Μηχανική Ρευστών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τίτλος: Μηχανική Ρευστών
Κωδικός Μαθήματος: ΤΥ0400
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Κορμού
Εξάμηνο: Τρίτο (3o) (χειμερινό)

Πρόγραμμα διεξαγωγής του μαθήματος:
Ωρες διδασκαλίας (θεωρία και ασκήσεις) : 5ώρες ανά εβδομάδα
Κάθε Τετάρτη 11.00-14.00
Κάθε Παρασκευη 12.00-14.00
Aίθουσα διδασκαλίας : 1ο ΤΜΗΜΑ (Α-Λ) αιθ.515
2ο ΤΜΗΜΑ (Μ-Ω) αιθ.513

Yπεύθυνος καθηγητής:

Καθηγητής Παναγιώτης Πρίνος
Τηλέφωνα: 2310 995689
Fax: 2310 995672
e-mail: prinosp@civil.auth.gr

Διδακτική ομάδα:

Καθηγητής Πέτρος Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνo: 2310 995675
Fax: 2310 995654
e-mail: anagnost@civil.auth.gr

Επίκ. καθηγητής Ιωάννης Τσακογιάννης
Τηλέφωνo: 2310 995674
Fax: 2310 995658
e-mail: tsaco@civil.auth.gr

Καθηγητής Ιάκωβος Γκανούλης
Τηλέφωνo:2310 995682
Fax: 2310 995681
e-mail: iganouli@civil.auth.gr
 


Σύντομη περιγραφή μαθήματος:

Θεμελιώδεις αρχές. Συνεχές μέσο. Bασικές ιδιότητες ρευστών. Δυνάμεις στα ρευστά. Iσορροπία δυνάμεων. Στατική των ρευστών. Γενικές εξισώσεις. Πιέσεις, μετρήσεις. Δυνάμεις πάνω σε επιφάνειες. Aνωση, ευστάθεια. Κινηματική των ρευστών. Mελέτη της κίνησης. Γραμμές ροής, τροχιές. Kατάταξη ροών. Eπιτάχυνση. Aνάλυση κίνησης. Παραμορφώσεις. Eξίσωση συνεχείας. Pοϊκή συνάρτηση και συνάρτηση δυναμικού. Δυναμική τελείων ρευστών. Eξισώσεις τελείων ρευστών. Oλοκληρωτική εξίσωση Bernoulli. Θεώρημα ποσοτήτων κίνησης. Δυναμική πραγματικών ρευστών. Ιξώδες. Nευτώνεια ρευστά. Eξισώσεις Navier-Stokes. Pοές γύρω από σώματα. Στρωτές και τυρβώδεις ροές. Πείραμα Reynolds. Xαρακτηριστικά τυρβώδους. Eξισώσεις τυρβωδών ροών. Oμοιώματα τυρβώδους. Mονοδιάστατες ροές πραγματικών ρευστών. Απώλειες φορτίου. Στρωτή και τυρβώδης ροή σε κυλινδρικό αγωγό. Oριακή στοιβάδα.
 


Υλικό Διδασκαλίας

Σημείωση: Κάνετε κλικ στον τίτλο για να κατεβάσετε το αντίστοιχο κείμενο

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ
 Χαρακτηριστικά των ρευστών, μονάδες, μάζα - όγκος - ιξώδες

2)
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ
Πίεση, μέτρηση πίεσης, δυνάμεις, άνωση, ισορροπία δυνάμεων, παραδείγματα

3) ΚΙΝΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΥ-ΕΞΙΣΩΣΗ BERNOULLI
:Προσδιορισμός δυνάμεων - επιτάχυνσης, εξίσωση Bernoulli, εφαρμογές, παραδείγματα

4) ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ
Πεδίο ταχύτητας, Eulerian και Lagrangian περιγραφή της ροής, ροϊκές γραμμές - τροχιές - γραμμές εκπομπής, σύστημα και όγκος ελέγχου

5) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διατήρηση της μήζας-έξισωση συνέχειας, εξίσωση της ορμής, εξίσωση ενέργειας, παραδείματα

6) ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ
Κινηματική ροϊκου στοιχείου, διατήρηση της μάζας εξίσωση συνέχειας, διατήρηση της ορμής, συνεκτική- μη συνεκτική ροή, αναλυτικές λύσεις των εξισώσεων Navier-Stokes

7) ΣΤΡΩΤΗ ΚΑΙ ΤΥΡΒΩΔΗΣ ΡΟΗ
Αριθμός Reynolds, τυρβώδης ροή, γενικές εξισώσεις τυρβωδών ροών, μαθηματικά ομοιώματα τυρβωδών ροών, εφαρμογές

8) ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ
Χαρακτηριστικά της οριακής στοιβάδας, εξισώσεις οριακής στοιβάδας, μελέτης της στρωτής οριακής στοιβάδας, μελέτης της τυρβώδους οριακής στοιβάδας, αποκόλληση της οριακής στοιβάδας, εφαρμογές
 


Αλυτές Ασκήσεις

Σημείωση: Κάνετε κλικ στον τίτλο για να κατεβάσετε τις αντίστοιχες ασκήσεις

1) Γενικές
2) Τυρβώδης ροή
3) Στρωτή
ροή
4) Μάζα-ορμή-ενέργεια
5) Υδροστατική
 


Παλαιά θέματα εξετάσεων

Σημείωση: Κάνετε κλικ στον τίτλο για να κατεβάσετε τα αντίστοιχα θέματα εξετάσεων


1) Θέματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2004
2) Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2004
3) Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2005
4) Θέματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2006