Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ., Διευθυντής Καθηγητής Νικόλαος Συλλαίος

 

Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής 

Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 

 

Ιστορικό

Υπηρεσίες

Ερευνα

Συνεργάτες

Επικοινωνία   

  

New!!! Summer School

  English

 

Νικόλαος Χ. Καραπέτσας 

 Ονοματεπώνυμο: Καραπέτσας Νικόλαος του Χρηστ.

Γεννηθείς: Θεσσαλονίκη, 7/3/1970

Οικογενειακή κατάσταση: Αγαμος

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες (22/1/96 – 22/7/97)

Διεύθυνση κατοικίας: Χατζηανδρέου 1, ΤΚ 54635, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: (031) 201-925

e-mail: karapets@agro.auth.gr

Σπουδές και εκπαίδευση

·         Πτυχιούχος Τμήματος Γεωπονίας – Α.Π.Θ., Κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής. Εισαγωγή 09/1989 - Αποφοίτηση 05/1995 – Βαθμός: Λίαν Καλώς (6.65). Τίτλος πτυχιακής διατριβής: «Βελτιστοποίηση ταξινομήσεως καλλιεργειών με εξομάλυνση φασματικών διαφορών δορυφορικών εικόνων». Βαθμός διατριβής δέκα (10)

·         Πτυχιούχος Μεταπτυχιακού Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων – Εδαφολογίας & Γ.Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., με ειδίκευση σε Γ.Σ.Π. & Τηλεπισκόπηση. Εισαγωγή 09/1998 - Αποφοίτηση 01/2002. Τίτλος Μεταπτυχιακής διατριβής: «Γεωστατιστική προσέγγιση στην εκτίμηση εδαφικών παραμέτρων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Η περίπτωση της περιοχής Λαγκαδά». Βαθμός διατριβής δέκα (10)

Δημοσιεύσεις - Συνέδρια

·         8η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών ARC/INFO - 11/98. 1ο Βραβείο στο διαγωνισμό καλύτερου χάρτη. Τίτλος Χάρτη: «Τρισδιάστατη Ανάλυση Περιοχής Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης», Θ. Αλεξανδρίδης, Ν. Καραπέτσας και Α. Κωνσταντινίδης.

·         Διεθνές συνέδριο “Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη πρόκληση του 2000”: «Η χρήση GIS στην υδρολογική ανάλυση. Εφαρμογή στη λεκάνη Στρυμώνα», Θ. Αλεξανδρίδης, Ν. Καραπέτσας και Α. Κωνσταντινίδης, 4-5/11/1999 Θεσσαλονίκη.

·         Επιχειρησιακή εφαρμογή εκτίμησης ζημιών από ξηρασία στα σιτηρά του νομού Λάρισας με τη χρήση τηλεπισκόπησης και Γ.Σ.Π., Συλλαίος Ν., Πετσάνης Γ., Αλεξανδρίδης Θ., Καραπέτσας Ν 1st Int. Conf. of Hellenic Assosiation of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), 6-7 June 2002, Athens Greece.

Επαγγελματική εμπειρία

·         8/98 – 3/04 : Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Χαρτογράφηση και Ταξινόμηση εδαφών Ν. Θεσσαλονίκης, ορθολογική χρήση λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων» - Εφαρμογές GIS & Remote Sensing. Μελέτες περιβαλλοντικών παραμέτρων, ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης.

·         2001 – 2002. Συμμετοχή στο πρόγραμμα: «Εκτίμηση ζημιών από ξηρασία στα σιτηρά του Νομού Λάρισας με τη χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών». Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και G.I.S. - Α.Π.Θ - ΕΛΓΑ.

·         Εφαρμογή GIS & Remote Sensing στις εδαφολογικές μελέτες των Κοινοτήτων Πορταριάς, Καλυβών, Ορμύλιας και Αγίου Παύλου του Νομού Χαλκιδικής. ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης 1999.

·         Εφαρμογή GIS & Remote Sensing στις εδαφολογικές μελέτες Σκαλανίου Νομού Ηρακλείου, Μαντεινίας Νομού Αρκαδίας, Σελαδίων Νήσου Θήρας. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας – Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και G.I.S. - Α.Π.Θ 1999.

·         Εισηγήσεις στα σεμινάρια: «Εκπαίδευση στελεχών & αυτοαπασχολούμενων στην ανάπτυξη Γ.Σ.Π. στα πλαίσια του ΠΕΠ ΚΜ», «Εκπαίδευση & εφαρμογές μηχανικών σε Γ.Σ.Π.»,  ΚΕΚ ΙΑΒΕ Ο.Ε. 1999-2000.

Παρούσα κατάσταση

Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας & Γ.Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ.

Ειδικές Γνώσεις Η/Υ

·         G.I.S: ArcGIS 8.0x, ArcView 3.x (Spatial, ModelB, Image An, 3D, HydroExt).

·         Τηλεπισκόπηση & G.I.S: Erdas Imagine 8.3, Idrisi32, CartaLinx SpatialDB, ENVI.

·         Digital Imaging: Adobe PhotoShop, Corel PhotoP,

·         CAD: CorelDraw9, FormZ, AutoCad2000

·         Στατιστική Αν.: SPSS, GS+ Geostatistics for Environmental Sciences, GeoStat, GSLib

·         Γλώσσες προγραμματισμού: C++, Fortran

·         Eφαρμογών γραφείου: MS Office 97/2000/XP, Διαδυκτιακές εφαρμογές.

Ξένες γλώσσες

·         Αγγλικά – First Certificate In English, Cambridge

·         Γερμανικά – Zertifikat, Göethe Institut

 
Στείλτε mail στο  silleos@agro.auth.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το σχεδιασμό της ιστοσελίδας.
Τελευταία ενημέρωση: Ιουνίου 23, 2005