Ελένη Βίγκα

Τομέας Στερεάς Κατάστασης - Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

Διαδικτυακά μαθήματα Στατιστικής Φυσικής

Το μάθημα της Στατιστικής Φυσικής θα γίνεται διαδικτυακά με την πλατφόρμα Zoom

Ο σύνδεσμος για το τμήμα στο οποίο είμαι υπεύθυνη (Α1) είναι:

https://authgr.zoom.us/j/94726129244

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12:00-14:00

Σε περίπτωση αλλαγής θα υπάρξει ανακοίνωση εδώ και στην ιστοσελίδα του τμήματος. .

Πίνακας εργαστηρίου

Ανακοινώθηκαν στον πίνακα του Εργαστηρίου Οπτικής τα τμήματα για το Εαρινό Εξάμηνο