Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ., Διευθυντής Καθηγητής Νικόλαος Συλλαίος

 

Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής 

Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 

 

Ιστορικό

Υπηρεσίες

Ερευνα

Συνεργάτες

Επικοινωνία   

  

New!!! Summer School

  English

 

ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έτος γέννησης:                         1972

Ιθαγένεια:                                 Ελληνική

Οικογ. κατάσταση:                    Άγαμος

Στρατιωτικές υποχρεώσεις:         Εκπληρώθηκαν

Διεύθυνση:                                Δ. Μυλωνά 13, Θεσσαλονίκη 54636

Τηλέφωνο:                                2310 208958

e-mail:                                       thalex@agro.auth.gr

ΜΟΡΦΩΣΗ

2004-2006

Μεταδιδακτορική έρευνα. Εργαστήρια: 1. Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης και GIS, 2. Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Τμήματος Γεωπονίας, 3. Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τίτλος: Διερεύνηση της χρήσης δορυφορικών εικόνων μέσης-χαμηλής ευκρίνειας (TERRA MODIS και NOAA-AVHRR) για την ανάπτυξη μεθοδολογίας επιχειρησιακής παρακολούθησης της κατάστασης της βλάστησης σε εθνικό επίπεδο. Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ, Πρόγραμμα «Πυθαγόρας».

Επιβλέπων: καθηγητής Ν. Συλλαίος

1999-2003

Διδακτορικό στην τηλεπισκόπηση και στα GIS. Εργαστήριο Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης και GIS, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ. Θέμα διατριβής: «Επίδραση κλίμακας στη μέτρηση υδατικών παραμέτρων και παραμέτρων βλάστησης με τεχνικές τηλεπισκόπησης και GIS». Τα πεδία έρευνας περιλαμβάνουν: Επίδραση αλλαγής κλίμακας (μέτρησης και γεωγραφική), Βέλτιστη κλίμακα, Βελτίωση κλίμακας μέτρησης, Εκτίμηση εξατμισοδιαπνοής με δορυφορικές εικόνες, Εκτίμηση παραγωγής ρυζιού, Υπολογισμός δεικτών λογιστικής ύδατος, Παραγωγικότητα αρδευτικού συστήματος. Κατά τη διάρκειά της βοήθησα στην επίβλεψη προπτυχιακών διατριβών.

Επιβλέπων: καθηγητής Ν. Συλλαίος

Ιουλ 1999

Συμμετοχή σε παγκόσμιο συνέδριο GIS. Συμμετοχή στο 19ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Χρηστών ESRI, San Diego, California, 26-30 Ιουλίου 1999. Παρουσιάσεις νέου λογισμικού, σεμινάρια χρήσης, εφαρμογές, παρουσίαση διεθνούς εμπειρίας και επιτευγμάτων στο χώρο, περίπτερα παρουσίασης εταιρειών και προϊόντων.

1995-96

Μεταπτυχιακός τίτλος (MSc) στην εφαρμοσμένη τηλεπισκόπηση. Τμήμα Rural Land Use, Silsoe College, Cranfield University Αγγλίας. Απονομή πτυχίου Ιούλιος 1997 με βαθμό ‘Α’. Δύο εξάμηνα μαθημάτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Διαχείριση φυσικών πόρων, Τεχνολογία GIS, Εφαρμογές GIS, Φυσικές αρχές τηλεπισκόπησης, Τοπογραφικές εφαρμογές τηλεπισκόπησης, Ανάλυση χωρικών δεδομένων, Χαρτογράφηση φυσικών πόρων. Εργασίες:

·         GIS για λήψη αποφάσεων: Εύρεση τοποθεσίας για εγκατάσταση γηροκομείου.

·         GIS για σχεδιασμό χρήσεων γης: Εύρεση βέλτιστης καλλιέργειας

Θέμα μεταπτυχιακής διατριβής: «Επίδραση εδάφους και αναγλύφου στις δορυφορικές εικόνες ERS-1 SAR». Επιβλέπων: Dr Chris Bird

1989-95

Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας. Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, ΑΠΘ. Κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής. Απόκτηση πτυχίου Μάρτιο 1995 με βαθμό 7,6. Στα εξειδικευμένα μαθήματα της κατεύθυνσης περιλαμβάνονται τα μαθήματα: Γενική Τοπογραφία, Τοπογραφία ΙΙ: τοπογραφικές αποτυπώσεις – χαράξεις. Τίτλος προπτυχιακής διατριβής: «Διάκριση καλλιεργειών στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης με τη χρήση τηλεπισκόπησης». Περιλαμβάνει προεπεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών εικόνων με σκοπό την εύρεση του βέλτιστου χρωματικού συνδυασμού για διάκριση καλλιεργειών. Επιβλέπων: καθηγητής Ν. Συλλαίος

