual and bulk DNA analysis. In: Gozukirmizi N, (ed). Proc. 2nd Balkan Botanical Congress, Istanbul, Turkey, May 14-18, 2000, Vol. 2: 259-266.
Noureddine H, Ghosn D, Aravanopoulos FA & A Doulis 2000.
Development of SCAR markers linked with crown form in Cupressus sempervirens L. In: Proc. 1st Mtg. COST 843-WG3: "Assessment of Performance: Physiological Health and Epigenetic Stability", Blankenberge, Belgium, 23-25 November 2000, pp. 81-82.
Gomez A, Aravanopoulos FA, Alia R & MA Bueno 1999.
Pinus halepensis RAPD markers: linkage and genetic diversity. In: Espinel S & E Ritter (eds). Proc. Application of Biotechnology to Forest Genetics, BIOFOR 99, September 22-25 1999, Vitoria-Gasteiz, Spain, pp. 39-40.
Dounavi KD, Panetsos KP, Aravanopoulos FA & HH Hattemer 1999.
Genetic variation of Pinus brutia (Tenore), P. halepensis (Miller) and their natural hybrids from Rhodes island, Greece: an isoenzymatic study. In: Espinel S & E Ritter (eds). Proc. Application of Biotechnology to Forest Genetics, BIOFOR 99, September 22-25 1999, Vitoria-Gasteiz, Spain, pp. 129-135.
Aravanopoulos FA 1990.
Biochemical evidence for maternal effects and sex linkage in Salix exigua (Nutt.). In: Proc. IUFRO XIX World Congress, S2.01-05 Session on Biotechnology, Montreal, Canada, August 5-11 1990, pp. 121-130.
Aravanopoulos FA 1989.
Inheritance of alcohol dehydrogenase and phosphoglucomutase in Salix exigua (Nutt.). In: Recent Developments in Poplar Selection and Propagation Institute of Forest Tree Breeding, Hann Munden, Germany, pp. 167-175.
Zsuffa L & FA Aravanopoulos 1989.
Genetics and breeding of Salicaceae at the University of Toronto. In: Recent Developments in Poplar Selection and Propagation, Institute of Forest Tree Breeding, Hann Munden, Germany, pp. 1-17.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις - Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Διδακτικές Σημειώσεις:

Αραβανόπουλος ΦΑ 1997.
Γενετική Ανθεκτικότητα Δασοπονικών Ειδών και Ρύπανση Περιβάλλοντος. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Εκδ. Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 102 σελ.
Aravanopoulos FA 1994.
Principles of Research Methodology for the Sciences of Natural Resources. Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, 40 pp.