Ύλη Μαθημάτων

 

 

 

Κώδικες Διορθωτές Λαθών

( ζ' εξαμήνου )

Διδακτικές Μονάδες: 3

 

Απόσταση Hamming, Τέλειοι Κώδικες, Ισοδυναμία Κωδίκων, Γραμμικοί Κώδικες, Γεννήτορες Πίνακες, Κωδικοποίηση Μηνυμάτων, Πίνακες Ελέγχου, Αποκωδικοποίηση με πίνακα, Αποκωδικοποίηση με Πλειοψηφία, Απαριθμητής Βάρους, Το Θεώρημα του Shannon, Κάτω Φράγματα Κωδίκων, Παραγωγή Κωδίκων, Το Φράγμα του Singleton, Κώδικες MDS, To Φράγμα του Plotkin, To Φράγμα του Griesmer, Κώδικες του Hamming, Κώδικες του Golay, Κώδικες των Reed-Muller.

 

 

Κρυπτογραφία 

( η' εξαμήνου )  

Διδακτικές Μονάδες: 3

 

Introduction to Cryptology.pdf

 

Βασικές έννοιες- Ιστορικά Παραδείγματα Κρυπτοσυστημάτων - Το Κρυπτοσύστημα RC4 - Το Κρυπτοσύστημα DES - ΒασικήΥπολογιστικήΘεωριάΑριθμών - Τα Κρυπτοσυστήματα RSA και Rabin - Πρωτόκολλο Ανταλλαγής Κλειδιού Diffie-Hellman - Κρυπτοσυστήματα ElGamal και Massey-Omura - Συναρτήσεις Συμπύκνωσης- ΨηφιακέςΥπογραφέςRSA, ElGamal και DSA.

 

 

 

 

Αλγεβρική Γεωμετρία

( ΠΜΣ Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά )  

 

 

 Introduction to Alg. Geometry.pdf