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Ξένες γλώσσες:

Αγγλικά (Άριστα)

Εργασία σε Αγγλόφωνο Ινστιτούτο του εξωτερικού

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία

Cambridge First Certificate - Ιούνιος 1986

 

Ιταλικά (Άριστα)

Πρόγραμμα Erasmus στην Ιταλία

Diploma di Lingua Italiana - Σεπτέμβριος 1994.

 

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού:

Τηλεπισκόπησης

ERDAS Imagine 8.5 + ενότητες επέκτασης

IDRISI 32

ENVI 3.4

 

GIS

ArcGIS 8.1 + ενότητες επέκτασης

ArcInfo for Unix

ArcView GIS

SPANS GIS

 

Άλλα

SPSS, Mititab

 

 

Χρήση GPS και DGPS

 

Γλώσσες

AML (ArcInfo Macro Language)

 

προγραμματισμού:

Turbo C

 

 

Fortran 77

 

ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΓΕΩΤΕΕ – Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

HELLASGI – Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ

Νοέμβριος 1998 Πρώτο Βραβείο στο διαγωνισμό καλύτερου χάρτη στην 8η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών Arc/Info. Θέμα χάρτη: «Τρισδιάστατη Ανάλυση περιοχής Λαγκαδά».

Οκτ 1995 – Σεπ 1996 College Award από το πανεπιστήμιο Cranfield University/Silsoe College για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών.

Οκτ 1995 – Σεπ 1996 Υποτροφία από το ‘Πρόγραμμα ΝΑΤΟ’ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών.

Οκτ 1993 – Μαρ 1994 Υποτροφία από το ‘Πρόγραμμα Erasmus’ για παρακολούθηση ενός εξαμήνου στο πανεπιστήμιο της Bologna, Ιταλία.

Οκτώβριος 1989 Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών λόγω καλής θέσης εισαγωγής στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ.

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Νοε 2003 – σήμερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίων Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης και GIS και Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας. Συμμετοχή στα εξής ερευνητικά έργα – μελέτες:

·         «Παρακολούθηση υγροτόπων Ραμσάρ μέσω τηλεπισκόπησης» (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΟΡΘ – ΝΑΘ)

·         «Μελέτη – Εμπειρογνωμοσύνη για την εκτίμηση της πορείας υλοποίησης της αποκατάστασης λίμνης Μαυρούδας» (ΥΠΕΧΩΔΕ)

·         «Διερεύνηση δυνατοτήτων ελέγχου των δηλώσεων των παραγωγών στο Ν. Λάρισας με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και GIS» (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Οκτ 1999 – Οκτ 2003

ΤΡΙΑΣ Α.Ε. Μελετών, τμήμα Τοπογραφίας και GIS. Μόνιμος συνεργάτης σε θέματα GIS. Υπεύθυνος του τμήματος από το Δεκέμβριο του 2000. Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η επίβλεψη και οργάνωση προσωπικού, ποιοτικός έλεγχος, προγραμματισμός ArcInfo, ανάλυση δεδομένων, ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων, συγγραφή προτάσεων και εκθέσεων. Συμμετοχή στα εξής έργα – μελέτες:

·          «Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο (Master Plan) Αποχετευτικού Δικτύου Θεσσαλονίκης» - Επίβλεψη εισαγωγής δεδομένων, ανάλυση, χαρτογραφική απόδοση και εξαγωγή σε υδραυλικό μοντέλο.

·         «Ανάπτυξη ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» για λογαριασμό της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε θέση επίβλεψης προσωπικού του παραπάνω τμήματος κατά τη δημιουργία της γεωγραφικής βάσης δεδομένων, διόρθωση, ανάλυση δεδομένων. Προγραμματισμός ArcInfo με AML.

·         «DATELINE». Ερευνητικό πρόγραμμα. Επίβλεψη ομάδας συλλογής στοιχείων για τις μεταφορές και τα ταξίδια μεγάλου μήκους.

·         «Βιώσιμες Οδικές Αρτηρίες». Ερευνητικό πρόγραμμα. Υπολογισμός δεικτών βιοσιμότητας οδικών αρτηριών, Δημιουργία χωρικής βάσης δεδομένων, Χωρική ανάλυση σε GIS, Χαρτογραφική απόδοση.

