ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Γ. Βουγιατζής

Σπουδαστήριο Μηχανικής

 

Προτεινόμενες

 

Αριθμητική ολοκλήρωση και κώδικες για το πρόβλημα των τριών σωμάτων με μεγάλη ακρίβεια

Γενικά :  Εφαρμογές Δυναμικών συστημάτων – Μηχανική – Ουράνια Μηχανική

 

Τρέχουσες

 

    

 

Αποπερατωμένες

 

-          Ευστρατιάδης Ευστράτιος-Γεώργιος, Symplectic Integrators for Klein-Gordon chains - Recurring formation of localized, breather-like oscillations, 2020 (pdf) (application)

-          Βλάσης Ιωάννης.  Μελέτη τροχιών του προβλήματος των τριών σωμάτων κοντά σε κρούσεις 2019 (pdf)

-          Παπαδόπουλος Μιχάλης. Stability Criteria check of two-planet systems, 2019  (pdf)

-          Γαιτάνας Μιχάλης. Orbital Dynamics of Impact Ejecta around 65803 Didymos Binary, 2019  (pdf) (simulation video)

-          Σκουλίδου Δήμητρα. Symplectic Integration of Equations of Motion and Variational Equations for Extrasolar Systems of N – Planets, 2017 (pdf)

-          Παναγιώτης Ζωγράφος. Stability of motions near Lagrange points in the Elliptic Restricted Three Body Problem, 2017 (pdf)

-          Ορέστης Κότσας Μελέτη της δυναμικής συστημάτων τριών πλανητών: ευστάθεια και παγίδευση σε συντονισμούς, 2015 (pdf)

-          Λευτέρης Δασκαλάκης  Προσομοίωση τροχιών στο πεδίο βαρύτητας του αστεροειδή 433 Έρως, 2014  (pdf)

-          Θανάσης Σταυρόπουλος, Στοχαστικές Διαφορικές εξισώσεις – Εφαρμογή σε μη γραμμικές ταλαντώσεις, 2011  (pdf)

-          Κυριακή Αντωνιάδου Αναπτύγματα της δύναμης διαταραχής του προβλήματος των τριών σωμάτων, 2008 (pdf)

-          Θωμάς Τζιότζιος Υπολογισμός Δεικτών Χαοτικότητας σε συστήματα πολλών Βαθμών Ελευθερίας, 2008  (pdf)

-          Μαρία Τσουχνικά, Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές, 2007  (pdf)

-          Νίκος Κούβαρης  Το πρόβλημα των τριών σωμάτων με μεταβαλλόμενη μάζα. 2006

-          Θέμης Κότσιαλος, Αριθμητική επίλυση ΔΕ με τη μέθοδο των σειρών. Εφορμογή στο πρόβλημα των τριών σωμάτων, 2005  (pdf)

 

 

 

 

[back]  [home page]