1. Αλγεβρικοί Κώδικες,  Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη  2010.

 

2. Eισαγωγή στη Γεωμετρία των Αλγεβρικών Καμπυλών,

 Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη  2006.

 

3. Κρυπτογραφία, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη  2004.

 

4. Θεωρία Αριθμών, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη  1997.