Απρ 2003 – Ιουλ 2003

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών ΕΘΙΑΓΕ. Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και GIS στο έργο «Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη: Παρακολούθηση και καταγραφή ειδών και βιοτόπων». Καταγραφή οικοτόπων αρπακτικών πτηνών στα όρη Αντιχάσια, Διαχρονική ανάλυση μεταβολής της έκτασης.

Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Μελιάδης

Νοε 2002 - Ιουν 2003

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. «Διερεύνηση δυνατοτήτων ελέγχου των δηλώσεων των παραγωγών με τη χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής και υπερ-υψηλής ανάλυσης, με ταυτόχρονη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)». Αντικείμενο: διάκριση καλλιεργειών μέσω εικόνων δορυφόρου QuickBird, σύνδεση με δηλώσεις παραγωγών μέσω GIS ανάλυσης.

Μαρ 2002 - Απρ 2002

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. «Εκτίμηση ζημιών από ξηρασία σε καλλιέργειες σίτου στο νομό Λάρισας με τη χρήση τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών». Αντικείμενο: Ψηφιακή επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές GIS.

Υπεύθυνος: καθηγητής Ν. Συλλαίος

Μαρ 2001- Ιουλ  2001

International Water Management Institute, Σρι Λάνκα (Μέλος οργανισμού CGIAR). Διεθνής σύμβουλος τηλεπισκόπησης και GIS. Αντικείμενο:

·         «Μελέτη υδρολογικής λεκάνης του Κίτρινου Ποταμού (Κίνα) μέσω δορυφορικών εικόνων και GIS» - Μέτρηση κατανάλωσης νερού άρδευσης μέσω τηλεπισκόπησης, ανάλυση επιφανειακής υδρολογίας με τεχνικές GIS.

·         «Εκτίμηση παραγωγικότητας αρδευτικού συστήματος μέσω τηλεπισκόπησης και GIS» - Εκτίμηση παραγωγής ρυζιού, εποχιακής κατανάλωσης αρδευτικού νερού, εξαγωγή δεικτών παραγωγικότητας.

Υπεύθυνος: Dr. David Molden

Ιαν 1999 – Ιουν 1999

International Water Management Institute, Πακιστάν. Διεθνής σύμβουλος τηλεπισκόπησης και GIS. Αντικείμενο:

·         «Μέτρηση αρδευόμενης έκτασης μέσω δορυφορικών εικόνων στη λεκάνη του Ινδού Ποταμού» - Ορισμός αρδευόμενης έκτασης, τεχνικές GIS για τον υπολογισμό της.

·         «Δείκτες απόδοσης αρδευτικού δικτύου μέσω δορυφορικών εικόνων» - Μέτρηση εξατμισοδιαπνοής μέσω τηλεπισκόπησης και GIS.

Υπεύθυνος: Dr. Wim Bastiaanssen

Σεπ 1996 - Δεκ 1996

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και GIS στο πρόγραμμα «Εκτίμηση ζημιών αγροτικών περιοχών μέσω τηλεπισκόπησης». Αντικείμενο:

·         «Μέτρηση πλημμυρισμένης έκτασης με χρήση δορυφορικών εικόνων ERS-1 και ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου DEM» - Ψηφιακή επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, ανάλυση με τεχνικές raster GIS.

·         «Εξαγωγή δεικτών βλάστησης από δορυφορικές εικόνες SPOT XS βελτιωμένες με υψηλής διακριτικής ικανότητας δεδομένα» - Δείκτες βλάστησης, αποτίμηση τεχνικών σύνθεσης δορυφορικών εικόνων.

Υπεύθυνος: καθηγητής Ν. Συλλαίος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σεπ 2003 – Ιουν 2004

ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Επιστημονικός συνεργάτης – εκπαιδευτής στο εργαστήριο του μαθήματος ‘Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση’.

