10° Διαχριστιανικό ΣυμπΟσιο

X Simposio Intercristiano

***

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΙΕΡΟY IΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

OSPITATO DALLA FONDAZIONE PANELLENICA DELL’ANNUNCIAZIONE DI MARIA VERGINE DI TINOS

 

Aγιος ΙωΑννης o ΧρυσΟστομος

Γέφυρα Ανατολής και Δύσης

 

*******

San Giovanni Crisostomo

Ponte tra Oriente ed Occidente

 

 

πρΟγραμμα

programma

 

 

 

 

 

 

Τήνος 17-18 Σεπτεμβρίου 2007

Tinos 17-18 Settembre 2007

 

 

 

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου / Lunedì 17 Settembre

 

09.00

Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία

Divina Liturgia in rito bizantino

11.00

Επίσημη έναρξη του Συμποσίου         Apertura ufficiale del Simposio

- Χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Χρυστοδούλου Saluto  dell’Arcivescovo di Atena Cristodoulos

- Υποδοχή των συνέδρων από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, και Πρόεδρου του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου κ. Δωρόθεο

Saluto di S. E. Rev.ma Mons. Doroteos, Metrοropolita di Syros, Tinos, Andros, Kea, Milos e Preside della Fondazione Panellenica dell’Annunciazione di Maria Vergine di Tinos

- Χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Saluto di S. S. il Patriarca Ecumenico Bartolomeo

- Χαιρετισμός του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄      Saluto di S. S. il Papa Benedetto XVI

- Χαιρετισμός του Καθολικού Αρχιεπισκόπου Νάξου, Τήνου κ. Νικόλαου

Saluto dell’Arcivescovo Cattolico di Naxos, Tinos, Nikolaos Printezis

- Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. καθ. κ. I. Κογκούλη

Saluto del Rettore della Facoltà Teologica dell’U.A.T.  prof. Ι. Kogoulis

- Χαιρετισμός του Προέδρου του Ινστιτούτου Πνευματικότητας  του P.U.A καθ. π. P. Martinelli

Saluto del Preside dell’Istituto di Spiritualità della P.U.A. prof. P. Martinelli

Χαιρετισμός των αρχών της Τήνου   Saluto da parte delle autorità locali

- Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ  καθ. κ. Πέτρου  Βασιλειάδη

Saluto del Preside  della Facoltà Teologica dell’U.A.T.  prof. Petros. Vassiliadis

 

 

 

 

Πρώτη Συνεδρία / Prima Sessione

Προεδρείο: o Σεβ. Μητρ. κ. Δωρόθεος και ο Σεβ. Αρχιεπ. κ. Νικόλαος

Presiedono S. E. Rev.ma Mons. Doroteos e S. E. Rev.ma Mons. Nikolaos Printezis

 

12.00-12.30

Prof. Cesare Alzati

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος και η κοινωνία με τις Εκκλησίες της Δύσης

Giovanni Crisostomo e la comunione con le Chiese d’Occidente

 

12.30-13.00

Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίασ κ. Χρυσοστομοσ

S. E. Rev.ma Mons. Crisostomos

Η ενότητα και η καθολικότητα της Εκκλησίας κατά τον Ιερό Χρυσόστομο και η οικουμενική της σημασία

L’unità e la cattolicità della Chiesa secondo Crisostomo e il suo significato ecumenico

13.00-14.00

Συζήτηση / Dibattito

14.15-15.30

Γεύμα / Pranzo

 

 

17.30-18.00

Καφές /Caffè

 

 

 

Δεύτερη Συνεδρία /Seconda Sessione

Προεδρείο: ο Σεβ. Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας κ. Ιωάννης και ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος

Presiedono S. E. Rev.ma Mons. Ioannis Spiteris e S. E. Rev.ma Mons. Crisostomos

 18.00-18.30

Prof.  Vittorino Grossi

Η παρουσία του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου στο έργο του Αγ. Αυγουστίνου της Ιππώνας

La presenza di S. Giovanni Crisostomo nell’opera di S. Agostino d’Ippona

 18.30-19.00

Λεκτ. Ιωαννησ Κουρεμπελεσ

Lect  . Ioanns Kourempeles

Aπόστολος Παύλος και Ιωάννης Χρυσόστομος. Η εκκλησιολογική σημασία ενός εν Χριστώ ανθρωπολογικού γεγονότος

