ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τίτλος: Υδραυλική
Κωδικός Μαθήματος: ΤΥ0100
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Κορμού
Εξάμηνο: Τρίτο (4o) (εαρινό)

Πρόγραμμα διεξαγωγής του μαθήματος:
Ωρες διδασκαλίας (θεωρία και ασκήσεις) : 4ώρες ανά εβδομάδα
Κάθε Τετάρτη 12.00-14.00
Κάθε Πέμπτη 08.00-10.00
Aίθουσα διδασκαλίας : 1ο ΤΜΗΜΑ (Α-Λ) αιθ.515
2ο ΤΜΗΜΑ (Μ-Ω) αιθ.542

Yπεύθυνος καθηγητής:

Καθηγητής Παναγιώτης Πρίνος
Τηλέφωνα: 2310 995689
Fax: 2310 995672
e-mail: prinosp@civil.auth.gr

Διδακτική ομάδα:

Καθηγητής Πέτρος Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνo: 2310 995675
Fax: 2310 995654
e-mail: anagnost@civil.auth.gr

Επίκ. καθηγητής Ιωάννης Τσακογιάννης
Τηλέφωνo: 2310 995674
Fax: 2310 995658
e-mail: tsaco@civil.auth.gr

Καθηγητής Ιάκωβος Γκανούλης
Τηλέφωνo:2310 995682
Fax: 2310 995681
e-mail: iganouli@civil.auth.gr
 


Σύντομη περιγραφή μαθήματος:

To μάθημα καλύπτει θεματικές ενότητες της (α) Υδραυλικής κλειστών αγωγών και (β) Υδραυλικής ανοικτών αγωγών.

Το μάθημα καλύπτει τις παρακάτω ενότητες :

Μόνιμη Ροή σε κλειστούς αγωγούς - Υπολογισμός γραμμικών και τοπικών απωλειών, Συνδέσεις Αγωγών - Αγωγοί σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη, Δεξαμενές - Το πρόβλημα των 3 δεξαμενών, Υδροδυναμικές Μηχανές - Αντλίες , Υδροστρόβιλοι, Σίφωνες- Σπηλαίωση, Μόνιμη Ροή σε ανοικτούς αγωγούς- Υπολογισμός ομοιόμορφης ροής, Η αρχή της ενέργειας- Ειδική ενέργεια, Κρίσιμο βάθος ροής, Βαθμιαία Μεταβαλλόμενη ροή- Προφιλς, Υπολογισμοί, Απότομα μεταβαλλόμενη ροή - Υδραυλικό 'Αλμα, Συζυγή βάθη ροής, Υπολογισμοί.


Υλικό Διδασκαλίας

Σημείωση: Κάνετε κλικ στον τίτλο για να κατεβάσετε το αντίστοιχο κείμενο

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

1) Μόνιμη Ροή σε κλειστούς αγωγούς-Εισαγωγή
Γενικά, Εξισώσεις, Υδραυλικό Φορτίο, Θεώρημα Bernoulli, Απώλειες φορτίου, Γραμμικές απώλειες, Διάγραμμα Moody

2) Τοπικές Απώλειες
Υπολογισμός τοπικών απωλειών, Χαρακτηριστικές γραμμές, Γραμμή ενέργειας, Πιεζομετρική γραμμή

3) Συνδέσεις Αγωγών- Δεξαμενές
Αγωγοί σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. Η έννοια του ισοδύναμου αγωγού. Βασικά προβλήματα δεξαμενών

4) Υδροδυναμικές Μηχανές
Αντλίες , Υδροστρόβιλοι. Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη

5) Σίφωνες
Βασικές αρχές και λειτουργία σιφώνων. Το φαινόμενο της σπηλαίωσης

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

1) Μόνιμη Ροή σε ανοικτούς αγωγούς-Εισαγωγή
Βασικά χαρακτηριστικά. Αδιάστατοι αριθμοί. Κατηγορίες ροών.

2) Ομοιόμορφη Ροή
Ορισμοί και εξισώσεις ομοιόμορφης ροής.Υπολογισμός ομοιόμορφου βάθους ροής σε ανοικτούς αγωγούς. Βέλτιστη υδραυλική διατομή

3) Η αρχή της ενέργειας
Ειδική και ολική ενέργεια. Κρίσιμο βάθος ροής. Υπολογισμός κρίσιμου βάθους. Διατομές ελέγχου. Το πρόβλημα της μετάβασης και του αναβαθμού

4) Βαθμιαία Μεταβαλλόμενη Ροή
Γενικά χαρακτηριστικά. Εξίσωση ανομοιόμορφης ροής. Κατηγορίες προφίλς. Υπολογισμός βαθμιαία μεταβαλλόμενης ροής.

5) Απότομα Μεταβαλλόμενη Ροή - Υδραυλικό Aλμα
Γενικά χαρακτηριστικά υδραυλικού άλματος, συζυγή βάθη, άλμα σε οριζόντιο αγωγό

 


Αλυτές Ασκήσεις

Σημείωση: Κάνετε κλικ στον τίτλο για να κατεβάσετε τις αντίστοιχες ασκήσεις

1) Κλειστοί αγωγοί
 


Παλαιά θέματα εξετάσεων

Σημείωση: Κάνετε κλικ στον τίτλο για να κατεβάσετε τα αντίστοιχα θέματα εξετάσεων


1) Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2004
2) Θέματα εξετάσεων Ιουνίου 2005