ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
                                                                                                                                                                                                                                           Προσωπική Ιστοσελίδα

  Βιογραφικό

 Διδασκαλία

 Έρευνα

 Δημοσιεύσεις

 Διαγνωστικό έργο

 Κτηνιατρική Σχολή

 DCM/MIT

 Σύνδεσμοι

 Αρχική

 

    Προηγούμενα κείμενα αρχικής σελίδας

H ομάδα ποδοσφαίρου της Κτηνιατρικής 

  Θεόφιλος Πουταχίδης

 Επίκουρος Καθηγητής
 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

 Visiting Scientist
 Division of Comparative Medicine

 Massachussets Institute of Technology

 

 

  We are here to add what we can to life, not to get what we can from life

No human being is constituted to know the truth, the whole truth, and nothing but the truth; and  even the best of men must be content with fragments, with partial glimpses, never the full fruition

                                                                             Sir William Osler (1849-1919)

 

                                        

                         

                                                                                                                

 

   Τηλ: 2310 999810

   e-mail: 

   teoput@vet.auth.gr

 

View this Webpage in

English

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze, a free tool to Build a Website