Δημήτριος Πουλάκης

Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Τομέας :  Επιστήμης Υπολογιστών   

               και Αριθμητικής Ανάλυσης

Γραφείο : Παλιό κτήριο ΣΘΕ, 3ος όροφος, Νο 5.

Τηλέφωνο :  +30 2310 997 908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή Ιστοσελίδας: Κώστας Πετρίδης 2005