Αρχική CV e-learning Μαθήματα Ανακοινώσεις

Χ. Ν. ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Contact Information

Christos N. Tsironis
As. Prof: Contemporary Social Theory
Sector of Ethics and Sociology
Dep. of Theology
Aristotle University of Thessaloniki
University Campus 54124
Thessaloniki Greece