Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργ. Φυσιολογίας Ζώων
Τομέας Ζωολογίας
Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Athanasios Papadopoulos
Associated Professor
Laboratory of Animal Physiology
Division of Zoology
School of Biology
Faculty of Sciences
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
GREECE

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ENTER