Paolo Apostolo e Giovanni Crisostomo. Il significato ecclesiologico di un evento antropologico in Cristo

 

19.00-20.00

Συζήτηση / Dibattito

 

 

20.15-21.00

Δείπνο / Cena

 

 

     

 

 


 

 


 

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου /Martedì 18 Settembre

 

Τρίτη Συνεδρία / Terza Sessione

Προεδρείο: ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Πνευματικότητας του P.U.A. καθ. π. P. Martinelli και ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. καθ. κ. Π. Βασιλειάδης

Presiedono il Preside dell’Istituto di Spiritualità della P.U.A. prof. P. Martinelli e il Preside della Facoltà Teologica dell’U.A.T. prof. P. Vassiliadis

09.00-09.30

Επικ. καθ. Αnna Kολτσιου-Nikhta

Prof. Assoc. Anna Koltsiou

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος στη Δύση. Λατινικές μεταφράσεις των έργων του

Giovanni Crisostomo in Occidente. Traduzioni latine delle sue opere

09.30-10.00

Prof.  Pietro Messa

Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος «παιδαγωγός» του Φραγκίσκου της Ασίζης

San Giovanni Crisostomo “formatore” di Francesco d’Assisi

10.00-11.00

Συζήτηση / Dibattito

11.00-11.30

Καφές /Caffè

 

11.30-12.00

Prof. Ottorino Pasquato

Οι λαϊκοί στον Ιωάννη Χρυσόστομο. Η αποδοχή της σκέψης του από τη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού

I laici in Giovanni Crisostomo. La ricezione del suo pensiero nel Concilio Vaticano II

12.00-12.30

Λεκτ. Παναγιωτης Υφαντησ

Lect. Panagiotis Ifantis

Ο θάνατος στα χρυσοστομικά εγκώμια. Στερεότυπα και εξαιρέσεις

La morte nelle lodi crisostomiche. Stereotipi ed eccezioni

12.30-13.30

Συζήτηση / Dibattito

14.00-15.00

Γεύμα / Pranzo

 

 

16..00-16.30

Καφές /Caffè

 

 

 

 

Τέταρτη Συνεδρία / Quarta Sessione

Προεδρείο: o καθ. P. Grech και ο καθ. κ. Μ. Κωνσταντίνου

Presiedono il prof. P. Grech e il prof. M. Konstantinou

16.30-17.00

Prof. Basilio Petrá΄

«Μυστήριο αγάπης». Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Παύλος Eυδοκίμωφ και η δυτική θεολογία για το γάμο

“Sacramento dell’amore”. San Giovanni Crisostomo, Pavel Evdokimov e la teologia occidentale del matrimonio

17.00-17.30

Αναπλ. καθ. Χρυσοστομοσ. Σταμουλης

Prof. Assοc. Crisostomo. Stamoulis

Χρυσόστομος: Ο προφήτης της οικουμενικής αγάπης

Crisostomo: Il profeta dell’amore ecumenico

17.30-18.30

 

 

19.00-20.00

Συζήτηση / Dibattito

 

 

 

20.00-21.00

Λατινική Θεία Λειτουργία

Celebrazione Eucaristica di rito latino

21.30-23.00

Δείπνο / Cena

 


 

 

Άφιξη Συνέδρων/ Arrivo dei partecipanti

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου / Sabato 15 Settembre (Italia)

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου/ Domenica 16 Settembre (Ελλάδα)

Αναχώρηση/Partenza

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου / Mercoledì 19 Settembre

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου απόγευμα περιήγηση του νησιού/

Domenica 16 Settembre escursione a Tinos

 

ΧΟΡΗΓΟΣ

SPONSOR

Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου

Fondazione Panellenica dell’Annunciazione di Maria Vergine di Tinos

 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

SEDE DEL SIMPOSIO

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού / Fondazione Culturale di Tinos

GR-84 200, Τήνος / Tinos

Τηλ./Tel. 0030 22830 29070

Fax.: 0030 2283029134

info@itip.gr

www.itip.gr

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:                       INFORMAZIONI:

 

www.tinos.gr                                         fp.martinelli@virgilio.it

www.pigeon.gr                                          Cell. 0039 3396608762

nikmag@theo.auth.gr                                  lucabianchi61@libero.it

Κιν. 0030 6937604555                              Cell. 0039 3487450245