ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

Στην περιοχή της Αριδαίας (Αλμωπία) μια ομάδα δραστήριων νέων μηχανικών, τεχνικών και επιχειρηματιών, κατασκεύασε και λειτουργεί μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
Οι σταθμοί αυτοί ισχύος περι τα 500 Kw κατασκευάστηκαν και λειτουργούν χωρίς καμία ουσιαστική επιβάρυνση για το περιβάλλον ενώ η παραγωγή τους αποτρέπει την κατανάλωση άλλων επιβλαβών μορφών ενέργειας όπως το πετρέλαιο.Η αίθουσα των υδροστροβίλων και γενητριών.Η υδροληψία.οι αγωγοί εισόδου εξόδου του νερού.