Καλωσορίσατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα

Posted on November 9, 2017

Ονομάζομαι Ευάγγελος Βανίδης του Δημητρίου και ήμουν αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Από τον Αύγουστο του 2016 είμαι συνταξιούχος και συνεργαζόμενος με το Εργαστήριο Οπτικής και Φασματοσκοπίας του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής του ίδιου Πανεπιστημίου.

Ασχολήθηκα και ασχολούμαι ακόμη με θέματα Οπτικής, στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Στον ιστότοπο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, μπορείτε να δείτε:

 1. Ένα σύντομο βιογραφικό μου σημείωμα (υπό κατασκευή)
 2. Τους ερευνητικούς τομείς με τους οποίους ασχολήθηκα (θεωρητικά και πειραματικά) και που είναι:
  1. Η Συμβολομετρία Speckle
  2. Η Οπτική Fourier
  3. Η μελέτη ιδιοτήτων των φωτοδιαθλαστικών υλικών και
  4. Η μελέτη των ηλεκτροοπτικών και ηλεκτροστροφικών ιδιοτήτων των κρυσταλλικών υλικών
 3. Δημοσιευμένες εργασίες μου ατομικές ή σε συνεργασία με συναδέλφους
  (υπό κατασκευή)
 4. Τη συγγραφική μου δραστηριότητα που αφορά ειδικά θέματα Οπτικής, καθώς και βοηθήματα προς χρήση των φοιτητών ή άλλων ενδιαφερόμενων. Τα βιβλία και τα βοηθήματα είναι σε μορφή PDF και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε για προσωπική χρήση. Με μόνη και σαφή απαγόρευση, της εμπορικής τους εκμετάλλευσης.