Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ., Διευθυντής Καθηγητής Νικόλαος Συλλαίος

 

Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής 

Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 

 

Ιστορικό

Υπηρεσίες

Ερευνα

Συνεργάτες

Επικοινωνία   

  

New!!! Summer School

  English

 

Κωνσταντίνος Δ. Ντούρος

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Κωνσταντίνος

ΕΠΩΝΥΜΟ: Ντούρος

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Δημήτριος       

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Γρεβενά

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2.5.76

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Υμηττού 38, ΤΚ 54453, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-905766,  6946-229182

e-mail: costasdouros@in.gr

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: Τμήμα Γεωπονίας, ειδίκευση Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, ΑΠΘ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδίκευσης Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων, του Τμήματος Γεωπονίας, του ΑΠΘ με ειδίκευση σε Γ.Σ.Π. & Τηλεπισκόπηση. Εισαγωγή 09/2001 - Αποφοίτηση 11/2003

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

Αγγλικά: Πολύ καλά 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 

  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS (ArcGIS 8.0x, ArcView 3.x (Spatial, ModelB, Image An, 3D, HydroExt).

  • Τηλεπισκόπηση & G.I.S: Erdas Imagine 8.5

  • Windows NT και Windows 2000 (Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών)

  • MS Office XP (Word, Excel, Access, FrontPage, PowerPoint, PhotoEditor)

  • Fortran

  • Adobe Photoshop (Πρόγραμμα για σάρωση και επεξεργασία εικόνας)

  • Χρήση Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Internet-Outlook Express)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων για τα παρακάτω  ερευνητικά προγράμματα :

1)   Ανάπτυξη συστήματος για την καταγραφή-παρακολούθηση και διαχείριση του αγροτοπεριβάλλοντος του Ν.Γρεβενών.

2)     Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την μελέτη του αγροτοπεριβάλλοντος του Ν.Γρεβενών.

3)      Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Δήμο Δίου Κατερίνης.

4)      Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ.  «Αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρήσης δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης SPOT-5 στη διάκριση και χαρτογράφηση αγρού με βαμβάκι στο Ν. Λάρισας».

  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

  • ΕΠΕΑΚ , Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
  • Marathon Data Systems, Εκμάθηση του λογισμικού ArcGis 8.1
  • ΚΥΤΠ , Διαχείριση Αρχείων AFS

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 ·        Douros K., Silleos G., Karapetsas N., Moutziki E. Topaloglou H., 2004. «Spatial models and multi- criteria queries for the analysis of geographic and soil data, using Geographic Information Systems» International Conference of Information Systems & Innovative Technologies In Agriculture, Food and Environment

·        Topaloglou H., Silleos G., Karapetsas N., Douros K., 2004. Comparative study of hard, soft and Knowledge based classifiers for image analysis. Α case study in crop recognition. Διεθνές συνέδριο: Information Systems and Innovative Technologies In Agriculture, Food and Environment:

 

 
 
Στείλτε mail στο  silleos@agro.auth.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το σχεδιασμό της ιστοσελίδας.
Τελευταία ενημέρωση: Ιουνίου 23, 2005