Οκτ 1998 – Ιουν 2004

ΟΕΕΚ, 4ο ΙΕΚ Επανωμής. Εκπαιδευτής στο τμήμα «Ειδικός στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» και «Ειδικός Τοπογραφικών Εφαρμογών». Έχω διδάξει τα εξής μαθήματα:

·         Ανάλυση δικτύων με GIS (Arcinfo)

·         Ψηφιδωτό GIS (Idrisi)

·         Εισαγωγή δεδομένων σε GIS (ArcInfo)

·         Ανάλυση / απόδοση δεδομένων GIS (ArcInfo)

·         Αυτοματοποιημένη και θεματική χαρτογραφία

·         Πιλοτικές εφαρμογές (Θέματα: «Καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος στο πολεοδομικό συγκρότημα Επανωμής» και «Εύρεση βέλτιστης διαδρομής από την Επανωμή στη Θεσσαλονίκη»)

Νοε 1999 – Μαρ 2000

 

ΚΕΚ ΙΑΒΕ (Ινστιτούτο Αγροτικής και Βιομηχανικής Έρευνας). Εισηγητής σε μαθήματα των κύκλων κατάρτισης: «Εκπαίδευση στελεχών και αυτοαπασχολούμενων στην ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» και «Εκπαίδευση και εφαρμογές μηχανικών σε GIS». Θέματα σχετικά με:

·         Σχεδίαση γεωγραφικής βάσης δεδομένων

·         Παρουσίαση του λογισμικού ArcView

·         Εισαγωγή δεδομένων (ArcInfo / ArcView)

·         Ποιοτικός έλεγχος και διόρθωση λαθών στο ArcInfo

·         Ανάλυση δεδομένων (ArcInfo / ArcView)

Νοε 1996 - Δεκ 1996

και

Οκτ 1998

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εισηγητής σε σεμινάρια για τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας, στο πρόγραμμα «Πρακτική εξάσκηση φοιτητών». Θέματα:

·         Εισαγωγή στα GIS

·         Λογιστικά φύλλα

·         Κειμενογράφος

Υπεύθυνος: καθηγητής Γ. Δαουτόπουλος

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (που έχουν κριθεί από επιστημονική επιτροπή)

Διεθνές επιστημονικό περιοδικό: Improving spatial resolution of ET seasonal for irrigated rice in Zhanghe, China. Chemin Υ. and Alexandridis Τ. Selected for publication in Asian Journal of Geoinformatics, In Press (September 2003).

Εθνικό συνέδριο: Η τηλεπισκόπηση και τα GIS στην αξιολόγηση αρδευτικών συστημάτων: Άρθρο ανασκόπησης. Θ. Αλεξανδρίδης και Y. Chemin. Πρακτικά 9oυ Πανελλήνιου συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης. Θεσσαλονίκη 2-5 Απριλίου 2003.

Διεθνές συνέδριο: Landsat ETM+, Terra MODIS and NOAA AVHRR: Issues of scale and inter-dependency regarding land parameters. Alexandridis T. and Y. Chemin. Proceedings of Asian Conferene on Remote Sensing, Nov 2002, Kathmandu, Nepal).

Διεθνές συνέδριο: Επιχειρησιακή εφαρμογή εκτίμησης ζημιών από ξηρασία στα σιτηρά του νομού Λάρισας με τη χρήση τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ. Συλλαίος Ν., Πετσάνης Γ., Αλεξανδρίδης Θ. και Καραπέτσας Ν. 1st Int. Conf. of Hellenic Assosiation of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), 6-7 June 2002, Athens Greece.

Διεθνές συνέδριο: Irrigation water consumption through remote sensing. Comparison at different scales in Zhanghe irrigation system, China. Alexandridis T. and Chemin Y. (International Conference in Water Resources Management, 24-26 Sep 2001, Sani, Greece).

Διεθνές συνέδριο: Η χρήση GIS στην υδρολογική ανάλυση. Εφαρμογή στη λεκάνη Στρυμώνα. Θ. Αλεξανδρίδης, Ν. Καραπέτσας και Α. Κωνσταντινίδης, (‘Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη πρόκληση του 2000’, 4-5 Νοεμβρίου 1999, Θεσσαλονίκη). Προφορική παρουσίαση.

Ερευνητική εργασία: Water performance indicators using satellite imagery for the Fordwah Eastern Sadiqia (South) Irrigation and Drainage Project. Alexandridis T., Asif S. and Ali S. (Researh Report No-87, International Water Management Institute, Pakistan, June 1999).

Διεθνές συνέδριο: Flood monitoring using ERS-1 SAR imagery and digital elevation model. Alexandridis T., Perakis K. and Silleos N. Proceedings of 1st IFAC workshop on Control Applications and Ergonomics in Agriculture, June 1998, Athens.

 
Στείλτε mail στο  silleos@agro.auth.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το σχεδιασμό της ιστοσελίδας.
Τελευταία ενημέρωση: Ιουνίου 23, 2005