ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Γ. Βουγιατζής

Σπουδαστήριο Μηχανικής

 

Προτεινόμενες

 

 

Γενικά :  Εφαρμογές Δυναμικών συστημάτων – Μηχανική – Ουράνια Μηχανική - Software

 

 

Τρέχουσες

 

§  Δυναμική συζευγμένων μη γραμμικών ταλαντωτών

§  Αριθμητική Επίλυση των εξισώσεων μεταβολών στο πρόβλημα των Ν-σωμάτων

§  Ο συντονισμός 3:1 : Μελέτη μέσω της συνάρτησης διαταραχής

    

 

Αποπερατωμένες

 

-          Ορέστης Κότσας Μελέτη της δυναμικής συστημάτων τριών πλανητών: ευστάθεια και παγίδευση σε συντονισμούς, 2015 (pdf)

-          Λευτέρης Δασκαλάκης  Προσομοίωση τροχιών στο πεδίο βαρύτητας του αστεροειδή 433 Έρως, 2014  (pdf)

-          Θανάσης Σταυρόπουλος, Στοχαστικές Διαφορικές εξισώσεις – Εφαρμογή σε μη γραμμικές ταλαντώσεις, 2011  (pdf)

-          Κυριακή Αντωνιάδου Αναπτύγματα της δύναμης διαταραχής του προβλήματος των τριών σωμάτων, 2008 (pdf)

-          Θωμάς Τζιότζιος Υπολογισμός Δεικτών Χαοτικότητας σε συστήματα πολλών Βαθμών Ελευθερίας, 2008  (pdf)

-          Μαρία Τσουχνικά, Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές, 2007  (pdf)

-          Νίκος Κούβαρης  Το πρόβλημα των τριών σωμάτων με μεταβαλλόμενη μάζα. 2006

-          Θέμης Κότσιαλος, Αριθμητική επίλυση ΔΕ με τη μέθοδο των σειρών. Εφορμογή στο πρόβλημα των τριών σωμάτων, 2005  (pdf)

 

 

 

 

[back]  [home page]