Κεντρική Σελίδα - Προσωπικά Στοιχεία           
Πληροφορίες      
Προσωπικά Στοιχεία
Βιογραφικό
Επικοινωνία
 
Διδακτικό Έργο      
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Πτυχιακές Εργασίες
Διπλωματικές Εργασίες
 
Ερευνητικό Έργο      
Δημοσιεύσεις
Βιβλία
Έργα
 

Ο Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος έλαβε το Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας το 1998 και στη συνέχεια απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2000) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2003) από το ίδιο Τμήμα. Διατελεί Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Εργαστηρίου Πολυμέσων του ίδιου Τμήματος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν:

  • Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα μάθησης
  • Αξιοποίηση δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση
  • Μέθοδοι αξιολόγησης διαδικτυακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων
  • Παιχνιδοκεντρική μάθηση με χρήση νέων τεχνολογιών
  • Μάθηση με χρήση κινητών συσκευών
  • Γνωστική εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών
  • Ανάπτυξη διεπαφών βιο-ανάδρασης για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της μάθησης:
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών περιβαλλόντων για την διαχείριση και υποστήριξη της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας
  • Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση διαδικτυακών περιβαλλόντων

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 160 άρθρα σε διεθνή και εθνικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ είναι συ-συγγραφέας τριών (3) βιβλίων στα ελληνικά. Το ερευνητικό του έργο έχει λάβει πάνω 500 ετερο-αναφορές. Έχει διατελέσει μέλος επιστημονικής επιτροπής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά και αναπτυξιακά ελληνικά και διεθνή έργα με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση τηλεματικών υπηρεσιών, εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, και υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση.  Τέλος είναι μέλος της IEEE, του ΤΕΕ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Αρχή  
[Προσωπικά Στοιχεία] [Βιογραφικό] [Επικοινωνία] [Προπτυχιακά Μαθήματα] [Μεταπτυχιακά Μαθήματα] [Πτυχιακές Εργασίες] [Διπλωματικές Εργασίες] [Δημοσιεύσεις] [Βιβλία] [Έργα]